Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pale _ vybledlý , (adj:)
pale _ zblednout ,
pale _ vyblednout ,
pale _ bledý , (adj:)
pale _ kůl , (n:)
pale _ mdlý , (adj:)
pale _ plot , (n:)
pale ale _ anglické pivo , (n:) , (anglická specialita)
pale blue _ bleděmodrý , (adj:)
pale by comparison _ blednout ve srovnání , ([fráz.]) , (with sth)
pale in comparison _ blednout ve srovnání , ([fráz.]) , (with sth)
pale yellow _ světle žlutá , (n:)
paleface _ běloch , (n:)
palely _ bledě , (adv:)
Palembang _ Palembang , (n: [zem.]) , (město - Indonésie)
paleness _ pobledost , (n:)
paleness _ bledost , (n:)
Paleolithic _ paleolitické , (adj:)
paleontologist _ paleontolog , (n:)
paleontology _ paleontologie , (n:)
paler _ bledší , (adj:)
Palermo _ Palermo , (n: [zem.]) , (město - Itálie)
pales _ bledne ,
palest _ nejslabší , (adj:)
palest _ nejsvětlejší , (adj:)
Palestine _ palestinský , (adj:)
Palestine _ Palestina , (n: [zem.])
Palestinian _ Palestinec , (n:) , ([pEliseid])
palette _ paleta , (n:)
Paley Commission. _ Paleyova komise , ([eko.])
palfrey _ jezdecký kůň , (n: [hist.] [bás.])
Palikir _ Palikir , (n: [zem.]) , (hl.m. - Mikronésie)
palimony _ výživné , (n:) , ((stanovené soudem))
palimpsest _ druh rukopisu , (n:)
palimpsest _ palimpsest , (n:)
palindrome _ palindrom , (n:) , (slovo nebo věta která se dá číst z obou stran)
palindromic _ palindromický , (adj:)
paling _ plot , (n:) , (tyčkový)
paling _ tyč plotu , (n:)
palingenetic _ palingenetický , (adj:)
palisade _ palisáda , (n:) , ([pEliseid])
palisade _ plot , (n:) , ([pEliseid])
palisades _ palisády , (n: pl:)
palish _ pobledlý , (adj:)
pall _ plášť , (n: [přen.])
pall _ příkrov , (n: [přen.])
pall _ korunovační plášť , (n:)
pall _ příkrov na rakvi , (n:)
pall _ zajídat se , (v:)
pall _ omrzet , (v:)
palladia _ palladium , (n: pl.)
palladium _ paladium , ([eko.])
palladium _ palladium , (n:)
pallbearer _ pohřební zřízenec , (n:)
pallbearer _ nosič rakve , (n:)
pallet _ přepravka , (n:)
pallet _ záklopka , (n:) , (u píšťaly)
pallet _ paleta , (n:)
pallet _ slamník , (n:)
pallet _ pryčna , (n:)
Palletised _ paletizovaný ,
pallets _ palety , (n:)
pallette _ paleta , (n:) , (barevná)
palliasse _ slamník , (n:)
palliate _ zmírnit , (v:)
palliate _ utišit , (v:)
palliation _ utišení , (n:)
palliative _ mírnící prostředek , (n:)
palliative _ paliativní , (adj:)
palliative _ paliativum , (n:)
pallid _ bledý , (adj:)
pallidness _ bledost , (n:)
pallor _ pobledlost , (n:)
pallor _ bledost , (n:)
palm _ palma , (n:)
palm _ dlaň , (n:)
palm oil _ Palmový olej , (n:)
palm reader _ věštec z ruky , (n:)
Palm Sunday _ Květná neděle , (n: [náb.])
palm tree _ palma , (n:)
palmar _ dlaňový , (adj:)
palmer _ poutník , (n:)
palmetto _ palmeto , (n:)
palmist _ věštec z ruky , (n:)
palmistry _ věštění z ruky , (n:)
palms _ palmy , (n: pl:)
palmtop _ palmtop , (n:)
palmtop _ počítač do dlaně , (n:)
palmy _ triumfální , (adj:)
palmy _ skvělý , (adj:)
palmy _ palmový , (adj:)
palmy _ palmovitý , (adj:)
palmy _ vitězný , (adj:)
Palmyra _ Palmýra , (n: [zem.]) , (starověké město v Sýrii)
palmyra palm _ druh palmy , (n:)
Palo _ Palo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Palomar _ Palomar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Palomar _ Mount Palomar , (n: [zem.]) , (hora v Kalifornii, významná observatoř)
palomino _ plemeno koně , (n: [bio.])
