Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

plant capacity _ kapacita závodu ,
plant damage extent _ poškození rostlin , ([eko.])
plant damage extent _ stupeň poškození rostlin , ([eko.])
plant damage gamut _ stupnice poškození rostlin , ([eko.])
plant damage scale _ stupnice poškození rostlin , ([eko.])
plant disease _ choroba rostlin , ([eko.])
plant disease depression _ deprese choroby rostlin , ([eko.])
plant disease diagnostics _ diagnostika chorob rostlin , ([eko.])
plant disease long-term prognosis _ dlouhodobá prognóza choroby rostlin , ([eko.])
plant disease prognosis for many years _ víceletá prognóza choroby rostlin , ([eko.])
plant disease short-term prognosis _ krátkodobá prognóza choroby rostlin , ([eko.])
plant disease spread _ rozšíření choroby rostlin , ([eko.])
plant formation _ rostlinná formace , ([eko.])
plant indicator _ rostlinný indikátor , ([eko.])
plant louse _ mšice , (n:)
plant mycosis _ mykóza rostliny , ([eko.])
plant pest _ škůdce rostlin , ([eko.])
plant pest long-term prognosis _ dlouhodobá prognóza škůdce rostlin , ([eko.])
plant pest prognosis for many years _ víceletá prognóza škůdce rostlin , ([eko.])
plant pest short-term prognosis _ krátkodobá prognóza škůdce rostlin , ([eko.])
plant pest spread _ rozšíření škůdce rostlin , ([eko.])
plant protection _ ochrana rostlin , ([eko.])
plant protection microbiopreparation _ mikrobiopreparát na ochranu rostlin , ([eko.])
plant quarantine _ karanténa rostlin , ([eko.])
plant resistance to diseases _ odolnost rostliny proti chorobám , ([eko.])
plant resistance to diseases _ vzdornost rostliny proti chorobám , ([eko.])
plant resistance to pests _ odolnost rostliny proti škůdcům , ([eko.])
plant resistance to pests _ vzdornost rostliny proti škůdcům , ([eko.])
plant susceptibility _ náchylnost rostliny , ([eko.])
plant test assortment _ testovací sortiment rostlin , ([eko.])
plant test complex _ testovací soubor rostlin , ([eko.])
plant tolerance to invasion _ tolerance rostliny k napadení , ([eko.])
plant virosis _ viróza rostliny , ([eko.])
plant virus habitation centre _ ohnisko výskytu rostlinného viru , ([eko.])
plantain _ jitrocel , (n:)
plantar _ chodidlový , (adj:)
plantation _ plantáž ,
plantations _ plantáže , (n:)
planted _ pěstovaný , (adj:)
planter _ květináč , (n:)
planter _ pěstitel ,
planter _ plantážník , (n:)
planter _ sadař , (n:)
planting _ pěstování , (n:)
planting _ sázení , (n:)
planting _ setba , (n:)
plants _ elektrárny , (n: pl.)
plants _ pěstuje , (v:)
plants _ rostliny , (n: pl.)
plants _ továrny , (n: pl.)
plants _ zasazuje , (v:)
plants _ závody , (n: pl.)
plantsman _ pěstitel rostlin ,
plaque _ plaketa , (n:)
plash _ cákat , (v:)
plash _ šplouchat , (v:)
plasm _ plazma , (n:)
plasma _ plazma , ([med.] [fyz.])
plasma _ plazmový , (adj:)
plasmic _ plazmový , (adj:)
plasmid _ prstenec DNA , (n:)
Plasmodium _ Plasmodium , ([eko.])
plaster _ náplast ,
plaster of Paris _ sádra , (n:)
plasterboard _ sádrokarton , (n:)
plasterboard _ sádrová lepenka , (n:)
plastered _ přilepený , (adj:)
plasterer _ štukatér , (n:)
plastering _ omítka , (n:)
plastering _ omítání , (n:)
plasterwork _ omítání , (n:)
plastic _ igelit , (n:)
plastic _ igelitový , (adj:)
plastic _ plastikový ,
plastic _ plast , (n:)
plastic _ plastický , (adj:)
plastic _ plastový , (adj:)
plastic _ nepřirozený , (adj:)
plastic _ plastická hmota , ([eko.])
plastic _ umělá hmota ,
plastic _ plastika , (n:)
plastic bag _ igelitový pytlík , (n:)
plastic material _ plast , (n:)
plastic surgeon _ plastický chirurg , ([med.])
