Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

politic _ prozíravý , (adj:)
political _ politický ,
political prisoner _ politický vězeň ,
political science _ politická věda , (n:)
political studies _ politologie ,
politically _ politicky , (adv:)
politician _ politik ,
politicians _ politikové ,
politicians _ politici , (n: pl.)
politicisation _ zpolitizování ,
politicise _ politizovat , (v:)
politicization _ zpolitizování , (n:)
politicize _ politizovat , (v:)
politicking _ politikaření ,
politico _ politik , (n:)
politics _ politika ,
politics _ politologie , (n:)
polity _ politické zřízení , (n:)
Polk _ Polk , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
polka _ polka ,
polka dot _ puntíkový vzor ,
polka-dot _ puntíkovaný , (adj:)
poll _ anketa , (n:)
poll _ hlasování , (n:)
poll _ hlasovat , (v:)
poll _ volby ,
poll _ průzkum ,
poll _ volit , (v:)
poll tax _ daň z hlavy , , (postihující osoby s volebním právem)
pollack _ druh tresky ,
pollard _ otruby ,
Pollard _ Pollard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
polled _ hlasoval , (v:)
pollen _ pyl , (n: [obec.] 2 2)
pollen _ pel , (n:)
pollinate _ opylit , (v:)
pollinated _ opylený , (adj:)
pollination _ opylení , (n:)
pollinator _ opylovač , (n:)
polling _ hlasování , (n:)
polling _ volby , (n:)
polling station _ volební místnost , (n:)
pollock _ treska , (n:)
polls _ hlasuje , (v:)
pollster _ osoba provádějící průzkum veřejného mínění ,
pollsters _ dotazovatel , (n:)
pollutant _ znečišťující látka ,
pollutant _ znečišťovatel ,
pollutant _ znečištěnina , ([eko.])
pollutant, surface _ polutanty, povrchový , ([eko.])
pollutants _ znečišťující látky ,
pollutants _ škodliviny , (n:)
pollutants, criteria _ polutanty, kriteriální (základní) , ([eko.])
pollutants, flow _ polutanty, tokové (rozplývající se) , ([eko.])
pollutants, fund _ Polutanty, odstranitelné , ([eko.])
pollutants, global _ polutanty, globální , ([eko.])
pollutants, hazardous. _ polutanty, nebezpečné , ([eko.])
pollutants, qualitive _ polutanty, kvalitativní , ([eko.])
pollutants, quantitative _ polutanty kvantitativní , ([eko.])
pollutants, stock. _ polutanty, kumulující se (persistentní) , ([eko.])
pollutants, thermal _ polutanty, tepelné , ([eko.])
pollute _ poskvrnit ,
pollute _ zkalit ,
pollute _ znesvětit ,
pollute _ zneuctít ,
pollute _ znečistit , (v: [obec.] 6 2)
pollute _ zhanobit , (v: [obec.] 8 2)
polluted _ znečištěný , (adj:)
polluter _ znečišťovatel , (n:)
Polluter Pays Principle, PPP. _ princip, že znečišťovatel platí , ([eko.])
polluting _ znečišťující , (adj:)
polluting component _ znečišťující složka (vodní hospodářství) , ([eko.])
pollution _ zkalení ,
pollution _ poskvrnění ,
pollution _ zneuctění ,
pollution _ znečištění , (n:)
pollution _ znečištění (prostředí) , ([eko.])
pollution _ poluce , (n:)
pollution _ znečišťování , (n:)
pollution and market allocation _ znečištění a tržní alokace , ([eko.])
pollution damage estimation _ odhad škod způsobených znečištěním , ([eko.])
pollution diffusion source _ difúzní zdroj znečištění (vody) , ([eko.])
pollution havens _ útočiště znečišťovatelů , ([eko.])
pollution of landscape _ znečištění krajiny , ([eko.])
pollution point source _ bodový zdroj znečištění , ([eko.])
pollution source _ zdroj znečištění (vody) , ([eko.])
pollution tax _ daň ze znečištění , ([eko.])
polo _ pólo ,
polo shirt _ sportovní košile ,
polo-neck _ rolák , (n:)
polonaise _ polonéza , (n:)
polonium _ polonium , (n:)
poltergeist _ poltergeist , (n:)
poltroon _ zbabělec , (n:)
poltroonery _ slabošství , (n:)
poltroonery _ zbabělost , (n:)
polyamide _ polyamid , (n:)
polyandrous _ polyandrický , (adj:)
polyandry _ mnohomužství , (n:)
polyanthus _ prvosenka , (n:)
polyatomic _ víceatomový , (adj:)
polybrominated biphenyl _ PBB polybromovaný bifenyl , ([eko.])
polybrominated biphenyl _ polybromovaný bifenyl (PBB) , ([eko.])
polycarbonate _ polykarbonát , (n:)
polychlorinated biphenyl (PCB) _ polychlorovaný bifenyl (PCB) , ([eko.])
polychromatic _ mnohobarevný , (adj:)
polychromatic _ polychromatický , (adj:)
polychrome _ barevný , (adj:)
polychromic _ mnohobarevný , (adj:)
polyclimax _ polyklimax , ([eko.])
polycrystalline _ polykrystalický , (adj:)
polycyclic _ polycyklický , (adj:)
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) _ PAH polycyklický aromatický uhlovodík (angl.) , ([eko.])
