Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

photodiode _ fotodioda , (n:)
photoelectric _ fotoelektrický , (adj:)
photoelectric cell _ fotoelektrický článe ,
photoelectric emission _ vnější fotoefekt , (n:)
photoelectrical _ fotoelektrický , (adj:)
photoelectrically _ fotoelektricky , (adv:)
photoelectricity _ fotoelektřina , (n:)
photoelectron _ fotoelektron , (n:)
photoemission _ fotoemise , (n:)
photoemissive _ fotoemisivní , (adj:)
photoflash _ fotografický blesk , (n:)
photogenic _ fotogenický , (adj:)
photograph _ fotografie , (n:)
photograph _ fotit , ([hovor.])
photograph _ fotka , (n: [hovor.])
photograph _ vyfotit , ([hovor.])
photograph _ fotografie ,
photograph _ fotografovat ,
photograph _ vyfotografovat ,
photographed _ fotografovaný , (adj:)
photographer _ fotograf ,
photographer _ fotografka ,
photographers _ fotografové ,
photographic _ fotografický ,
photographic camera _ fotoaparát , (n:)
photographic emulsion _ fotografická emulze , (n:)
photographic equipment _ fotografické vybavení , (n:)
photographic film _ film , (n:) , (materiál)
photographic material _ fotografický materiál , (n:)
photographic paper _ fotografický papír , (n:)
photographic plate _ fotografická deska , (n:)
photographically _ fotograficky ,
photographing _ fotografování , (n:)
photographs _ fotografie , (pl.)
photographs _ snímky , (n: pl.)
photography _ fotografické umění , (n:)
photography _ fotografie , (n:) , (umění, obor)
photography _ fotografování ,
photography _ fotografie , (n:) , (Toto slovíčko jsem již jednou mazal a je zavádějící. *photography* není *fotografie* jako taková (snímek), ale je to pouze *umeni* což jsem zde do slovníku ziž zařadil. Prosím bymažte tento překlad. Děkuji za pochodení Aleš Studený (případné dotazy na ale)
photogravure _ fotogravura , (n:)
photojournalist _ novinový fotograf ,
photolithography _ fotolitografie , (n:)
photolithotrophic microorganism _ fotolitotrofní mikroorganismus , ([eko.])
photolysis _ chemický rozklad světlem ,
photolysis _ fotolýza , (n:)
photolytic _ fotolytický , (adj:)
photomechanical _ fotomechanický , (adj:)
photomechanics _ fotomechanika , (n:)
photometer _ fotometr , (n:)
photometric _ fotometrický , (adj:)
photometrical _ fotometrický , (adj:)
photometrically _ fotometricky , (adv:)
photometry _ fotometrie , (n:)
photomicrograph _ mikrografie , (n:)
photomicrograph _ mikrofotografie , (n:)
photomontage _ fotomontáž ,
photomultiplier _ fotonásobič , (n:)
photon _ foton , (n:)
photons _ fotony , (n: pl.)
photoorganotrophic microorganism _ fotoorganotrofní mikroorganismus , ([eko.])
photooxidant _ fotooxidant , ([eko.])
photoperiodicity _ fotoperiodicita , ([eko.])
photoperiodism _ fotoperiodismus , ([eko.])
photophilic organism _ fotofilní organismus , ([eko.])
photophobia _ strach ze světla , (n:)
photophobic organism _ fotofóbní organismus , ([eko.])
photopic vision _ fotopické vidění , (n:)
photoreceptor _ fotoreceptor , (n:)
photorespiration _ fotorespirace , ([eko.])
photos _ fotky , (n: pl.)
photos _ fotografie , (pl.)
photosensitise _ fotosenzitizovat , (v:)
photosensitive _ citlivý na světlo ,
photosensitive _ fotosenzitivní , (adj:)
photosensitivity _ citlivost na světlo ,
photosensitize _ fotosenzitizovat , (v:)
photosphere _ fotosféra , (n:)
photosynthesis _ fotosyntéza , (n: [bio.])
photosynthesis of plants _ fotosyntéza rostlin , ([eko.])
photosynthesize _ fotosyntetizovat ,
photosynthetic _ fotosyntetický , (adj:)
photosynthetic assimilation _ fotosyntetická asimilace , ([eko.])
photosynthetically _ fotosynteticky , (adv:)
phototherapy _ fototerapie , (n:)
phototrophic microorganism _ fototrofní mikroorganismus , ([eko.])
