Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

Paganini _ Paganini , (n: [jmén.])
paganism _ pohanství , (n:)
pagans _ pohané , (n: pl.)
page _ páže ,
page _ očíslovat stránky , (v:)
page _ vyvolat jménem , (v:) , (např. v kavárně (Paging Mr. Fox! ~ Pan Fox k telefonu!))
page _ list , (n:)
page _ stránka , (n:)
page _ strana , (n:) , (např. knihy)
page number _ číslo stránky , (n:)
page printer _ stránková tiskárna , (n:)
page-boy _ páže , (n:)
pageant _ okázalost , (n:)
pageantry _ nádhera , (n:)
pageants _ scény , (n: pl.) , (jevištní)
pageboy _ poslíček , (n:)
pageboy _ účes na páže , (n:)
pageboy _ sluha , (n: [hist.]) , (v hotelu apod.)
paged _ stránkovaný , (adj:)
pageful _ plná strana knihy ,
pager _ pager , (n:)
pages _ strany ,
pages _ stránky , (n: pl.)
paginate _ stránkovat , (v:)
paginated _ stránkovaný , (adj:)
paginates _ stránkuje , (v:) , (3. os. j. č.)
paginating _ stránkování , (n:)
paginating _ očíslovat stránky ,
pagination _ stránkování , (n:)
paging _ stránkování , (n:)
Pago Pago _ Pago Pago , (n: [zem.]) , (přístav (Americká Samoa))
pagoda _ pagoda , (n:) , (stavba, tvar)
paid _ zaplacený , (adj:)
paid _ zaplaceno , (adj:)
paid _ námezdní , (adj:) , (dělník)
paid _ zaplatil ,
paid _ pay/paid/paid , (v: [neprav.])
paid _ placený , (adj:)
paid advertising _ placená reklama ,
paid bills _ zaplacené, vyrovnané účty , ([fin.])
paid by check _ placeno šekem , ([fráz.])
paid capital for value _ dobírka , ([fin.]) , (ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu)
paid capital stock _ splacený základní kapitál , ([fin.])
paid capital-on _ záloha (na vyúčtování) , ([fin.]) , (ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu)
paid capital-up _ splacený kapitál , ([fin.]) , (ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu)
paid capital-up capital _ splacený kapitál , ([fin.]) , (ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu)
paid check _ proplacený šek , ([fráz.])
paid holidays _ placená dovolená , ([fráz.])
paid investment _ splacený vklad , ([fin.])
paid leave _ placená dovolená , ([fráz.])
paid occupation _ placené zaměstnání , ([fráz.])
paid services _ placené služby , ([fráz.])
paid stock/shares _ splacené akcie , ([fin.])
paid-in capital _ vložený kapitál , ([fráz.])
paid-on _ záloha , (n:)
paid-up _ kdo má zaplacené členské příspěvky , (adj:) , (klubu, politické strany (paid-up member))
paid-up _ zaplacený předem ,
paid-up _ splacený, vložený , (adj: [fin.])
paigl _ rostlina: prvosenka vyšší , (n: [bot.])
paigle _ prvosenka jarní, prvosenka vyšší , (n: [bot.]) , (rostlina (petrklíč))
pail _ džber , (n:)
pail _ vědro , (n:) , ([peil])
pail _ kbelík , (n:) , ([peil])
pailful _ plné vědro , (n:) , (výraz pro množství)
paillasse _ slamník , (n:)
pain _ problém , (n:)
pain _ bolesti ,
pain _ žal , (n:)
pain _ bolet , (v:)
pain _ zarmoutit , (v:)
pain _ bolest , (n:)
pain in the ass _ osina v prdeli , ([id.]) , (přeneseně)
pain in the ass _ protivný jako štěnice , ([id.]) , (be p. i. t. a. - srát někoho)
pain in the ass _ nepříjemnost , ([vulg., amer.])
