Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

phew _ uf ,
phi _ fí ,
phial _ ampulka , (n:)
Phil _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Philadelphia _ okres v USA , (n: [jmén.])
Philadelphia _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Philadelphia _ Filadelfie , (n:)
philander _ flirtovat , (v:)
philander _ koketovat , (v:)
philanderer _ holkař , (n:)
philanderer _ proutník , (n:)
philanderer _ sukničkář , (n:)
philanderer _ záletník , (n:)
philanthropic _ dobročinný , (adj:)
philanthropist _ lidumil , (n:)
philanthropist _ filantrop , (n:)
philanthropists _ filantropové ,
philanthropy _ dobročinnost , (n:)
philatelic _ filatelistický , (adj:)
philatelist _ filatelista , (n:)
philately _ filatelie , (adv:)
Philharmonic _ filharmonie ,
philharmonic _ filharmonický , (adj:)
philhellenic _ filhelénský , (adj:)
Philip _ Philip , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Philip _ Filip ,
Philippe _ Philippe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
philippic _ filipika , (n:)
philippine _ filipínský , (adj:)
Philippines _ Filipíny , (n: [jmén.])
philistine _ ignorant , (n:)
philistine _ nevzdělanec , (n:)
philistinism _ přízemnost , (n:)
Phillies _ Phillies , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Phillip _ Phillip , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Phillips _ Phillips , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Phillips Curve. _ Phillipsova křivka , ([eko.])
Philly _ Filadelfie , (n:)
philodendron _ filodendron , (n:)
philogyny _ láska k ženám ,
philogyny _ záliba v ženách ,
philological _ filologický , (adj:)
philologist _ filolog , (n:)
philology _ filologie , (n:)
philosopher _ filozof , (n:)
philosophers _ filozofové ,
philosophic _ filozofický , (adj:)
philosophical _ filozofický , (adj:)
philosophically _ filozoficky , (adv:)
philosophies _ filozofie , (n:)
philosophise _ filozofovat , (v:)
philosophising _ filozofování , (n:)
philosophize _ filozofovat , (v:)
philosophize _ rozumovat , (v:)
philosophized _ filozofoval , (v:)
philosophized _ rozumoval , (v:)
philosophy _ filozofie , (n:)
philter _ nápoj lásky ,
philtre _ nápoj lásky ,
Phipps _ Phipps , (n: [jmén.]) , (příjmení)
phishing _ rhybaření , (n: [it.]) , (kombinace z fishing (rybaření) a phreaking, krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě či krádež jména a hesla k nějaké službě)
phlebitis _ zánět žil ,
phlebitis _ flebitida , (n:)
phlebotomize _ otevřít žílu ,
phlebotomy _ flebotomie , (n:)
phlegm _ hlen , (n:)
phlegmatic _ flegmatický , (adj:)
phlegmatic _ lhostejný , (adj:)
phlegmatic _ netečný , (adj:)
phlegmatically _ flegmaticky , (adv:)
phlegmatically _ netečně , (adv:)
phlegmy _ hlenový , (adj:)
phloem _ floém , (n:)
phloem _ lýko , (n:)
phlogiston _ domnělá součást hořlavých látek ,
phlox _ druh rostliny ,
phlox _ flox , (n:)
Phnom Penh _ hl.m. - Kambodža , (n: [jmén.])
phobia _ fobie , (n:)
phobia _ strach , (n:)
phobic _ fóbický , (adj:)
phobic _ panický , (adj:)
phoebe _ druh hmyzožravého ptáka , (n:)
phoenician _ fénický , (adj:)
Phoenician _ féničan , (n:)
Phoenician _ féničtina , (n:)
phoenix _ fénix ,
Phoenix _ hl.m. - Arizona v USA , (n: [jmén.])
phon _ fón , (n:)
phone _ telefon ,
phone _ telefonovat ,
phone _ volat ,
phone _ zatelefonovat ,
phone _ zavolat ,
phone _ hláska , (n:)
phone _ telefonní ,
phone _ mobil ,
phone bill _ telefonní účet , (n:)
phone book _ telefonní seznam ,
phone booth _ telefonní budka ,
phone call _ telefonní hovor , (n:)
phone card _ telefonní karta , (n:)
phone company _ telefonní společnost , (n:)
phone cord _ telefonní šňůra , (n:)
phone jack _ telefonní konektor , (n:) , ((samec))
phone line _ telefonní linka , (n:)
phone number _ telefonní číslo ,
phone plug _ telefonní konektor , (n:) , ((samec))
phone system _ telefonní systém , (n:)
phone up _ zavolat , ([id.])
