Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pertinence _ příhodnost , (n:)
pertinence _ příslušnost , (n:)
pertinency _ příhodnost , (n:)
pertinency _ vhodnost , (n:)
pertinent _ příslušný , (adj:)
pertinent _ vztahující se ,
pertinent _ trefný ,
pertinent _ vhodný ,
pertinent _ patřičný ,
pertinent _ souvisící ,
pertinently _ příhodně , (adv:)
pertly _ troufale , (adv:)
pertness _ troufalost , (n:)
perturb _ znepokojovat , (v:)
perturbation _ odchylka , (n:)
perturbation _ zmatek , (n:)
perturbed _ zmatený , (adj:)
perturbed _ zneklidněný , (adj:)
perturbing _ perturbující , (adj:)
pertussis _ černý kašel ,
Peru _ Peru , (n: [jmén.])
Peru _ Peru , (n: [jmén.]) , (příjmení)
peruke _ paruka , (n:)
perusal _ pročtení , (n:)
peruse _ pročíst , (v:)
peruse _ prostudovat , (v:)
perused _ pročtený , (adj:)
peruvian _ peruánský , (adj:)
Peruvian _ obyvatel Peru ,
pervade _ prostoupit ,
pervade _ pronikat ,
pervade _ rozšířit se ,
pervade _ šířit se ,
pervaded _ pronikal , (v:)
pervaded _ prostupoval , (v:)
pervading _ pronikající , (adj:)
pervading _ prostupující , (adj:)
pervasion _ proniknutí ,
pervasive _ velmi rozšířený ,
pervasive _ pronikavý ,
pervasiveness _ pronikavost , (n:)
pervasiveness _ všudypřítomnost , (n:)
perverse _ perverzní ,
perverse _ zvrácený ,
perverse _ zatvrzelý ,
perverse _ úchylný , (adj:)
perverse incentives _ zvrácené stimuly , ([eko.])
perversely _ zatvrzele ,
perversely _ umírněně ,
perversely _ zvráceně ,
perverseness _ perverznost , (n:)
perverseness _ zvrácenost , (n:)
perversion _ překrucování ,
perversion _ překroucení ,
perversion _ úchylnost , ([sex.])
perversion _ zvrácenost , ([sex.])
perversions _ zvrhlosti , (n:)
perversity _ zvrácenost ,
perversity _ zvrhlost , ([sex.])
perversity _ perverze , ([sex.])
perversive _ úchylný , (adj:)
perversive _ perverzní ,
pervert _ převrátit ,
pervert _ odpadlík ,
pervert _ svést ,
pervert _ zvrhlík ,
pervert _ zneužívat , (v:)
pervert _ zkazit , (v:)
perverted _ perverzní , (adj:)
perverted _ zvrhlý , (adj:)
perverts _ kazí ,
perverts _ narušuje , (v:)
perverts _ zneužívá , (v:)
pervious _ prostupný , (adj:)
pervious _ propustný , (adj:)
pervious _ proniknutelný , (adj:)
pervious _ perviózní , ([eko.])
peseta _ peseta , (n:)
pesky _ ohavný , ([hovor.])
pesky _ hnusný , ([hovor.])
pesky _ otravný , ([hovor.])
pesky _ tíživý , ([hovor.])
peso _ peso ,
pessary _ pesar , (n:)
pessimal _ dostatečný k přežití ,
pessimism _ pesimismus , (n:)
pessimism _ skepse , (n:)
pessimist _ pesimista ,
pessimistic _ pesimistický , (adj:)
pessimistic _ skeptik , (n:)
pessimistically _ pesimisticky , (adv:)
pest _ mor , (n:)
pest _ škůdci ,
pest _ škodlivý hmyz ,
pest _ škodlivý , (adj:)
pest _ škůdce , (n:)
pest attack _ napadení škůdcem , ([eko.])
pest control _ potírání škůdců , ([eko.])
pest migration _ migrace škůdce , ([eko.])
pest population density _ hustota populace škůdce , ([eko.])
pest population density _ početnost populace škůdce , ([eko.])
pest population depression _ deprese populace škůdce , ([eko.])
pest reproduction potential _ rozmnožovací potenciál škůdce , ([eko.])
pest reservation _ rezervoár škůdce , ([eko.])
pester _ trápit ,
pestered _ uštvaný , (adj:)
pestered _ utrápený , (adj:)
pestering _ obtěžující , (adj:)
pesticide _ pesticid , (n:)
pesticide accumulation coefficient _ koeficient kumulace pesticidu , ([eko.])