pain threshold _ práh bolesti , (n:)
pain-free _ bezbolestný , (adj:)
Paine _ Paine , (n: [jmén.]) , (Thomas Paine (1737-1809) filozof a politik)
pained _ dotčený , (adj:) , ([peind])
painful _ bolavý , (adj:)
painful _ obtížný , (adj:)
painful _ bolestný , (adj:)
painful _ bolestivý , (adj:)
painful _ namáhavý , (adj:)
painful _ trapný , (adj:)
painfully _ bolestivě , (adv:)
painfulness _ obtíže , (n:)
painfulness _ bolestivost , (n:)
painkiller _ lék tišící bolest , (n:)
painkillers _ analgetika ,
painkilling _ utišující bolest ,
painless _ bezbolestný , (adj:)
painlessly _ bez námahy , (adv:)
painlessly _ bezbolestně , (adv:)
painlessness _ bezbolestnost , (n:)
pains _ bolesti , (n:)
painstaking _ usilovný , (adj:)
painstaking _ přičinlivý , (adj:)
painstakingly _ snaživě , (adv:)
painstakingly _ horlivě , (adv:)
painstakingly _ pilně , (adv:)
paint _ nátěr , (n:)
paint _ natírat , (v:)
paint _ lak , (n:)
paint _ barva , (n:)
paint _ vymalovat , (v:)
paint _ malovat , (v:)
paint _ popisovat , (v:)
paint _ líčit , (v:)
paint _ zobrazit , (v:)
paint _ líčidlo , (n:)
paint a picture _ namalovat obrázek ,
paint the town red _ vyhodit si z kopýtka , (n:)
paint the town red _ roztočit to ,
paintbox _ lakovací kabina , (n:)
paintbox _ skříňka s barvami , (n:)
paintbrush _ štětec , (n:)
painted _ malovaný , (adj:)
Painted Desert _ oblast v Arizoně, USA , (n: [zem.])
painter _ lakýrník , (n:)
painter _ natěrač ,
painter _ malíř , (n:)
painters _ malíři , (n: pl.)
painting _ natírání , (n:)
painting _ malba , (n:)
painting _ obraz , (n:)
painting _ malování , (n:)
painting _ malířství , (n:)
paintings _ malby , (n: pl.)
paints _ maluje , (v:) , (3. os. j. č.)
paintwork _ malba , (n:)
paintwork _ nátěr , (n:)
pair _ párový , (adj:)
pair _ člen Sněmovny lordů , (n:) , (vévoda, markýz, hrabě, vikomt)
pair _ dvojice , (n:)
pair _ pár , (n:)
pair of pliers _ kleště , (n:)
pair off _ spárovat , (v:)
pair off _ dohodit , (v:) , ((známost, partnera))
pair off _ dát dohromady , (v:) , ((dva lidi))
pair up _ vytvořit dvojici , (v:)
paired _ párovaný , (adj:) , ((ve dvojici))
pairing _ párování , (n:)
pairs _ dvojice , (n: pl.)
pairs _ páry , (n: pl.)
pairwise _ párovaný , (adj:) , ((ve dvojicích))
paisley _ kašmír , (n:)
pajamas _ pyžamo ,
Pak _ Pákistánec , (n: [slang.])
Pakistan _ Pákistán , (n: [zem.])
Pakistani _ pákistánský , (adj:)
Pakistanis _ Pákistánec , ([jmén.]) , (obyvatel Pákistánu)
pal _ kamarád , (n: [hovor.])
pal _ partner , (n: [hovor.])
palace _ palác , (n:)
palaces _ paláce , (n: pl.)
paladin _ ochránce , (n:)
paladin _ bojovník za přesvědčení , (n:)
paladin _ rytíř , (n: [hist.])
paladin _ paladýn , (n: [hist.])
palaeobiology _ paleobiologie , ([eko.])
palaeoecology _ paleoekologie , ([eko.])
palaeographic _ paleografický , (adj:)
palaeolithic _ paleolitický , (adj:)
palaeontological _ paleontologický , (adj:)
palaeontologist _ paleontolog , (n:)
palaeontology _ paleontologie , (n:)
Palaeotropical Realm _ paleotropická rostlinná říše , ([eko.])
palankeen _ palankýn , (n:) , (východoasijská krytá nosítka)
palanquin _ palankýn , (n:) , (východoasijská krytá nosítka)
palatability _ chutnost , (n:)
palatable _ přijatelný , (adj:)
palatable _ stravitelný , (adj:)
palatable _ chutný , (adj:)
palatal _ palatála , (n:)
palatal _ patrový , (adj:) , ((v ústní dutině))
palatal _ palatální , (adj:) , ((v ústní dutině))
palatalize _ palatalizovat , (v:)
palate _ patro , (n:) , ((v ústní dutině))
palates _ patra , (n: pl.) , ((v ústní dutině))
palatial _ luxusní , (adj:)
palatial _ palácový , (adj:)
palatinate _ palatynát , (n:)
Palatinate _ Falcko , ([zem.] n:)
palatine _ úředník ve starém Římě , (n:)
Palatine _ Palatin , (n: [zem.]) , (jeden ze sedmi římských pahorků)
Palau _ Palau , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Palau _ Palauská republika , (n: [zem.]) , (ostrovní stát v tichomoří)
palaver _ žvanění , (n:)
palaver _ tlachání , (n:)
palaver _ pochlebování , (n:)
palaver _ lichocení , (n:)
palaver _ dohadování , (n:)
palaver _ komplikace , (n:)
palaver _ nepříjemnosti , (n:)
pale _ blednout , (v:)
pale _ světlý , (adj:)
pale _ bledě ,
pale _ lať ,
pale _ tyčka ,
pale _ pobledlý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line