Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

petrel _ buřňák , (n: [bio.]) , (Macronectes n. Halobaena (druh mořského ptáka))
petri _ miska na pěstování bakterií ,
petri _ Petriho miska , (n:)
petri dish _ petriho miska , (n:)
petrifaction _ zkamenění , (n:)
petrification _ petrifikace , (n:)
petrification _ zkamenění , (n:)
petrified _ zkamenělý , (adj:)
petrify _ proměnit v kámen ,
petrify _ ztuhnout , (v:)
petrochemical _ petrochemický , (adj:)
petrochemicals _ petrochemikálie , (n:)
petrochemicals _ výrobky petrochemie ,
Petrograd _ Petrohrad ,
petrographic _ petrografický , (adj:)
petrographical _ petrografický , (adj:)
petrol _ benzín , (n:)
petrol _ benzínový , (adj:)
petrol pump _ benzinová pumpa , (n:)
petrol station _ benzinová pumpa ,
petrol station _ čerpací stanice ,
petrolatum _ vazelína z ropy ,
petroleum _ ropa ,
petroleum _ nafta ,
petroleum _ petrolej ,
petroleum _ petroleum , ([eko.])
petroleum jelly _ vazelína , (n:)
petroleum refinery _ ropná rafinérie , (n:)
petrological _ petrologický ,
petrologist _ petrolog , (n:)
petrology _ petrologie , (n:)
pets _ mazlíčci , (n: pl.)
pets _ miláčci , (n: pl.)
pets _ domácí zvířata ,
petted _ hýčkaný , (adj:)
Pettibone _ Pettibone , (n: [jmén.]) , (příjmení)
petticoat _ spodnička , (n:)
pettier _ drobnější , (adj:)
pettifog _ hádat se o slovíčka , (n:)
pettifogger _ pedant , (n:)
pettifogging _ malicherný , (adj:)
pettiness _ banalita , (n:)
pettiness _ drobnost , (n:)
pettish _ nevrlý , (adj:)
pettishly _ podrážděně , (adv:)
pettishness _ mrzutost , (n:)
pettishness _ náladovost , (n:)
pettishness _ rozmarnost , (n:)
petty _ malý , (adj: [slang])
petty _ triviální ,
petty _ malicherný , (adj:)
petty _ drobný , (adj:)
petty cash _ drobná hotovost , (n:)
petty officer _ poddůstojník , (n:)
petulance _ nedůtklivost , (n:)
petulance _ nevrlost , (n:)
petulance _ podrážděnost , (n:)
petulant _ nevrlý , (adj:)
petulant _ nedůtklivý , (adj:)
petulantly _ nedůtklivě ,
petulantly _ nevrle ,
petunia _ petunie , (n:)
pew _ lavice , (n:)
pewit _ čejka , (n:)
pews _ lavice , (pl.)
pewter _ cín , (n:)
peyote _ některý z amerických kaktusú, často meskal ,
PF&HOMW _ Printed, Framed & Hanging On My Wall , ([zkr.])
PF-1 _ Priming Fluid 1 (MIL-P-87173) , ([zkr.] [voj.])
PFC _ Private First Class , ([zkr.])
pfennig _ fenik , (n:)
PFM _ Pure F---ing Magic , ([zkr.])
PFY _ Pimply Faced Youth , ([zkr.])
PG-13 _ Parental Guidance suggested if under 13 years of age , ([zkr.]) , (označení stupně nepřístupnosti filmu pro mládež (movie rating))
PGM _ Precision Guided Munitions , ([zkr.] [voj.])
PGY _ Post Graduate Year (as in PGY-1, PGY-2 etc. used in PGY Med) , ([zkr.])
pH _ pH ,
pH scale _ pH stupnice , (n:)
pH-value _ hodnota pH , ([eko.])
pH-value _ pH hodnota , ([eko.])
phage _ bakteriofág , (n:)
phage _ fág , (n:)
phagocyte _ fagocyt , (n:)
phagocytosis _ fagocytóza , (n:)
phalanges _ falangy , (n:)
phalanx _ falanga , (n:)
phalanx _ rojnice , (n:)
phalanx _ šik , (n:)
phallic _ falický , (adj:)
phallus _ pyj ,
phanerophyte _ fanerofyt , ([eko.])