phone-in _ pořad s telefonickou účastí diváků ,
phonebook _ telefonní seznam , (n:)
phoned _ telefonoval , (v:)
phoned _ zavolal , (v:)
phoneme _ foném , (n:)
phonemic _ fonematický , (adj:)
phonemic _ fonémický , (adj:)
phonemically _ fonémicky , (adv:)
phones _ telefonuje , (v:)
phones _ telefony , (n: pl.)
phonetic _ hlasový , (adj:)
phonetic _ fonetický , (adj:)
phonetically _ foneticky , (adv:)
phonetician _ fonetik , (n:)
phoneticist _ fonetik , (n:)
phonetics _ fonetika , (n:)
phoney _ falzifikát ,
phoney _ padělek ,
phoney _ šarlatán ,
phoney _ padělaný ,
phoney _ podvodník ,
phoney _ předstíraný ,
phoney _ falšovaný ,
phoney _ falešný ,
phonic _ fonetický , (adj:)
phoniness _ faleš ,
phoning _ telefonování , (n:)
phono plug _ cinch , (n: [el.])
phonogram _ fonogram , (n:)
phonograph _ gramofon , (n:)
phonograph needle _ jehla do fonografu , (n:)
phonograph record _ fonografický záznam , (n:)
phonograph recording _ fonografický záznam , (n:)
phonographic _ fonografický , (adj:)
phonologic _ fonologický , (adj:)
phonological _ fonologický , (adj:)
phonologically _ fonologicky , (adv:)
phonologist _ fonolog , (n:)
phonology _ fonologie , (n:)
phonon _ fonon , (n:)
phony _ falzifikát ,
phony _ padělek ,
phony _ šarlatán ,
phony _ podvodník ,
phony _ předstíraný ,
phony _ padělaný ,
phony _ falšovaný ,
phony _ falešný ,
phony _ podezřelý , (adj:)
phosgene _ fosgen , (n:)
phosphatase _ fosfatáza , (n:)
phosphate _ fosfát , (n:)
phosphate _ fosforečnan , ([eko.])
phosphatic _ fosforečný , (adj:)
phosphatic _ fosfornatý , (adj:)
phosphatide _ fosfatid , ([eko.])
phosphocreatine _ fosfokreatin , (n:)
phospholipid _ fosfolipid , ([eko.])
phospholipids _ fosfolipidy , (n: pl.)
phosphor _ fosfor , (n:)
phosphor bronze _ fosforbronz , (n:)
phosphoresce _ fosforeskovat , (v:)
phosphorescence _ fosforescence , (n:)
phosphorescence _ světélkování , (n:)
phosphorescent _ fosforeskující , (adj:)
phosphoric _ fosforový , (adj:)
phosphoric fertilizer _ fosforečné hnojivo , ([eko.])
phosphorous _ obsahující fosfor ,
phosphorus _ fosfor , (n:)
photic zone _ fotická oblast , ([eko.])
photo _ fotografie , (n:)
photo _ foto , (n:)
photo-smog _ foto-smog , ([eko.])
photocathode _ fotokatoda , (n:)
photocell _ fotočlánek , (n:)
photocell _ fotonka , (n:)
photochemical _ fotochemický , (adj:)
photochemical reaction _ fotochemická reakce , ([eko.])
photochemically _ fotochemicky , (adv:)
photochemistry _ fotochemie , (n:)
photoconduction _ fotovodivost , (n:)
photoconductive _ fotovodivý , (adj:)
photoconductive cell _ fotoodpor , (n:)
photoconductivity _ fotovodivost , (n:)
photocopied _ okopírovaný , (adj:)
photocopier _ kopírovací stroj , (n:)
photocopiers _ kopírovací stroje , (pl. n:)
photocopies _ fotokopie , (n:)
photocopy _ fotokopie , (n:)
photocopying _ fotokopírování , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line