Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pilot light _ kontrolka , (n:)
pilot light _ věčný plamínek , (n:) , (např. pro zapálení hlavního hořáku na sporáku)
pilot project _ zkušební projekt ,
pilothouse _ kormidelna , (n: [lod.])
piloting _ pilotáž ,
piloting _ pilotující , (adj:)
pilotless _ bezpilotní ,
pilotless aircraft _ bezpilotní letadlo , (n:)
pilots _ piloti , (n:)
pilous _ ochlupený , (adj:)
Pilsener _ Plzeňské ,
Pilsner _ Plzeň ,
pilsner _ světlé české pivo ,
PIM _ Parameterized Ionosphere Model , ([zkr.] [voj.])
pimento _ nové koření , (n:)
pimiento _ nové koření , (n:)
pimp _ dělat pasáka , (v:) , (komu)
pimp _ pasák , (n:)
pimp _ kuplíř ,
pimpernel _ druh rostliny ,
pimping _ kuplířství , (n:)
pimple _ uher , (n:)
pimple _ pupínek ,
pimply _ uhrovitý , (adj:)
pin _ špendlík , (n:)
pin _ kolík , (n:)
pin _ blbůstka , (n:)
pin _ pin , (n:)
pin down _ přimět , (v:)
pin down _ připíchnout , (v:)
pin money _ peníze od manžela manželce na drobné výdaje , (n:)
pin up _ připíchnout , (v:)
pin-up _ plakát fotografie modelky ,
pin-up _ připíchnout špendlíkem ,
pinafore _ zástěra , (n:)
pinball _ pinbal , (n:)
pinball machine _ hrací automat ,
pince-nez _ cvikr , (n:)
pincer _ klepeto , (n:)
pincers _ kleště ,
pinch _ štípnout , (v:)
pinch _ štípanec , (n:)
pinch _ špetka , (n:)
pinch _ ukrást ,
pinch _ uštípnout , (v:)
pinch _ štípat , (v:)
pinch _ štípnutí , (n:)
pinch-hit _ zaskočit za , (n:)
pinch-hitter _ náhradník , (n:)
pinchbeck _ tombak , (n:)
pinchbeck _ nepravý , (adj:)
pinchbeck _ falešný , (adj:)
pinched _ vyzáblý , (adj:)
pinched _ scvrklý , (adj:)
pincher _ štípač ,
pinchhitter _ náhradník , (n:)
pinching _ štípající , (adj:)
pinching _ štípání , (n:)
pinching _ štípavý , (adj:)
pincushion _ jehelníček , (n:)
pine _ borovice ,
pine _ borový , (adj:)
pine _ pinie , (n:)
pine _ sosna , (n:)
pine away _ trápit se , (v:)
pine away _ hynout , (v:)
pine cone _ borovicová šiška , (n:)
pine tar _ smrkový dehet ,
pine tree _ borovice ,
pine wood _ bor , (n:)
pine-cone _ borová šiška ,
pineal body _ šišinka , (n:)
pineal gland _ šišinka , ([med.])
pineal gland _ epifýza , ([med.])
pineapple _ ananasový , (adj:)
pineapple _ ananas , (n: [bot.])
pineapple _ ruční granát , (n: [voj.] [slang.])
