Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

piquant _ dráždivý , (adj:)
piquant _ pikantní , (adj:)
piquantly _ pikantní , (adv:)
pique _ uraženost , (n:)
piqued _ uražený ,
piracy _ pirátství , (n:)
Piraeus _ město - Řecko , (n: [jmén.])
piranha _ piraňa , (n:)
pirate _ pirát , (n:)
pirate _ loupežník , (n:)
pirate _ korzár ,
pirated _ pirátský , (adj:)
pirated _ ukradený , (adj:)
pirates _ piráti , (n:)
piratical _ pirátský ,
pirating _ nelegální kopírování , (n:)
pirouette _ pirueta , (n:)
pirozhki _ pirožky , (n:)
piscatory _ rybářský , (adj:)
Pisces _ Ryby , (n: [astro.]) , (dvanácté znamení zvěrokruhu)
pisciculture water quality criterion _ rybochovné kritérium jakosti vody , ([eko.])
piscivorous _ rybožravý , (adj:)
pish _ fuj! ,
PiSi _ Platinum Silicide , ([zkr.] [voj.])
pismire _ mravenec , (n:)
piss _ nasrat , ([vulg.] [slang.])
piss _ vulgárně močit , ([vulg.] [slang.])
piss _ vulgárně moč , ([vulg.] [slang.])
piss _ vulgárně pomočit , ([vulg.] [slang.])
piss _ chcanky , ([vulg.] [slang.])
piss _ moč , (n:)
piss _ močit , (v:)
piss _ chcát ,
piss _ čůrat , (v:)
piss ant _ hnidopich , ([vulg.] [slang.])
piss ant _ šťoural , ([vulg.] [slang.])
piss off _ vypadni , ([slang.].)
piss off _ srát (=zlobit) , (v: [slang.])
piss-head _ opilec , (n:)
pissed _ naštvaný - vulgárně ,
pissed off _ naštvaný ,
pisser _ vulgárně průšvih , ([vulg.] [slang.])
pisser _ vulgárně mizera , ([vulg.] [slang.])
pisses _ močí - vulgárně ,
pisshead _ opilec , (n:)
pissing _ chcaní , ([vulg.] [slang.])
pisspoor _ vyčůraný , ([vulg.] [slang.])
pisspoor _ ubohý , ([vulg.] [slang.])
pistachio _ pistácie , (n:)
piste _ sjezdovka , (n:)
pistil _ pestík , (n:)
pistillate _ pestíkový , (adj:)
pistol _ revolver , (n:)
pistol _ pistole , (n:)
pistols _ pistole , (n:)
piston _ píst , (n:)
piston flow _ pístový tok (hydrosystém) , ([eko.])
piston ring _ pístní kroužek ,
piston rod _ ojnice , (n:)
piston rod _ pístnice , (n:)
pit _ důl , (n:)
pit _ jáma , (n:)
pit _ šachta , (n:)
pit _ postavit se proti , (v:)
pit _ depo , (n:)
pit _ místo pod hledištěm , (n:)
pit _ ten nejhorší , (n: [slang.])
pit _ peklo , (n:)
pit _ jáma vykopaná , (n:)
pit _ past , (n:)
pit _ propast , (n:)
pit _ díra , (n:)
pit-a-pat _ ťuk ťuk ,
pit-a-pat _ bušení , (n:)
pit-a-pat _ tepání , (n:)
pit-a-pat _ tepat , (v:)
PITBY _ Put It in Their Back Yard , ([zkr.])
pitch _ smůla ,
pitch _ výška , , (např. tónu)
pitch _ druh úderu v golfu , (n:) , (krátká vysoká golfová přihrávka)
pitch _ rozteč , (n:)
pitch _ výběrové řízení , , (tender)
pitch _ nakukat , (v:)
pitch-and-toss _ hra s mincemi ,
pitch-dark _ černý jako noc ,
pitchblende _ smolinec , (n:)
pitched _ skloněný , (adj:)
pitched battle _ pravidelná bitva , (n:)
pitcher _ amfora , (n:)
pitcher _ nadhazovač , (n:)
pitcher _ džbán , (n: [amer.])