phantasm _ přelud , (n:)
phantasm _ vidina , (n:)
phantasmagoric _ fantasmagorický , (adj:)
phantasy _ fantazie , (n:)
phantasy _ představa , (n:)
phantom _ fantom , (n:)
phantom _ přelud , (n:)
phantom _ zdánlivý , (adj:)
phantom limb _ fantomová končetina , (n:)
phantom limb pain _ bolest fantomové končetiny , (n:)
phantom limb syndrome _ syndrom fantomové končetiny , (n:)
pharaoh _ faraon , (n:)
pharisaic _ pokrytecký , (adj:)
pharisaical _ pokrytecký , (adj:)
pharisee _ farizej , (n:)
pharmaceutic _ farmaceutický ,
pharmaceutical _ farmaceutický ,
pharmaceutical company _ farmaceutická společnost , (n:)
pharmaceuticals _ léčiva ,
pharmaceuticals _ léky ,
pharmaceutics _ farmacie , (n:)
pharmaceutics _ lékárnictví , (n:)
pharmacist _ lékárník ,
pharmacist _ lékárnice , ((female))
pharmacist _ farmaceut ,
pharmacokinetics _ farmakokinetika , ([eko.]) , (Studuje absorpci, distribuci metabolismus a vylučování léků.)
pharmacologic _ farmakologický , (adj:)
pharmacological _ farmakologický , (adj:)
pharmacologist _ farmakolog , (n:)
pharmacology _ farmakologie , (n:)
pharmacopoeia _ farmakopéa , (n:)
pharmacopoeia _ lékopis , (n:)
pharmacy _ lékárna ,
pharmacy _ farmacie , (n:)
pharos _ maják , (n:)
pharyngeal _ hltanový , (adj:)
pharyngitis _ zánět hltanu ,
pharyngitis _ faryngitida , (n:)
pharynx _ farynx ,
pharynx _ hltan , (n:)
phase _ fáze ,
phase _ fáze (systému) , ([eko.])
phase _ etapa , (n:)
phase _ stadium ,
phase angle _ fázový úhel , (n:)
phase change _ fázový přechod , (n:)
phase composition _ fázové složení (systému) , ([eko.])
phase modulation _ fázová modulace , (n:)
phase of the moon _ fáze měsíce , (n:)
phase out _ zastavovat postupně , (v:)
phase out _ stahovat (z provozu) , (v:)
phase permeability _ fázová propustnost , ([eko.])
phase space _ fázový prostor , (n:)
phase transition _ fázový přechod , (n:)
phased _ rozdělený do fází ,
phased _ odstupňovaný , (adj:)
phased _ postupný , (adj:)
phaseout _ postupné vyřazení z činnosti ,
phaseout _ zastavení prací , (n:)
phaser _ fázovač , (n:)
phases _ fáze , (pl.)
phasing _ fázování , (n:)
PHB _ Pointy Haired Boss (from Dilbert, i.e., doesn t have a clue) , ([zkr.])
PhD _ titul doktora filozofie ,
PhD _ titul doktora přírodních věd ,
PhD student _ doktorant , (n: [male])
pheasant _ bažant , (n:)
pheasantry _ bažantnice , ([eko.])
phellem _ korek , (v: [obec.] 6 6)
Phelps _ Phelps , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
phenacetin _ fenacetin , (n:)
phenol _ fenol , (n:)
phenol _ fenolová látka , ([eko.])
phenol _ FNl fenol , ([eko.])
phenol coefficient _ fenolový koeficient , ([eko.])
phenol water _ fenolová voda , ([eko.])
phenolic _ fenoplast , (n:)
phenolic plastic _ fenoplast , (n:)
phenolic resin _ fenolová pryskyřice , (n:)
phenology _ fenologie , ([eko.])
phenolphthalein _ fenolftalein , (n:)
phenomen _ jev , (n:)
phenomena _ fenomény ,
phenomena _ jevy ,
phenomena _ fenomén , (n:)
phenomena _ úkazy ,
phenomena _ divy , (n:)
phenomena _ jev , (n:)
phenomena _ úkaz , (n:)
phenomenal _ fenomenální , (adj:)
phenomenally _ fenomenálně , (adv:)
phenomenally _ mimořádně , (adv:)
phenomenological _ fenomenologický , (adj:)
phenomenologically _ fenomenologicky , (adv:)
phenomenology _ fenomenologie , (n:)
phenomenon _ jev ,
phenomenon _ fenomén , ([eko.])
phenomenon _ úkaz ,
phenophase _ fenofáze , ([eko.])
phenoplast _ fenoplast , (n:)
phenotype _ fenotyp , (n:)
phenotypic _ fenotypický , (adj:)
phentolamine _ fentolamin ,
phenyl _ fenyl ,
phenylalanine _ fenylalanin , (n:)
phenylamine _ fenylamin ,
phenylbutazone _ fenylbutazon ,
pheromone _ feromon , (n:)
pheromones _ feromony , (pl:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line