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) _ PAK polycyklický aromatický uhlovodík (něm.) , ([eko.])
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) _ polycyklický aromatický uhlovodík (PAU) , ([eko.])
polydactyl _ mnohoprstý , (adj:)
polyelectrolyte _ polyelektrolyt , (n:)
polyembryony _ polyembryonie , ([eko.])
polyester _ polyester ,
polyester _ polyesterový , (adj:)
polyethylene _ polyethylen , (n: [chem.]) , (PE)
polyethylene _ polyetylén , (n:)
polygamous _ polygamní , (adj:)
polygamy _ mnohoženství ,
polyglot _ vícejazyčný , (adj:)
polygon _ mnohoúhelník , (n: [mat.])
polygon _ polygon , (n:)
polygonal _ mnohoúhelníkový , (adj:)
polygonal _ polygonální , (adj:)
polygons _ mnohoúhelníky ,
polygraph _ detektor lži ,
polygyny _ mnohoženství , (n:)
polygyny _ polygamie , (n:)
polyhedra _ mnohostěn , (n:)
polyhedral _ mnohostěnný , (adj:)
polyhedron _ mnohostěn , (n:)
polyhedrosis _ polyedróza , ([eko.])
polymath _ vševěd , (n:)
polymer _ polymer , (n: [chem.])
polymerase _ polymeráza , (n:)
polymeric _ polymerní , (adj: [chem.])
polymerisation _ polymerizace , (n:)
polymerization _ polymerace , (n:)
polymerization _ polymerizace , (n:)
polymerize _ polymerizovat , (v:)
polymerize _ polymerovat , (v:)
polymerized _ polymerovaný , (adj:)
polymers _ polymery , (n: pl.)
polymorphic _ mnohotvárný , (adj:)
polymorphic _ polymorfní , (adj:)
polymorphism _ mnohotvarost , (n:)
polymorphism _ polymorfie , (n:)
polymorphism _ polymorfizmus , (n:)
polymorphism _ polymorfismus (biologie) , ([eko.])
polymorphous _ mnohotvarý , (adj:)
Polynesia _ Polynésie , (n: [jmén.] 2 2)
polynomial _ mnohočlen , (n: [mat.])
polynomial _ polynom , (n: [mat.])
polynomial _ polynomický , (adj:)
polynomials _ mnohočleny , (n: pl.)
polynomials _ polynomy , (n: pl.)
polyose _ polyóza ,
polyp _ polyp , (n:) , (mořský živočich)
polypeptide _ polypeptid , (n:)
polypetalous _ mnohoplátečný , (adj:)
polyphage _ polyfág , ([eko.])
polyphase _ vícefázový , (adj:)
polyphonic _ polyfonní ,
polyphony _ polyfonie ,
polypi _ nádory , ([med.] pl.) , (polypy)
polypropylene _ polypropylen , (n: [chem.]) , (PP)
polypus _ nádor , ([med.] n:) , (polyp)
polypuses _ nádory , ([med.] pl.) , (polypy)
polysaccharide _ polysacharid , (n:)
polysaprobity _ polysaprobita , ([eko.])
polystyrene _ polystyren , (n: [chem.]) , (PS)
polysyllabic _ mnohoslabičný , (adj:)
polytechnic _ polytechnika , (n:)
polytechnics _ polytechnika , (n:)
polytheism _ mnohobožství ,
polytheist _ polyteista , (n:)
polytheistic _ polyteistický ,
polythene _ igelit , (n:)
polythene _ igelitový , (adj:)
polytopes _ úhelník ,
polytopic _ polytopický , ([eko.])
polytoxicity _ polytoxicita , ([eko.])
polytypic _ polytypický , ([eko.])
polyunsaturated _ polynenasycený , (adj:)
polyurethane _ polyuretan , (n:)
polyvinyl _ polyvinil , (n:)
polyvinyl _ polyvinyl , (n:)
polyvinyl chloride _ polyvinylchlorid ,
polyvinyl chloride _ polyvinylchlorid (PVC) , ([eko.])
polyvinyl chloride _ PVC polyvinylchlorid , ([eko.])
polyzoan _ mechovka , (n:)
pom _ Anglán , (n: [austr.]) , (přistěhovalec z Velké Británie do Austrálie)
pom _ špicl , (n:) , (psí plemeno)
pom-pom _ bambule , (n:)
pomace _ ovocné výlisky ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line