pinecone _ borová šiška ,
ping _ klepat ,
ping _ cinknout ,
ping _ hvízdat ,
ping _ zahvízdat ,
ping _ zasvištění ,
ping _ cinknutí ,
ping _ zahvízdnutí ,
ping-pong _ stolní tenis ,
pinhead _ hlupák , (n:)
pinhead _ špendlíková hlavička , (n:)
pinhole _ dírka , (n:)
pining _ chřadnutí , (n:)
pining _ prahnutí , (n:)
pinion _ ocasní pero ,
pinion _ spoutat ruce ,
pinion _ křídlo ptáka , (n:)
pinion _ ostříhat křídla ptáka , (n:)
pinion _ pastorek , (n:)
pinion _ ozubene kolečko , (n:)
pink _ růžový ,
pink _ levičák , (n:)
pink _ levičácký , (adj:)
pink _ ozdobně dírkovat ,
pink _ probodnout , (v:)
pink _ propíchnout , (v:)
pink _ píchnout , (v:)
pink slip _ vyhazov , (n:)
pinker _ růžovější , (adj:)
pinkie _ mazlíček , (n:)
pinkie _ malíček , (n:) , (prst)
pinkish _ narůžovělý , (adj:)
pinkness _ růžovost , (n:)
pinko _ socialista , (n:)
pinky _ malíček , (n:)
pinna _ ušní boltec , (n:)
pinnacle _ vrchol , (n:)
pinnacle _ věžička na střeše , (n:)
pinnacle _ ananas , (n:)
pinnate _ zpeřený , (adj:)
pinnated _ zpeřený , (adj:)
pinnatifid _ zpeřený , (adj:)
pinned _ přišpendlený , (adj:)
pinning _ připevňování špendlíky ,
pinocle _ binokl ,
pinon _ borovice mexická ,
pinpoint _ detailní , (adj:)
pinpoint _ identifikovat , (v:)
pinpoint _ označit , (v:)
pinpoint _ určit , (v:)
pinpoint _ vypíchnout , (v:)
pinpoint _ zdůraznit , (v:)
pinprick _ krůpěj potu ,
pins _ sponky , (n: pl.)
pins _ špendlíky , (n: pl.)
pins and needles _ mravenčení , (n:)
Pinsky _ Pinsky , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pinstripe _ úzký proužek ,
pint _ pinta , (n:) , (objemová míra, 568ml v GB)
pint-sized _ drobný , (adj:)
Pinter _ Pinter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pinto _ skvrnitý kůň ,
pinto bean _ fazole strakatá ,
pints _ pinty , (n: pl.)
pinup _ fotografie modelky ,
pinup _ plakát , (n:)
pinwheel _ větrník , (n:)
pinyon _ borovice , (n:)
PIO _ Pilot Induced Oscillation , ([zkr.] [voj.])
pion _ elementární částice ,
pion _ pion , (n:)
pioneer _ průkopník , (n:)
pioneer _ pionýr , (n:)
pioneered _ razil cestu ,
pioneering _ průkopnický , (adj:)
pioneers _ průkopníci , (n: pl.)
pioneers _ pionýři , (n:)
pious _ pobožný , (adj:)
pious _ zbožný , (adj:)
piously _ zbožně ,
piousness _ pobožnost , (n:)
pip _ jádro ,
pip _ oko - tečka (na kostce) , (n:)
pipe _ roura ,
pipe _ trubka ,
pipe _ dýmka ,
pipe _ trubička , (n:)
pipe _ potrubí ,
pipe _ lulka ,
pipe _ fajfka ,
pipe down _ sklapnout , (v:)
pipe down _ ztichnout , (v:)
pipe drain _ trubkový drén , ([eko.])
pipe drain _ trubní drén , ([eko.])
pipe drainage _ trubková drenáž , ([eko.])
pipe for smoking _ dýmka ,
pipe irrigation network _ trubní závlahová síť , ([eko.])
pipe irrigation system _ trubní závlahová síť , ([eko.])
pipe organ _ varhany ,
pipe wrench _ trubkový klíč , (n:)
piped _ vedený potrubím ,
piped _ trubkový , (adj:)
pipeline _ plynovod ,
pipeline _ potrubí , (n:)
pipeline _ ropovod , (n:)
pipelines _ potrubí , (pl.)
pipelining _ proudové zpracování , (n:)
piper _ dudák , (n:)
pipes _ potrubí ,
pipes _ roury , (n: pl.)
pipes _ trubky , (n: pl.)
pipes _ dudy , (n: pl.)
Pipestone _ okres v USA , (n: [jmén.])
pipette _ pipeta , (n:)
pipettes _ pipety , (pl.)
pipework _ potrubí ,
piping _ potrubí ,
pipit _ druh zpěvného ptáka , (n:)
pippin _ odrůda jablek ,
pips _ oka na kostce , (n:)
pipsqueak _ nula , (n:) , (bezvýznamný člověk / věc)
pipsqueak _ nicka , (n:)
piquancy _ pikantnost ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line