Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

populate _ osídlit , (v:)
populate _ zalidnit , (v:)
populated _ zalidnit ,
populated _ obydlený , (adj:)
populated _ osídlený , (adj:)
populated _ zalidněný , (adj:)
population _ obyvatelstvo , (n:)
population _ populace ,
population control, economic approach to _ kontrola populace, ekonomický přístup , ([eko.])
population dynamics _ dynamika populace , ([eko.])
population ecology _ demekologie , ([eko.])
population ecology _ populační ekologie , ([eko.])
population explosion _ populační explose , (n:)
population momentum _ hybná síla populace , ([eko.])
populations _ populace , (pl.)
populism _ populismus , (n:)
populist _ populista , (n:)
populous _ lidnatý , (adj:)
POQ _ Piss Off Quickly , ([zkr.])
POQADCB _ Piss Off Quickly and Don t Come Back! , ([zkr.])
porcelain _ porcelán , (n:)
porch _ louče , (n:)
porch _ svítilna , (n:)
porch _ krytý vchod ,
porch _ pavlač , (n:)
porch _ přístřešek , (n:)
porch _ veranda , (n:)
porcine _ prasečí ,
porcupine _ dikobraz , (n:)
pore _ pór , (n:)
poring _ zírání , (n:)
pork _ vepřové , (adj:)
pork _ vepřové maso , (n:)
pork _ vepřový , (adj:)
pork belly _ bůček ,
pork roast _ vepřová , (adj:)
pork roast _ vepřová pečeně , (n:)
pork sausage _ jaternice , (n:)
porker _ krmné prase ,
porkrind _ zkrouceny , (adj: [amer.])
porky _ vepřový , (adj:)
porky _ vypasený , (adj:)
porn _ porno , (n:)
porn _ pornografie , (n:)
porno _ porno , (n:)
pornographer _ autor pornografie ,
pornographic _ pornografie , (n:)
pornographic _ pornografický , (adj:)
pornography _ pornografie , (n:)
Pornstar _ pornohvězda ,
porny _ pornografický , ([slang.])
porosity _ pórovitost , (n:)
porous _ pórovitý , (adj:)
porousness _ poréznost , (n:)
porousness _ pórovitost , (n:)
porphyrin _ porfyrin ,
porphyritic _ porfyrický , (adj:)
porphyry _ druh nerostu ,
porphyry _ porfyr , (n:)
porpoise _ sviňucha , (n:)
porridge _ kaše ,
porridge _ ovesná kaše ,
porringer _ miska , (n:)
porringer _ šálek , (n:)
port _ přístav ,
port _ útočiště ,
port _ přístavní , (adj:)
Port Louis _ hl.m. - Mauricius , (n: [jmén.])
Port Moresby _ hl.m. - Papua Nová Guinea , (n: [jmén.])
port of entry _ celní přístav ,
Port Vila _ hl.m. - Vanuatu , (n: [jmén.])
Port-au-Prince _ hl.m. - Tahiti , (n: [jmén.])
Port-of-Spain _ hl.m. - Trinidad a Tobago , (n: [jmén.])
portability _ přenosnost ,
portable _ přenositelný , (adj: [it.])
portable _ přenosný ,
portable telephone _ mobil ,
portables _ přenosná zařízení , (n:)
portage _ dopravné ,
portal _ brána ,
portal _ vchod ,
portal _ portál ,
portal _ vjezd ,
portals _ brány ,
portcullis _ padací mříž ,
Porte _ Porte , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ported _ portovaný , (adj:)
portend _ věštit , (v:)
portent _ předzvěst , (n:)
portentous _ nabubřelý , (adj:)
portentous _ okázalý , (adj:)
portentously _ pompézně , (adv:)
porter _ vrátná ,
porter _ vrátný ,
porter _ portýr , (n:)
porterage _ transport , (n:)
porterhouse _ hospoda , (n:)
porters _ nosiči ,
porters _ vrátní , (adj:)
porters _ zřízenci , (n: pl.)
portfolio _ struktura cenných papírů (majetku) , ([eko.])
portfolio _ zásoba cenných papírů ,
portfolio _ sestava aktiv v držbě ,
portfolio _ portfolio , (n:)
portfolio _ aktovka , (n:)
portfolio _ portfej , (n:) , (ministerský úřad)
porthole _ světlík , (n:)
porthole _ okénko , (n:)
Portia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
portico _ sloupová předsíň ,
portico _ sloupoví ,
portico _ portikus , (n:)
porting _ portování , (n:)
porting _ přenášení , (n:)
portion _ část ,
portion _ díl ,
portion _ kus ,
portion _ podíl ,
portion _ porce , (n:)
portion out _ podělit , (v:)
portions _ porce , (pl.)
portions _ části , (n:)
portions _ díly , (n: pl.)
Portland _ Portland , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
portliness _ statnost , (n:)
portly _ korpulentní , (adj:)
portly _ tělnatý , (adj:)
portmanteau _ příruční kufr ,
Porto _ Porto , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Portugalsko)
Porto Alegre _ město - Brazílie , (n: [jmén.])
Porto Novo _ město - Benin , (n: [jmén.])
Porto-Novo _ hl.m. - Benin , (n: [jmén.])
portrait _ portrét ,
portraitist _ portrétista , (n:)
portraits _ portréty , (n: pl.)
portraiture _ portrétování , (n:)
portraiture _ portrét , (n:)
portray _ vykreslit ,
portray _ vykreslovat ,
portray _ portrétovat , (v:)
portray _ vylíčit , (v:)
portrayal _ vystižení ,
portrayal _ vykreslení , (n:)
portrayal _ vylíčení , (n:)
portrayal _ portrét , (n:)
portrayed _ vykreslený , (adj:)
portrayed _ zobrazený , (adj:)
portrayed _ zobrazil , (v:)
portrayed _ ztělesněný , (adj:)
portraying _ vykreslování , (n:)
portrays _ vykresluje , (v:)
ports _ přístavy , (n: pl.)
Portsmouth _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Portsmouth _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
Portugal _ Portugal , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Portugal _ Portugalsko , ([zem.] n:)
Portuguese _ portugalština , (n:)
portuguese _ portugalský ,
POS _ Piece Of S--- , ([zkr.])
pose _ postoj ,
pose _ pozice , (n:)
pose _ zaujmout postoj , (v:)
pose _ póza , (n:)
pose _ představovat , (v:)
pose _ znamenat , (v:)
posed _ pózoval , (v:)
Poseidon _ Poseidón , (n:)
poser _ hlavolam , (n:)
poser _ pozér , (n:)
poser _ pózista , (n:)
poses _ pózuje , (v:)
poses _ znamená , (v:)
poseur _ pozér , (n:)
posh _ nastrojit se , (v:)
posh _ elegantní , (adj:)
posh _ módní , (adj:)
posh _ nóbl ,
posing _ pózování , (n:)
posit _ předpokládat , (v:)
position _ poloha ,
position _ postavení ,
position _ postoj ,
position _ pozice ,
position _ umístit , (v:)
positionable _ umístitelný , (adj:)
positional _ poziční , (adj:)
positional competition _ soutěž o nabídkově omezené statky , ([eko.])
positional goods _ nabídkově omezené statky , ([eko.])
positionally _ pozičně , (adv:)
positioned _ umístěný , (adj:)
positioning _ nastavení , (n:)
positioning _ rozmisťování , (n:)
positioning _ umisťující , (adj:)
positioning _ umístění ,
positions _ pozice , (n:)
positive _ pozitivní ,
positive _ kladný , (adj:)
positive _ klad ,
positive _ pozitiv ,
positive incentives _ pozitivní podněty , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line