Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

plunge _ pád ,
plunged _ vrhnul se ,
plunger _ razník , (n:)
plunger _ spekulátor , (n:)
plunges _ vrhá se ,
plunges _ klesá , (v:)
plunges _ padá , (v:)
plunging _ hluboký ,
plunging _ pístové čerpání ,
plunging _ ve tvaru V ,
plunk _ praštit , (v:)
plunk _ udeřit , (v:)
plunk _ zabrnkání , (n:)
pluperfect _ předminulý , (adj:)
plural _ množné číslo ,
plural _ plurál ,
plural _ pluralitní ,
pluralisation _ pluralizace , (n:)
pluralise _ vyjádřit v množném čísle ,
pluralism _ pluralismus , (n:)
pluralist _ pluralista , (n:)
pluralist _ pluralitní , (adj:)
pluralistic _ pluralistický , (adj:)
pluralistic _ pluralitní , (adj:)
plurality _ pluralita , (n:)
plurality _ rozmanitost , (n:)
pluralize _ vyjádřit v množném čísle ,
plurals _ množná čísla , (n:)
plurals _ plurály , (n: pl.)
plus _ plus ,
plus _ a ,
plus _ kladný , (adj:)
plus sign _ znaménko plus ,
plush _ plyšový ,
plush _ luxusní , (adj:)
plush _ přepychový , (adj:)
plush _ lážový , (adj: [hovor.])
plush velvet _ plyšový , (adj:)
plushy _ luxusní , (adj:)
plushy _ přepychový , (adj:)
Pluto _ Pluto , (n:)
plutocracy _ plutokracie , (n: [polit.]) , (vláda bohatých)
plutocrat _ plutokrat ,
plutocratic _ plutokratický , (adj:)
plutonium _ plutonium , ([chem.])
plutonium credit _ postavení plutonia , ([eko.])
pluvial _ dešťový , (adj:)
pluviometer _ srážkoměr , (n:)
ply _ vrstva např. papíru ,
ply _ dýha , (adv:)
ply _ vnucovat , (v:)
ply _ zásobovat , (v:)
Plymouth _ okres v USA , (n: [jmén.])
Plymouth _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
plywood _ překližka , (n:)
PM _ ministerský předseda ,
PMAD _ Power Management and Distribution , ([zkr.] [voj.])
PMBI _ Pardon My Butting In , ([zkr.])
PMD _ Program Management Directive , ([zkr.] [voj.])
PMETC _ Pardon Me ETC. , ([zkr.])
PMFBI _ Pardon Me For Butting In , ([zkr.])
PMFJI _ Pardon Me For Jumping In , ([zkr.])
PMFJIH _ Pardon Me For Jumping In Here. , ([zkr.])
PMJI _ Pardon My Jumping In , ([zkr.])
PMMW _ Passive Millimeter Wave , ([zkr.] [voj.])
PMYMHMMFSWGAD _ Pardon Me, You Must Have Mistaken Me For Someone , (Who Gives A Damn) , ([zkr.])
PMYMHMMFSWGAS _ Pardon Me, You Must Have Mistaken Me For Someone Who Gives A S---. Tomorrow s Saturday , ([zkr.])
pneumatic _ pneumatický , (adj:)
pneumatic _ vzduchový , (adj:)
pneumatic aeration _ pneumatická aerace (vody) , ([eko.])
pneumatophore _ dýchací kořen ,
pneumatophore _ vzdušný kořen ,
pneumoconiosis _ pneumokonióza , (n:)
pneumonia _ zápal plic ,
pneumonia _ pneumonie , (n:)
pneumothorax _ pneumotorax , (n:)
poach _ povařit ,
poach _ krást , , (nápad, ...)
poach _ pytlačit ,
poach _ ukrást , , (nápad, ...)
poach _ vařit ,
poached egg _ sázené vejce , (n:)
poacher _ pytlák , (n:)
poaching _ pytlačení , (n:)
poaching _ pytláctví , (n:)
POC _ Prisoner Of Chat , ([zkr.])
