Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

placebo _ placebo , , (neškodná náhražka léku)
placed _ položený ,
placed _ přistavený ,
placed _ umístěný , (adj:)
placed _ umístil , (v:)
placeholder _ zástupný znak ,
placemen _ lidé dosazení do funkcí , (adj:)
placement _ umístění ,
placements _ umístění , (pl.)
placenta _ placenta , (n:)
placentae _ placenta , (n:)
placental _ týkající se placenty ,
placer _ rýžoviště ,
places _ místa , (n:)
places _ umisťuje , (v:)
placid _ flegmatický ,
placid _ klidný ,
placid _ mírný ,
placid _ nerušený ,
placid _ nevzrušený ,
placid _ poklidný ,
placid _ spokojený ,
placid _ tichý ,
placidity _ klidnost , (n:)
placidity _ tichost , (n:)
placidly _ klidně , (adv:)
placidly _ tiše , (adv:)
placing _ umisťování , (n:)
placing _ umísťující , (adj:)
plage _ pláž ,
plagiarise _ napodobovat , (v:)
plagiarised _ napodobovaný , (adj:)
plagiarism _ plagiát , (n:)
plagiarism _ plagiátorství , (n:)
plagiarist _ plagiátor , (n:)
plagiarize _ napodobovat , (v:)
plagiarize _ opisovat , (v:)
plagiary _ plagiátor , (n:)
plagioclase _ plagioklas , (n:)
plagioclastic _ plagioklasový , (adj:)
plagiogeotropism _ plagiogeotropismus , ([eko.])
plague _ epidemie ,
plague _ morová rána ,
plague _ mračno ,
plague _ mrak ,
plague _ pohroma ,
plague _ rána ,
plague _ záplava ,
plague _ ničivé množství ,
plague _ ničivé hejno ,
plague _ dýmějový mor ,
plague _ ničivé hejo ,
plague _ zamořit ,
plague _ nákaza ,
plague _ soužení ,
plague _ mor ,
plagued _ soužený , (adj:)
plagued _ sužoval , (v:)
plagued _ zamořený , (adj:)
plaguy _ prokletý , (adj:)
plaguy _ otravný , (adj:)
plaguy _ nepříjemný , (adj:)
plaice _ platýs , (n:)
plaice _ platejs ,
plaid _ pléd , (n:)
plaid _ přehoz , (n:)
plain _ prostý , (adj: [it.])
plain _ planina ,
plain _ rovina ,
plain _ zřejmý , (adj:)
plain _ obyčejný , (adj:)
plain _ zřetelný , (adj:)
plain _ všední ,
plain chocolate _ hořká čokoláda ,
plain text _ prostý text , ([it.])
plain-spoken _ srozumitelně sdělený ,
plainchant _ druh kostelního zpěvu ,
plainclothes _ v civilním oblečení , (n:)
plainclothes man _ tajný policista , (n:)
plainer _ obyčejnější , (adj:)
plainer _ jednodušší , (adj:)
plainest _ nejobyčejnější , (adj:)
plainest _ nejprostší , (adj:)
plainest _ nejvšednější , (adj:)
plainly _ jasně , (adv:)
plainly _ zřejmě , (adv:)
plainly _ zřetelně , (adv:)
plainness _ nevzhlednost , (n:)
plainness _ prostost , (n:)
plainness _ zřetelnost , (n:)
plains _ pláně ,
plainsong _ liturgický kostelní zpěv ,
plainspoken _ srozumitelně sdělený ,
plaint _ nářek , (n:)
plaint _ žal , (n:)
plaintext _ čistý text , ([it.])
plaintext _ nešifrovaný text , ([it.])
plaintiff _ strana žalující ,
plaintiff _ navrhovatel ,
plaintiff _ žalobce civilní ,
plaintiff _ žalobce ,
plaintive _ žalostný , (adj:)
plaintively _ plačtivě , (adv:)
plaintively _ žalostně , (adv:)
plait _ plést ,
plait _ splést ,
plan _ plán , (n:)
plan _ hodlat , (v:)
plan _ nárys , (n:)
plan _ plánovat , (v:)
plan _ projekt , (n:)
plan _ projektovat , (v:)
plan _ půdorys , (n:)
plan _ záměr , (n:)
plan _ naplánovat , (v:)
plan _ plán, záměr , ([eko.])
plan _ chystat , (v:)
plan _ návrh , (n:)
plan _ rozvrh , (n:)
planar _ rovinný , (adj:)
planarian _ ploštěnka , (n:)
Planck _ Planck , (n: [jmén.]) , (příjmení)
plane _ letadlo ,
plane _ rovina , (n: [mat.])
plane _ hoblovat , (v:)
plane _ hoblík , (n:)
plane _ plocha , (n:)
plane angle _ rovinný úhel , (n:)
plane figure _ rovinný obrazec , (n: [mat.])
plane geometry _ rovinná geometrie , (n:)
plane tree _ platan , (n:)
plane-polarized _ rovinně polarizovaný , (adj:)
planed _ srovnaný , (adj:)
planed _ urovnaný , (adj:)
planed _ hoblovaný , (adj:)
planeload _ plné letadlo ,
planer _ hoblovka , (n:)
planes _ hoblíky , (n: pl.)
planes _ letadla , (n:)
planes _ plochy , (n: pl.)
planes _ roviny , (n: pl.)
planet _ planeta ,
planet _ oběžnice , (n:)
planet gear _ planetové soukolí , (n:)
planet wheel _ planetové kolo , (n:)
planetarium _ planetárium , (n:)
planetary _ planetární , (adj:)
planetary gear _ planetové soukolí , (n:)
planetoid _ planetka , (n:)
planets _ planety , (n: pl.)
plangency _ hutnost , (n:)
plangent _ sytý např. zvuk ,
planimeter _ planimetr , (n:)
planimetric _ polohopisný , (adj:)
planimetric _ planimetrický , (adj:)
planing _ hoblování , (n:)
plank _ deska ,
plank _ prkno , (n:)
plank _ prkénko , (n:)
plankton _ plankton , (n:)
planktonic _ planktonový , (adj:)
planless _ bezplánovitý , (adj:)
planned _ plánovaný ,
planned _ plánoval ,
planned economy _ plánovaná ekonomika , ([eko.])
planned economy _ plánované hospodářství ,
plannedness _ plánovanost ,
planner _ plánovač , (n:)
planner _ projektant , (n:)
planners _ plánovače ,
planners _ plánovači , (n: pl.)
planners _ projektanti , (n:)
planning _ plánování ,
planning _ plánující ,
Plano _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
planoconvex _ ploskovypuklý , (adj:)
plans _ plánuje ,
plans _ plány , (n: pl.)
plant _ rostlina , (n:)
plant _ továrna ,
plant _ nasadit , (v:)
plant _ kytka , (n:)
plant _ rostlinný , (adj:)
plant _ pěstovat , (v:)
plant _ strojní zařízení ,
plant _ dílna ,
plant _ provoz ,
plant _ závod ,
plant _ podnik ,
plant _ agregát , (n:)
plant _ aparatura , (n:)
plant _ osázet , (v:)
plant _ provozovna , (n:)
plant _ sazenice , (n:)
plant _ zasadit , (v:)
plant _ zařízení , (n:)
plant age resistance _ fázová odolnost rostlin , ([eko.])
plant allelopathy _ alelopatie rostliny , ([eko.])
plant and equipment _ budovy a zařízení , (n:)
plant bacteriosis _ bakterióza rostlin , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line