phototropism _ fototropismus ,
phototypesetter _ fotosázecí stroj ,
phototypesetting _ fotosazba , (n:)
photovoltaic _ fotonapěťový , (adj:)
photovoltaic _ fotovoltaický , (adj:)
phrasal _ frázový , (adj:)
phrase _ formulovat , (v:)
phrase _ fráze , (n:)
phrase _ rčení , (n:)
phrase _ úsloví , (n:)
phrase _ vyjádřil , (v:)
phrase _ slovní spojení ,
phrasebook _ kniha používaných výrazů ,
phrased _ formuloval , (v:)
phrased _ formulovaný , (adj:)
phrased _ frázoval , (v:)
phrased _ vyjádřený , (adj:)
phraseology _ frazeologie , (n:)
phraseology _ slovník , (n:)
phraseology _ výrazivo , (n:)
phrases _ fráze , (n:)
phrasing _ frázování , (n:)
phrasing _ vyjadřování , (n:)
phreatic _ freatický , (adj:)
phreatic _ týkající se podzemní vody ,
phreatic water _ freatická voda , ([eko.])
phreaticolous _ freatikolózní , ([eko.])
phreatophyte _ freatofyt , ([eko.])
phrenetic _ frenetický , (adj:)
phrenic _ brániční , (adj:)
phrenological _ frenologický , (adj:)
phrenologically _ frenologicky , (adv:)
phrenologist _ frenolog , (n:)
phrenology _ frenologie ,
phthisis _ souchotiny ,
phthisis _ tuberkulóza , (n:)
phycology _ algologie , ([eko.])
phyla _ kmen , (n:)
phyla _ phyllum , (n:)
phylactery _ amulet , (n:)
Phyllis _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
phylogenesis _ fylogeneze , ([eko.])
phylogenetic _ fylogenetický , (adj:)
phylogeny _ fylogeneze , (n:)
phylum _ kmen , (n:)
physic _ léčení , (n:)
physic _ medicína , (n:)
physical _ fyzický ,
physical _ fyzikální , (adj:)
physical _ tělesný , (adj:)
physical and chemical methods of waste disposal _ fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu , ([eko.])
physical attraction _ fyzická přitažlivost , (n:)
physical education _ tělocvik ,
physical evaporation _ fyzikální vypařování , ([eko.])
physical evidence _ důkaz , (n: [práv.])
physical exercise _ cvičení , (n:)
physical fitness _ zdatnost , (n:)
physical training _ tělovýchova , (n:)
physicality _ fyzičnost , (n:)
physicality _ tělesnost , (n:)
physically _ fyzicky ,
physician _ lékař ,
physician _ lékařka ,
physicist _ fyzik ,
physicists _ fyzici , (n: pl.)
physics _ fyzika ,
physics lab _ fyzikální laboratoř , (n:)
physics laboratory _ fyzikální laboratoř , (n:)
physics of atmosphere _ fyzika atmosféry , ([eko.])
physiognomy _ výraz tváře ,
physiognomy _ fyziognomie , (n:)
physiographic _ fyziografický , (adj:)
physiographic factor _ abiotický faktor , ([eko.])
physiographic succession _ fyziografická sukcese , ([eko.])
physiography _ fyzická geografie ,
physiological _ fyziologický , (adj:)
physiological chemistry _ fyziologická chemie , ([eko.])
physiological ecology _ fyziologická ekologie , ([eko.])
physiological evaporation _ fyziologické vypařování (rostlin) , ([eko.])
physiological specialization _ fyziologická specializace , ([eko.])
physiologically _ fyziologicky , (adv:)
physiologically accessible water _ fyziologicky přístupná voda , ([eko.])
physiologically hardly accessible water _ fyziologicky těžko přístupná voda , ([eko.])
physiologically inaccessible water _ fyziologicky nepřístupná voda , ([eko.])
physiologist _ fyziolog , (n:)
physiology _ fyziologie , (n:)
physiotherapist _ fyzioterapeut , (n:)
physiotherapy _ fyzioterapie , (n:)
physique _ postava , (n:)
physique _ stavba těla , (n:)
physostigmine _ fysostigmin ,
phytal _ fytál , ([eko.])
phytoalexin _ fytoalexin , ([eko.])
phytobenthos _ fytobentos , ([eko.])
phytocenology _ fytocenologie , ([eko.])
phytochorology _ fytochorologie , ([eko.])
phytochrome _ fytochrom , ([eko.])
phytocoenosis _ fytocenóza , ([eko.])
phytogeocoenosis _ fytogeocenóza , ([eko.])
phytogeographical floral ream _ fytogeografická rostlinná říše , ([eko.])
phytogeography _ fytogeografie , ([eko.])
phytology _ fytologie , (n:)
phytomass _ fytomasa , ([eko.])
phytoncide _ fytoncid , ([eko.])
phytopathogen _ fytopatogen , ([eko.])
phytopathogen aggressivity _ agresivita fytopatogena , ([eko.])
phytopathogen race _ rasa fytopatogena , ([eko.])
phytopathogen toxin _ toxin fytopatogena , ([eko.])
phytopathogenvirulence _ virulence fytopatogena , ([eko.])
phytopathology _ fytopatologie , (n:)
phytophage _ fytofág , ([eko.])
phytophenology _ fytofenologie , ([eko.])
phytoplankton _ fytoplankton , (n:)
phytosociology _ fytosociologie , ([eko.])
phytotoxicity _ fytotoxicita , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line