Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pomace _ rozdrcené ovoce ,
pomade _ pomáda , (n:)
pomatum _ pomáda , (n:)
pomegranate _ granátové jablko ,
pomelo _ grapefruit , (n:)
Pomerania _ Pomoří , ([zem.] n:)
Pomerania _ Pomoransko , ([zem.] n:)
pommel _ část rukojetě meče ,
pommel _ část sedla koně ,
pommel _ rozsocha , (n:)
pommy _ anglán ,
Pomona _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
pomp _ pompa , (n:)
pompadour _ druh účesu ,
pompano _ mořská ryba , (n:)
Pompeii _ Pompeje , ([zem.] n:)
Pompey _ Pompey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pompon _ bambule , (n:)
pomposity _ okázalost , (n:)
pomposity _ pompéznost , (n:)
pompous _ nafoukaný , (adj:)
pompous _ nabubřelý , (adj:)
pompous _ pompézní , (adj:)
pompously _ nafoukaně ,
pompousness _ nafoukanost , (n:)
Ponce _ Ponce , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Portoriko, okres v USA)
poncho _ pončo , (n:)
pond _ rybník ,
pond _ rybníček , (n: [obec.] 6 4)
pond amelioration _ meliorace rybníka , ([eko.])
pond disinfection _ dezinfekce rybníka , ([eko.])
pond ground _ dno rybníka , ([eko.])
pond ring trench _ obvodová rybniční stoka , ([eko.])
pond system _ rybniční soustava , ([eko.])
ponder _ hloubat ,
ponder _ přemítat ,
ponder _ přemýšlet ,
ponder _ rozvažovat ,
ponder _ uvažovat ,
ponderable _ vážitelný , (adj:)
ponderable _ zvažitelný , (adj:)
ponderable _ materiální , (adj:)
pondered _ přemýšlel , (v:)
pondered _ uvažoval , (v:)
pondering _ hloubavý , (adj:)
ponderous _ nemotorný , (adj:)
ponderous _ těžkopádný , (adj:)
ponderously _ nemotorně , (adv:)
ponderously _ těžkopádně , (adv:)
ponderousness _ nudnost , (n:)
ponds _ rybníky , (n: pl.)
pong _ zápach , (n:)
pong = ping pong _ stolní tenis , (n: [sport.])
ponies _ poníci , (n: pl.)
pontiff _ papež ,
pontifical _ papežský , (adj:)
pontifical _ pontifikální , (adj:)
pontificate _ pontifikát , (n:)
pontificate _ poučovat , (v:)
pontificated _ poučoval , (v:)
pontificated _ poučovaný , (adj:)
pontificating _ poučující , (adj:)
pontification _ kázání , (n:)
pontoon _ ponton , (n:)
pony _ pony ,
pony _ miniaturní ,
pony _ malý ,
pony _ poník ,
pony _ kolibří ,
pony _ kůň, mustang , (n:) , (západní nářečí USA)
pony tail _ ohon , (n:)
pony up _ zaplatit , (v:)
ponytail _ druh dámského účesu ,
ponytail _ cop , (n:)
poo _ hovínko, kakat , ([dět.]) , (zdrobnělina)
poo _ kakat , (v:)
poo _ lejno , (n:)
pooch _ špulit rty ,
pooch _ psisko , (n:)
poodle _ pudl , (n:)
poof _ vulgárně homosexuál ,
poof! _ bu! , (interj:)
pooh _ fuj ,
pooh-pooh _ bagatelizovat , (v:)
pool _ tůň , (n:)
pool _ bazén , (n:)
pool _ rybník , (n:)
pool _ zásoba ,
pool _ rezerva ,
pool _ kaluž ,
pool _ jezírko ,
pool _ fond ,
Poole _ Poole , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
pooled _ sdílel , (v:)
pooling _ shromažďující , (adj:)
pools _ bazény , (n: pl.)
