Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pointer _ ukazatel , (n: [it.])
pointer _ směrník , (n:)
pointers _ ukazatele ,
pointillism _ pointilismus , (n:) , (malířský styl)
pointillist _ pointilista , (n:)
pointing _ míření , (n:)
pointing _ směřování , (n:)
pointing _ ukazování , (n:)
pointing _ směřující k ,
pointless _ nesmyslný ,
pointless _ marný , (adj:)
pointless _ zbytečný , (adj:)
pointlessly _ bezúčelně , (adv:)
pointlessly _ marně , (adv:)
pointlessly _ nesmyslně , (adv:)
pointlessness _ bezúčelnost , (n:)
pointlessness _ zbytečnost , (n:)
points _ body , (n: pl.)
points _ výhybka ,
pointsman _ výhybkář , (n:)
pointy _ špičatý , (adj:)
poise _ postoj , (n:)
poise _ rovnováha , (n:)
poise _ vyrovnanost , (n:)
poise _ vyvážit , (v:)
poised _ vyvážený , (adj:)
poised _ vyvážil , (v:)
poison _ jed ,
poison _ otrávit , (v:)
poison _ mor , (n:)
poison _ otrava , (n:)
poison ivy _ škumpa jedovatá ,
poisoned _ otrávený , (adj:)
poisoner _ travič , (n:)
poisoning _ otrava , (n:)
poisoning _ intoxikace , ([eko.])
poisonous _ jedovatý ,
poisons _ jedy , (n: pl.)
Poisson _ Siméon Denis Poisson , (n: [jmén.]) , (francouzký matematik a fyzik)
Poisson _ Poisson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Poisson distribution _ Poissonovo rozdělení , (n: [mat.])
POITS _ Piss On It Tomorrow s Saturday , ([zkr.])
poke _ strkat ,
poke _ hrabat se ,
poke _ vrazit ,
poke _ šťourat ,
poke _ šťourat se ,
poke _ hrabat , (v:)
poke at _ píchat , (v:)
poked _ postrčený , (adj:)
poked _ rýpnutý , (adj:)
poker _ poker , (n:)
poker-faced _ neproniknutelný , (adj:)
poker-faced _ nevyzpytatelný , (adj:)
pokes _ popichuje ,
pokes _ sťouchá ,
pokey _ vězení , , (slang.)
poking _ postrkování , (n:)
poky _ mizerný , (adj:)
pol _ zkratka politik ,
Poland _ Polsko , ([zem.] n:)
Poland _ Poland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
polar _ polární , (adj:)
polar bear _ ledový medvěd , (n: [bio.]) , (bílý, polární)
polar cap _ polární čepička , ([astr.])
polarimeter _ polarimetr , (n:)
Polaris _ Severka , ([jmén.] [astr.])
Polaris _ Polárka , ([jmén.] [astr.])
polarisation _ polarizace , (n:)
polarise _ polarizovat , (v:)
polarised _ polarizovaný , (adj:)
polarity _ polarita , (n:)
polarization _ polarizace , (n: [opt.])
polarize _ polarizovat , (v: [opt.])
polarized _ polarizovaný , (adj:)
polarizing _ polarizující se ,
polarographic _ polarografický , (adj:)
polarography _ polarografie , (n:)
pole _ tyč , (n:)
Pole _ Polák ,
Pole _ Pole , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pole _ kůl ,
pole _ pól ,
pole _ bidlo ,
pole _ hůlka , (n:)
pole _ oj ,
pole _ sloup , (n:)
pole _ stožár , (n:)
pole jump _ skok o tyči ,
pole placement _ umístění pólů , (v: [tech.]) , (tento termín se používá v automatizaci)
pole position _ první místo na startovním roštu , (n:) , (používané např. v motoristickém sportu)
Pole Star _ Severní hvězda , ([jmén.] [astr.]) , (Polaris, Severka, Polárka)
pole vault _ skok o tyči , (n: [sport.])
pole vaulter _ skokan o tyči , (n: [sport.])