Pocahontas _ Pocahontas (1595?-1617) , (n: [jmén.]) , (indiánská princezna)
Pocahontas _ okres v USA , (n: [jmén.])
pochard _ kachna chocholatá ,
pock _ neštovice , (n:)
pocked _ poďobaný , (adj:) , ((od neštovic))
pocket _ kapesní , (adj:)
pocket _ kapsa ,
pocket _ vak , (n:)
pocket calculator _ kapesní kalkulačka , (n:)
pocket dictionary _ kapesní slovník , (n:)
pocket edition _ kapesní vydání , (n:)
pocket knife _ kapesní nůž ,
pocket money _ kapesné , (n:)
pocket-book _ zápisník , (n:)
pocket-knife _ kapesní nůž ,
pocket-money _ kapesné ,
pocket-size _ kapesní ,
pocketbook _ zápisník , (n:)
pocketed _ přivlastnil , (v:)
pocketed _ ukradl , (v:)
pocketful _ množství kapsy ,
pocketknife _ kapesní nůž ,
pocketknife _ zavírací nůž ,
pockets _ kapsy , (n: pl.)
pockmarked _ poďobaný , (adj:)
pod _ tobolka , (n:)
pod _ lusk , (n:)
pod _ shluk , (n:)
pod _ tvořit lusky ,
Podgorica _ město - Srbsko a Černá Hora , (n: [jmén.])
podgy _ podsaditý , (adj:)
podiatry _ pedikůra , (n:)
podium _ pódium , (n:)
pods _ lusky , (n: pl.)
Poe _ Poe , ([jmén.]) , (Edgar Allan Poe, americký spisovatel)
Poe _ Poe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
poem _ báseň ,
poems _ básně , (n: pl.)
poesy _ báseň ,
poet _ básník ,
poet laureate _ dvorní básník ,
poetess _ básnířka , (n:)
poetic _ básnický , (adj:)
poetical _ básnický , (adj:)
poetically _ poeticky , (adv:)
poeticism _ básnický výraz , (n:)
poetics _ poetika , (n:)
poetry _ poezie ,
poets _ básníci , (n: pl.)
pogo _ hračka na poskakování , (n:)
pogrom _ masakr , (n:)
poignancy _ hluboký smutek ,
poignancy _ dojímavost , (n:)
poignant _ pikantní , (adj:)
poignant _ palčivý , (adj:)
poignant _ bolestný , (adj:)
poignant _ naléhavý , (adj:)
poignant _ dojímavý , (adj:)
poignant _ výstižný , (adj:)
poignant _ hluboce dojímavý ,
poignant _ pronikavý , (adj:)
poignant _ trefný , (adj:)
poignantly _ bolestně , (adv:)
poikilothermic _ studenokrevný , (adj:)
poikilothermy _ poikilothermie , ([eko.])
poinciana _ druh tropického keře , ([jmén.] [bot.]) , (latinský druhový název dřeviny, nemá český ekvivalent)
poind _ zabavit , (v:)
Poindexter _ Poindexter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
poinsettia _ vánoční hvězda , ([jmén.] [bot.]) , (latinský název květiny)
point _ bod , (n: [mat.])
point _ ukázat , (v:)
point _ ukazovat , (v:)
point _ poukazovat , (v:)
point _ namířit , (v:)
point _ detail , (n:) , (in point - typický, přiléhavý (o případu, příkladu))
point _ okamžik , (n:)
point _ označit , (v:)
point _ směřovat , (v:)
point _ tečka , (n:)
point _ zamířit , (v:)
point _ problém , (n:)
point irrigation _ bodová závlaha , ([eko.])
point man _ předák hlídky ,
point of no return _ okamžik od kterého se nelze vrátit ,
point of view _ úhel pohledu , , (from my [] ~ z mého [])
point out _ upozornit ,
point out _ upozorňovat ,
point out _ zdůraznit , (v:)
point out _ podotknout , (v:)
point out _ vytknout , (v:)
point out _ poukázat na , (v:)
point sources _ bodové zdroje , ([eko.])
point up _ zvýraznit , (v:)
point-blank _ rovnou ,
point-blank _ upřímně ,
point-blank _ upřímný , (adj:)
point-of-sale _ místo prodeje ,
point-sample _ bodový vzorek (vody) , ([eko.])
point-sample _ prostý vzorek (vody) , ([eko.])
point-to-point _ od bodu k bodu ,
pointed _ cílený , (adj:)
pointed _ lomený , (adj:)
pointed _ mířící , (adj:)
pointed _ namířený , (adj:)
pointed _ poukázal , (v:)
pointed _ zahrocený , (adj:)
pointed _ zamířil , (v:)
pointed _ ostrý , (adj:)
pointed _ zašpičatělý , (adj:)
pointed _ špičatý , (adj:)
pointed roll _ rohlík ,
pointedly _ jízlivě , (adv:)
pointedly _ špičatě , (adv:)
pointedly _ trefně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line