plastic surgery _ plastická chirurgie , ([med.])
plasticine _ plastelína , (n:)
plasticity _ plasticita , (n:)
plasticity _ tvárnost , (n:)
plasticize _ učinit plastickým ,
plasticizer _ změkčovadlo ,
plasticizer _ plastifikátor , (n:)
plastics _ plasty , (n: pl.)
plastid _ plastid , (n:)
plastique _ plastika , (n:)
plat _ malý pozemek ,
plat _ zmapovat ,
Platanus occidentalis _ Platan západní , (n: [bot.])
plate _ talíř ,
plate _ cedulka , (n:)
plate _ plech , (n:)
plate glass _ zrcadlové sklo ,
plate iron _ ocelové desky ,
plateau _ plató ,
plateau _ náhorní plošina , (n:)
plateau _ náhorní rovina ,
plateau _ rovina , (n:)
plateaux _ plató ,
plateaux _ náhorní plošina , (n:)
plateaux _ rovina , (n:)
plated _ oplechovaný , (adj:)
plated _ plátovaný , (adj:)
plateful _ talířové množství , (n:)
platelayer _ traťový dělník ,
platelet _ krevní destička , (n:)
platen _ deska tiskového stroje ,
platen _ válec psacího stroje ,
plates _ pláty , (n: pl.)
platform _ platforma , (n:)
platform _ nástupiště , (n:)
platform _ pódium ,
platform _ stupínek , (n:)
platform _ plošina , (n:)
platform _ program , (n:)
platform station _ nástupiště ,
platforms _ platformy , (n: pl.)
platforms _ plošiny , (n: pl.)
platforms _ podstavce , (n:)
platforms _ rampy , (n: pl.)
platforms _ tribuny , (n: pl.)
plating _ opancéřování , (n:)
plating _ oplechování , (n:)
plating _ pokovování , (n:)
platinum _ platina , ([chem.]) , (kov)
platinum black _ platinová čerň , (n:)
platitude _ banalita , (n:)
platitude _ samozřejmost , (n:)
platitude _ plochost , (n:)
platitudinous _ frázovitý , (adj:)
platitudinous _ otřelý , (adj:)
platitudinous _ otřepaný , (adj:)
Plato _ Plato , (n: [jmén.]) , (příjmení)
platonic _ platonický , (adj:)
platoon _ skupina lidí , (n:)
platoon _ četa , (n: [voj.])
Platte _ Platte , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
platter _ podnos , (n:)
platter _ tác , (n:)
platy _ deskovitý , (adj:)
platypus _ ptakopysk , (n: [bio.])
plaudit _ aplaus , (n:)
plaudit _ potlesk , (n:)
plaudits _ potlesk , (n:)
plausibility _ pravděpodobnost ,
plausibility _ věrohodnost , (n:)
plausible _ přijatelný ,
plausible _ pravděpodobný ,
plausibly _ přijatelně , (adv:)
plausibly _ věrohodně , (adv:)
play _ divadelní hra ,
play _ drama ,
play _ hra ,
play _ hrát ,
play _ zahrát ,
play _ sehrát , (v:)
play _ dovádět , (v:)
play _ hrát si ,
play _ hříčka , (n:)
play _ laškovat , (v:)
play _ pohrávat si ,
play _ skotačit , (v:)
play _ utkání , (n:)
play _ zápas , (n:)
play around _ obtékat ,
play back _ přehrát , (v:)
play down _ snižovat význam ,
play down _ bagatelizovat , (v:)
play fair _ hrát poctivou hru ,
play fair _ hrát poctivě ,
play fair _ hrát slušně ,
play fair _ jednat poctivě ,
play fair _ jednat slušně ,
play fair _ jednat čestně ,
play false _ podvádět , (v:)
play games _ hrát si ,
play growns-up _ hrát si na dospělé ,
play on words _ slovní hříčka , (n:)
play second fiddle _ hrát druhé housle ,
play sport _ sportovat ,
play sports _ sportovat ,
play the field _ běhat za holkama , (n:)
play the fool _ dělat se hloupým ,
play the violin _ hrát na housle ,
play up _ zveličovat , (v:)
play with fire _ zahrávat si s ohněm ,
play-act _ hrát divadlo ,
play-off _ play-off ,
playa _ občas zaplavovaná písková plošina ,
playa _ playa , ([eko.])
playability _ hratelnost , (n:)
playable _ hratelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line