Pole woman _ Polka ,
pole-jump _ skok o tyči ,
pole-star _ polárka , (n:)
pole-vaulter _ skokan o tyči ,
poleaxe _ bitevní sekera ,
polecat _ tchoř , (n:)
polemic _ polemika , (n:)
polemical _ polemický , (adj:)
polemicist _ polemik , (n:)
polemics _ polemiky , (n:)
polemist _ polemik , (n:)
polemize _ polemizovat , (v:)
polenta _ italský pokrm ,
poles _ póly , (n: pl.)
poles _ stožáry , (n: pl.)
poles _ tyče , (n:)
polestar _ severka , (n:)
polestar _ polárka , (n:)
poleward _ směrem k pólu ,
police _ policejní , (adj:)
police _ policie ,
police _ kontrolovat , (v:)
police _ dohlížet ,
police _ policisté ,
police _ policejní sbor ,
police _ chránit ,
police department _ policejní oddělení , (n:)
police dog _ policejní pes , (n:)
police force _ policejní síla , (n:)
police officer _ policajt , (n:)
police officer _ policejní důstojník , (n:)
police state _ policejní stát , (n:)
police station _ policejní stanice ,
policeman _ policajt , (n:)
policeman _ policista , (n:)
policeman _ strážník , (n:)
policemen _ policajti , (n: pl.)
policemen _ policisté ,
policewoman _ policajtka , (n:)
policewoman _ policistka , (n:)
policewomen _ policistka , (n:)
policies _ politiky , (n: pl.)
policies _ zásady , (n: pl.)
policing _ dohlížení , (n:)
policing _ kontrola , (n:)
policy _ pojistka , (n:)
policy _ politika , (n:)
policy _ taktika , (n:)
policy _ strategie , (n:)
policy _ firemní taktika ,
policy _ firemní postup ,
policy _ firemní politika ,
policy _ postup , (n:)
policy _ zásady , (n:)
policy ineffectiveness theorum _ teorém politické neefektivnosti , ([eko.])
policyholder _ pojištěnec , (n:)
policymaker _ politik , (n:)
policymaker _ politický činitel ,
polio _ obrna , (n:)
poliomyelitis _ dětská obrna ,
poliomyelitis _ obrna , (n:)
poliovirus _ virus dětské obrny ,
polish _ lesk , (n:)
polish _ uhladit , (v:)
polish _ zjemnit , (v:)
Polish _ polský , (adj:)
Polish _ polsky , (adv:)
Polish _ polština , (n:)
polish _ leštit , (v:)
polish _ cídit , (v:)
polish _ vyleštit ,
polish _ vyčistit ,
polish _ nablýskat ,
polish _ leštěnka ,
polish _ leštění ,
polish _ leštidlo ,
Polish language _ polština ,
Polish man _ Polák ,
polish off _ zbaštit , (v:)
Polish woman _ Polka ,
polished _ vyleštěný , (adj:)
polished _ leštěný , (adj:)
polished _ uhlazený , (adj:)
polishedness _ vyleštěnost , (n:)
polisher _ leštič , (n:)
polishing _ leštění , (n:)
politburo _ politbyro , (n:)
polite _ zdvořilý , (adj:)
polite _ zušlechtěný , (adj:)
polite _ ušlechtilý , (adj:)
polite _ salónní , (adj:)
polite _ elegantní , (adj:)
polite _ kultivovaný , (adj:)
polite _ kulturní , (adj:)
polite _ společenský , (adj:)
polite _ slušný , (adj:) , (~ answer)
polite learning _ klasické vzdělání , (n:)
politely _ zdvořile , (adv:)
politeness _ slušnost , (n:)
politeness _ zdvořilost , (n:)
politer _ slušnější , (adj:)
politesse _ galantnost , (n:)
politesse _ slušnost , (n:)
politesse _ uhlazenost , (n:)
politesse _ zdvořilost , (n:)
politest _ nejzdvořilejší , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line