pitcher _ džbánek , (n: [amer.])
pitcher plant _ špirlice , ([bot.]) , (masožravá rostlina, latinsky Sarracenia)
pitches _ intenzity , (n: pl.)
pitchfork _ vidle ,
pitching _ nadhazování , (n:)
pitchman _ stánkař ,
piteous _ dojímavý ,
piteously _ žalostně , (adv:)
piteousness _ dojímavost , (n:)
pitfall _ léčka ,
pitfall _ past ,
pitfall _ nedostatek , (n:)
pitfalls _ nástrahy , (n: pl.)
pith _ dřeň ,
pith _ dužina , (n:)
pith _ mícha , (n:)
pithead _ vstup do dolu ,
pithily _ obsažně , (adv:)
pithiness _ hutnost , (n:)
pithiness _ jadrnost , (n:)
pithiness _ obsažnost , (n:)
pithiness _ říznost , (n:)
pithy _ jadrný ,
pitiable _ žalostný ,
pitiable _ politováníhodný , (adj:)
pitiably _ žalostně , (adv:)
pitiful _ soucitný ,
pitiful _ žalostný , (adj:)
pitifully _ žalostně , (adv:)
pitiless _ nelítostný ,
pitilessly _ nemilosrdně , (adv:)
pitman _ horník , (n:)
pitman _ havíř ,
pitman _ šachtař ,
Pitney _ Pitney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
piton _ horolezecká skoba , (n:)
pits _ díry , (n: pl.)
pits _ jámy , (n: pl.)
Pitt _ Pitt , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
pittance _ almužna , (n:)
pitter-patter _ cupitání , (n:)
pitter-patter _ cupot , (n:)
pitting _ postavit proti ,
Pittsburgh _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
pituitary _ podvěsek mozkový , ([med.])
pituitary _ hypofýza , (n:)
pity _ litovat ,
pity _ politovat ,
pity _ škoda ,
pityingly _ lítostivě ,
Pius _ Pius , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pivot _ ústřední bod ,
pivot _ osa otáčení , (n:)
pivot _ otáčet , (v:)
pivot _ pivot , (n:)
pivot _ točit , (v:)
pivot _ vřeteno , (n:)
pivot _ čep , (n:)
pivotal _ klíčový , (adj:)
pix _ fotky , (n:)
pixel _ pixel , (n:)
pixels _ pixely , (n: pl.)
pixie _ skřítek , (n:)
pixy _ skřítek , (n:)
Pizarro _ Pizarro , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Pizarro _ Francisco Pizarro (1478-1541) , (n: [jmén.]) , (španělský conquistador, dobyl inckou říši)
pizza _ pizza , (n:)
pizzas _ pizzy , (n: pl.)
pizzeria _ picérie , (n:)
pizzeria _ pizzerie , (n:)
pizzicato _ pizzicato , (n:)
PJW _ Please Just Wait , ([zkr.])
Pk _ Kill Probability , ([zkr.] [voj.])
PKB _ Pot, Kettle, Black! , ([zkr.])
pkgkgljlk _ khkigilhki , (lninhkkh) , (klhkhhyglbhi)
PL _ Phillips Laboratory , ([zkr.] [voj.])
placable _ usmiřitelný , (adj:)
placard _ plakát , (n:)
placard _ poutač , (n:)
placard _ transparent , (n:)
placate _ usmířit , (v:)
placating _ usmiřování ,
placatory _ uklidňující , (adj:)
place _ místo ,
place _ položit ,
place _ postavit ,
place _ uskutečnit ,
place _ bydliště ,
place _ sídlo ,
place _ umístit , (v:)
place _ ustanovit , (v:)
place _ zařadit ,
place _ rezidence ,
place _ umístění ,
place _ náměstí ,
place _ postavení ,
place _ pozice ,
place _ atmosféra ,
place _ plocha ,
place _ prostor ,
place _ prostranství ,
place a bet _ učinit sázku ,
place concrete _ betonovat , (v:)
place kick _ kop z místa , ([sport.])
place kick _ výkop , ([sport.])
place of residence _ bydliště ,
place on record _ protokolovat ,
place setting _ příbor ,
placeable _ umístitelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line