palpability _ hmatatelnost , (n:)
palpable _ hmatný , (adj:)
palpable _ zřejmý , (adj:)
palpably _ zřejmě , (adv:)
palpably _ patrně , (adv:)
palpate _ poklepávat , (v:)
palpate _ poklepávat ,
palpation _ pohmat , (n:)
palpitate _ tlouci , (v:)
palpitate _ tepat , (v:)
palpitate _ bušit např. srdce ,
palpitate _ pulsovat , (v:)
palpitate _ bušit , (v:)
palpitation _ tlukot , (n:)
palpitation _ bušení , (n:) , ((srdce))
pals _ kamarádi , (n: pl.)
palsied _ mající třesavku , (n:)
palsied _ churavý , (n:)
palsied _ ochrnutý , (n:)
palsied _ ochromený , (adj:)
palsy _ paralýza , (n:)
palsy _ ochrnutí , (n:)
palsy _ obrna , (n:)
paltriness _ mizernost , (n:)
paltriness _ ubohost , (n:)
paltriness _ bezcennost , (n:)
paltry _ nicotný , (adj:)
paltry _ mizerný , (adj:)
paludal _ malarický , (adj:)
paludal _ bahenní , (adj:)
Pam _ Pam , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Pam _ Pam , ([jmén.]) , ([pem] domácí tvar jména Pamela, ženské křestní jméno)
Pamela _ Pamela , ([jmén.]) , (křestní jméno, ženské křestní jméno)
pampa _ pampa , ([eko.])
pampas _ pampy , (n: pl.) , (argentinské travnaté pláně)
pamper _ hýčkat , (v:)
pamper _ rozmazlovat , (v:)
pampering _ rozmazlující , (adj:)
pampering _ rozmazlování , (n:)
pamphegus _ puchyr , (n:)
pamphegus _ vred , (n:)
pamphlet _ brožura , (n:)
pamphlet _ leták , (n:)
pamphleteer _ pisatel letáků , (n:)
pamphleteer _ pamfletista , (n:)
pamphlets _ brožury , (n: pl.)
pamphlets _ letáky , (n: pl.)
pan _ pekáč ,
pan _ otáčet pohled (kamery) , (v:)
Pan _ Pan , (n: [jmén.] [myt.]) , (antický bůh stád a lesů)
pan _ kastrol ,
pan _ pánev , (n:)
pan _ mísa , (n:)
pan off _ proplachovat , (v:)
pan out _ změnit pohled kamery směrem pryč od původního stanoviště ,
pan out _ změnit pohled kamery směrem pryč od puvodného stanovišťě ,
pan out _ mít úspěch , (v:)
pan out _ vyjít , (v:) , (např. o plánu)
Pan-American _ panamerický , (adj:) , (týkající se celé Ameriky)
panacea _ všelék , (n:)
panache _ švih , (n:)
panache _ elegance , (n:)
Panama _ Panama , (n: [jmén.])
Panama Canal _ Panamský průplav , (n: [jmén.] [zem.])
Panama City _ Panamá , (n: [zem.]) , (hlavní město Panamy)
Panamanian _ panamský , (adj:)
pancake _ omeleta , (n:)
pancake _ lívanec , (n:)
pancake _ palačinka , (n:)
pancake landing _ propadávání , (n:)
pancakes _ lívance , (n: pl.)
pancakes _ palačinky , (n: pl.)
Pancho _ Pancho , (n: [jmén.]) , (příjmení)
panchromatic _ panchromatický , (adj:)
panclimax _ panklimax , ([eko.])
pancreas _ slinivka , (n:)
pancreas _ pankreas , (n: [med.]) , ([pENkries])
pancreas _ slinivka břišní , (n: [med.]) , ([pENkries])
pancreatic _ týkající se slinivky , (adj:)
pancreatic _ pankreatický , (adj:)
pancreatin _ pankreatin , (n:)
panda _ panda , (n: [bio.])
panda car _ policejní vůz , (n: [hovor.] [brit.])
pandemic _ všeobecný , (n:)
pandemic _ pandemický , (adj:)
pandemic _ pandemie , (n:)
pandemonium _ peklo , (n: [přen.])
pandemonium _ vřava , (n:)
pandemonium _ chaos , (n:)
pander _ napomáhač , (n:) , (ve špatnosti)
pander _ kuplíř , (n: 8)
Pandora _ Pandora , ([jmen.]) , (ženské křestní jméno)
Pandora s box _ Pandořina skříňka , (n:)
pane _ tabule skla ,
pane _ okenní sklo ,
pane _ okenní tabule , (n:)
pane _ výplň , (n:) , (dveří)
pane of glass _ tabule skla , (n:)
panegyric _ oslavný , (adj:)
panegyric _ chvalozpěv , (n:)
panegyrical _ oslavný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line