Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

plica _ vráska , (n:)
plica _ záhyb , (n:)
pliers _ kleště ,
plight _ vážná situace ,
plight _ brynda , (n:)
plight _ přísahat , (v:)
plight _ nepříjemná situace ,
plimsolls _ tenisky , (n: pl.)
plinth _ sokl , (n:)
plinth _ podstavec , (n:)
PLMKO _ Please Let Me Know, Ok? , ([zkr.])
PLO _ Palestine Liberation Organization , ([zkr.])
plod _ trmácet , (v:)
plodding _ udřený , (adj:)
ploddingly _ lopotně ,
ploddingly _ namáhavě ,
PLOKTA _ Press Lots Of Keys To Abort , ([zkr.])
plonk _ dunět , (v:)
plonk _ žuchnout , (v:)
plonker _ blbec (VB) ,
plop _ žbluňknutí , (n:)
plosive _ výbuchová souhláska , (n:)
plot _ zápletka , (n:)
plot _ komplot , (n:)
plot _ mapovat , (v:)
plot _ plánovat , (v:)
plot _ parcela ,
plot _ intrika , (n:)
plot _ intrikovat , (v:)
plot _ pikle , (n:)
plot _ pleticha , (n:)
plot _ pozemek ,
plot _ spiknutí , (n:)
plots _ parcely , (n: pl.)
plotted _ plánovaný , (adj:)
plotter _ souřadnicový zapisovač ,
plotter _ kreslič , (n:)
plotter _ spiklenec , (n:)
plotters _ plottery , (n: pl.)
plotting _ parcelace , (n:)
plotting _ parcelování , (n:)
plotting _ rozměřování , (n:)
plotting _ rozparcelování , (n:)
plotting _ vyhodnocování , (n:)
plough _ orat , (v:)
plough _ pluh , (n:)
plough _ zorat ,
plough _ brázdit , (v:)
plough _ shrnovač ,
plough _ rozrýt ,
plough _ vyhodit od zkoušky ,
ploughed _ zoraný , (adj:)
ploughing _ orání , (n:)
ploughing _ orba , (n:)
ploughland _ orná půda ,
ploughland _ ornice , (n:)
ploughman _ oráč , (n:)
ploughmen _ oráč , (n:)
ploughs _ pluhy , (n: pl.)
ploughshare _ radlice , (n:)
plover _ čejka , (n:)
plow _ pluh , (n: [amer.])
plow _ orat , (v: [amer.])
plow _ orací , (adj: [amer.])
plow _ pluhový , (adj: [amer.])
plow _ brázdit , (v:)
plow _ shrnovač ,
plowing _ orba , (n:)
plowman _ oráč , (n:)
plowshare _ radlice , (n:)
ploy _ trik , (n:)
ploy _ taktika (reklamní) , (n:)
ploy _ manévr (k získání výhody) , (n:)
ploys _ triky , (n: pl.)
pluck _ trhat ,
pluck _ trhnout ,
pluck _ droby ,
pluck _ oškubat , (v:)
pluck _ trhnutí , (n:)
pluck _ utrhnout , (v:)
pluck _ vytrhat , (v:)
pluck _ vytrhávat , (v:)
pluck _ škubat , (v:)
pluck _ škubnout , (v:)
pluck _ škubnutí , (n:)
pluck at _ škubat , (v:)
pluck up _ vzmužit se , (v:)
pluck up the courage _ dodat si odvahy ,
plucked _ odvážný , (adj:)
plucked _ oškubaný , (adj:)
plucked _ vytažený , (adj:)
plucked _ drnkací , (adj:)
pluckiest _ nejstatečnější , (adj:)
pluckiness _ odvážnost , (n:)
plucking _ oškubávání , (n:)
plucking _ otrhávání , (n:)
plucky _ odvážný , (adj:)
plucky _ statečný , (adj:)
plug _ jack , (n: [el.])
plug _ zástrčka , (n:)
plug _ zásuvka , (n:)
plug _ zátka , (n:)
plug _ zacpat ,
plug _ přípojka ,
plug away _ pachtit se , (v:)
plug in _ zastrčit , (v:)
plug in _ zasunout , (v:)
plug into _ zastrčit , (v:)
plug into _ zasunout , (v:)
plug-flow system _ systém s postupným tokem (hydrosystém) , ([eko.])
plug-in _ zásuvný modul , (n: [it.])
plugged _ ucpaný , (adj:)
plugged _ zazátkovaný , (adj:)
plugging _ ucpání , (n:)
plughole _ díra na špunt ,
plughole _ odtok např. umyvadla , (n:)
plugin _ zásuvný modul , (n:) , (it.)
plugs _ propaguje , (v:)
plugs _ ucpává , (v:)
plugs _ zapojuje , (v:)
plum _ slíva ,
plum _ švestka ,
plum brandy _ slivovice ,
plum jam _ povidla , (pl.)
plumage _ opeření , (n:)
plumb _ olovnice , (n:)
plumb _ svislý , (adj:)
plumb _ zaplombovat , (v:)
plumbago _ olověná ruda , (n:)
plumbago _ tuha , (n:)
plumbago _ grafit , (n:)
plumber _ instalatér ,
plumbing _ potrubí ,
plumbing _ instalatérství , (n:)
plumbing _ klempířství , (n:)
plumbing _ kanalizace , (n:)
plumbous _ olovnatý , (adj:)
plume _ peří ,
plume _ chocholka , (n:)
plume _ kouřová vlečka , ([eko.])
plume _ pero , (n:)
plummet _ padat ,
plummet _ letět ,
plummet _ prudce klesnout ,
plummet _ prudce poklesnout ,
plummet _ řítit se ,
plummet _ sletět ,
plummet _ spadnout ,
plummet _ zřítit se ,
plummy _ snobský , (adj:)
plummy _ švestkový , (adj:)
plumose _ opeřený , (adj:)
plump _ hejno ,
plump _ skupinka ,
plump _ boubelatý ,
plump _ oplývající ,
plump _ bouchnutí ,
plump _ žuchnutí ,
plump _ bouchnout ,
plump _ vyhrknout ,
plump _ buclatý , (adj:)
plump _ krmit , (v:)
plump _ vykrmit , (v:)
plump _ plnoštíhlý , (adj:)
plump out _ nafouknout , (v:)
plump out _ ztloustnout , (v:)
plumper _ buclatější , (adj:)
plumpness _ zaoblenost ,
plumpness _ baculatost ,
plumpness _ plnoštíhlost ,
plums _ švestky ,
plumy _ opeřený , (adj:)
plumy _ pernatý , (adj:)
plunder _ drancování ,
plunder _ defraudovat ,
plunder _ drancovat ,
plunder _ kořist ,
plunder _ loupit ,
plunder _ lup ,
plunder _ plenění ,
plunder _ plenit ,
plunder _ podvést ,
plunder _ pustošit ,
plunder _ rabování ,
plunder _ rabovat ,
plunder _ ukořistit ,
plunder _ ukradené zboží ,
plunder _ ukrást ,
plunder _ uloupit ,
plunder _ vybrakovat ,
plunder _ vydrancovat ,
plunder _ vyloupit ,
plunder _ vyplenit ,
plunder _ vyrabovat ,
plunder _ zpronevěřit ,
plundered _ vyloupený , (adj:)
plundered _ vyloupil , (v:)
plunderer _ plenitel , (n:)
plunge _ vrazit , , (rychle)
plunge _ strčit , , (rychle)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line