pesticide adhesivity _ přilnavost pesticidu , ([eko.])
pesticide aerosol _ pesticidní aerosol , ([eko.])
pesticide antagonism _ antagonismus pesticidu , ([eko.])
pesticide areal spraying _ plošný postřik pesticidem , ([eko.])
pesticide bait _ pesticidní návnada , ([eko.])
pesticide circulation in environment _ cirkulace pesticidu v prostředí , ([eko.])
pesticide detoxification _ detoxikace pesticidu , ([eko.])
pesticide dew-drop spraying _ rosení pesticidem , ([eko.])
pesticide dose _ dávka pesticidu , ([eko.])
pesticide dosing _ dávkování pesticidu , ([eko.])
pesticide drift _ úlet pesticidu , ([eko.])
pesticide dust _ poprašek pesticidu , ([eko.])
pesticide dynamics in environment _ dynamika pesticidu v prostředí , ([eko.])
pesticide evaluation test object _ testovací objekt k hodnocení pesticidu , ([eko.])
pesticide fumigation _ fumigace pesticidem , ([eko.])
pesticide metabolism _ metabolismus pesticidu , ([eko.])
pesticide miscibility _ mísitelnost pesticidu , ([eko.])
pesticide persistence _ doba působení pesticidu , ([eko.])
pesticide persistence _ perzistence pesticidu , ([eko.])
pesticide preparation form _ preparátová forma pesticidu , ([eko.])
pesticide residue _ reziduum pesticidu , ([eko.])
pesticide side-effect _ vedlejší účinek pesticidu , ([eko.])
pesticide spraying _ postřikování pesticidem , ([eko.])
pesticide synergism _ synergismus pesticidů , ([eko.])
pesticide toxicity _ toxicita pesticidu , ([eko.])
pesticide-saving spraying _ úsporný postřik pesticidem , ([eko.])
pesticides _ pesticidy , (n: pl.)
pestiferous _ obtížný , (adj:)
pestiferous _ zhoubný , (adj:)
pestilence _ mor ,
pestilent _ otravný ,
pestilent _ odporný ,
pestilent _ protivný ,
pestilential _ infekční , (adj:)
pestilential _ nakažlivý , (adj:)
pestilential _ obtížný , (adj:)
pestilential _ zhoubný , (adj:)
pestle _ palička hmoždíře ,
pestle _ tlukadlo , (n:)
pestle _ tlouček , (n: [chem.])
pestle _ tlouk , (n:)
pestle _ těrka , (n:)
pestle _ tlouci , (v:)
pestle _ rozmělnit , (v:)
pestle _ třít paličkou , (v:)
pestle _ rozmělňovat , (v:)
pesto _ pesto ,
pests _ mory , (n: pl.)
pet _ zvířecí mazlíček ,
pet _ mazlíček , (n:)
pet _ miláček , (n:)
pet _ ochočený , (adj:)
pet _ mazánek , (n:)
pet _ laskat ,
pet _ hýčkat ,
pet _ domácí zvíře ,
pet food _ krmivo pro domácí zvířata , (n:)
PET scan _ snímkování pozitronovou emisní tomografií ,
petabyte _ petabajt , (n:)
petal _ okvětní lístek ,
petal _ plátek , (n:)
petard _ zařízení s výbušninou na bourání zdí ,
petard _ petarda , (n:)
petard _ třaskavka , (n:)
petcock _ odvzdušňovací ventil ,
Pete _ Peťa , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Peter)
peter _ vulgárně penis ,
Peter _ Peter , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Peter _ Petr , (n: [jmén.])
peter out _ jít do ztracena , (n:)
peter out _ vytrácet se , (v:)
peter out _ ztrácet se , (v:)
Peter Pan _ Petr Pan ,
Peters _ Peters , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Petersburg _ Petrohrad ,
Petersen _ Petersen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Peterson _ Peterson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Peterson drainage _ navlažovací drenáž , ([eko.])
petfood _ krmivo pro domácí zvířata , (n:)
pethidine _ druh analgetika , (n:)
petiole _ řapík , (n:)
petit jury _ malá porota , (n:)
petite _ drobounký ,
petite _ drobný , (adj:)
petite _ drobná , (adj:)
petition _ petice , (n:)
petitioner _ žalobce , (n:)
petits pois _ hrášek ,
Petr _ Petr ,
Petra _ Petra ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line