poolside _ okolí bazénu ,
poon _ baba, kunda, píča, pichna , (n:hovor) , (také poon-tang)
poon tang _ černoška (hanlivě) , (n:vulg.) , (nářečí na jihu USA)
poon-tang _ baba, kunda, píča, pichna , (n:hovor)
poop _ lodní záď ,
poop _ záď ,
pooped _ utahaný , (adj:)
pooper _ zadek , (n: [slang.])
poor _ chudý , (adj:)
poor _ špatný ,
poor _ žalostný , (adj:)
poor _ nuzný , (adj:)
poor _ nevalný , (adj:)
poor _ nešťastný , (adj:)
poor _ nebohý , (adj:)
poor _ mizerný , (adj:)
poor _ chatrný , (adj:)
poor _ chudák , (n:)
poor _ chabý , (adj:)
poor _ bídný , (adj:)
poor _ hubený , (adj:)
poor _ neúrodný , (adj:)
poor _ sprostý , (adj:)
poor _ ubohý , (adj:)
poor _ chudí ,
poor _ chudina , (n:)
Poor Laws _ sociální zákonodárství ,
poor little _ chudičký , (adj:)
poor thing _ chudáček ,
poor work habits _ špatné pracovní návyky ,
poor wretch _ nebožák , (n:)
poorer _ chudší ,
poorest _ nejchudší , (adj:)
poorhouse _ chudobinec , (n:)
poorly _ chabě , (adv:)
poorly _ mizerně , (adv:)
poorly _ špatně , (adv:)
poorly _ uboze , (adv:)
poorly _ špatně, neúspěšně , ([eko.])
poorly _ slabý , (adj:)
poorness _ chudoba , (n:)
pop _ populární , (adj:)
pop _ puknutí ,
pop _ taťka , (n: [hovor.])
pop a cap _ vystřelit z pistole , ([fráz.] [slang.])
pop art _ pop-art ,
pop down _ zaskočit , (v:) , (jít na chvíli někam)
pop in _ přijít náhle do ,
pop in _ vklouznout do ,
pop in _ stavit se , (v:)
pop off _ umřít ,
pop singer _ zpěvák pop music ,
pop the question _ požádat o ruku ,
pop up _ vynořit se ,
pop-up _ neočekávaně se objevit ,
popcorn _ pražená kukuřice , (n:)
popcorn noise _ praskavý šum , ([el.])
pope _ papež ,
pope of Rome _ římský papež , (n:)
Popek _ Popek , (n: [jmén.]) , (příjmení)
popgun _ bouchačka , (n:)
popgun _ dětská bouchačka , (n:)
popgun _ vzduchovka , (n:)
popish _ katolický , (adj:)
popish _ papežský , (adj:)
poplar _ topol , (n:)
poplin _ popelín , (n:)
Popocatepetl _ Popocatepetl, sopka v Mexiku , (n: [zem.])
poppa _ taťka , (n:)
popped _ bouchnutý , (adj:)
popped _ prasknutý , (adj:)
popper _ patentní knoflík ,
poppers _ patentní knoflíky ,
poppet _ drahoušek , (n:)
poppet _ miláček , (n:)
poppies _ vlčí máky ,
popping _ odprýskávání , (n:)
popping _ praskání , (n:)
poppy _ vlčí mák ,
poppy _ mák , (n:)
poppy head _ makovice , (n:)
poppy seed _ mák , (n:)
poppycock _ nesmysl , (n:)
poppyhead _ makovice , (n:)
pops _ praská , (v:)
popsicle _ druh zmrzliny na tyčce ,
populace _ chátra , (n:)
populace _ lid , (n:)
populace _ populace , (n:)
popular _ lidový ,
popular _ oblíbený ,
popular _ populární ,
popularisation _ popularizace , (n:)
popularise _ popularizovat ,
popularised _ popularizovaný , (adj:)
popularity _ popularita ,
popularity _ oblíbenost ,
popularity _ obliba , (n:)
popularization _ popularizace , (n:)
popularize _ popularizovat , (v:)
popularized _ popularizoval , (v:)
popularly _ populárně , (adv:)
popularly _ všeobecně , (adv:)
populate _ osidlovat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line