Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

perplexing _ nepochopitelný , (adj:)
perplexing _ matoucí , (adj:)
perplexities _ rozpaky , (n: pl:)
perplexities _ zmatky , (n: pl:)
perplexity _ rozpaky , (n:)
perplexity _ zmatek , (n:)
perquisite _ požitky ,
perquisite _ požitek , (n:)
perrier _ starý minomet (hmoždíř) , (n:)
perron _ venkovní schody ,
perron _ terasa , (n:)
perry _ hruškový mošt ,
Perry _ Perry , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
persecute _ otravovat , (v:)
persecute _ perzekuovat , (v:)
persecute _ pronásledovat , (v:)
persecuted _ pronásledovaný , (adj:)
persecuting _ obtěžování , (n:)
persecuting _ perzekuce , (n:)
persecuting _ potírání , (n:)
persecuting _ pronásledování , (n:)
persecution _ perzekuce , (n:)
persecution _ potírání , (n:)
persecution _ pronásledování , (n:)
persecutor _ pronásledovatel , (n:)
perseverance _ úpornost ,
perseverance _ vytrvalost ,
perseverance _ stálost ,
perseverance _ lpění ,
perseverance _ trvání ,
persevere _ zůstat ,
persevere _ vytrvat ,
persevere _ setrvat ,
persevered _ setrval , (v:)
persevered _ vytrval , (v:)
persevered _ zůstal , (v:)
persevering _ vytrvalý , (adj:)
perseveringly _ vytrvale , (adv:)
Pershing _ Pershing , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Persia _ Persie , (n: [zem.])
Persia _ Persia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
persian _ perský , (adj:)
Persian _ Peršan ,
Persian _ perština , (n:)
Persian cat _ perská kočka , (n:)
Persian Gulf _ Perský záliv , (n: [zem.])
persimmon _ tomel , (n:)
persist _ setrvat , (v:)
persist _ vytrvat , (v:)
persist _ vytrvávat ,
persist _ setrvávat ,
persist _ přetrvávat ,
persist in _ setrvat na ,
persist in _ vytrvat na ,
persisted _ setrval , (v:)
persisted _ vytrval , (v:)
persistence _ setrvání , (n:)
persistence _ vytrvalost ,
persistence _ stálost ,
persistence _ vytrvání , (n:)
persistence _ úpornost ,
persistence _ perzistence , ([eko.])
persistency _ umíněnost , (n:)
persistency _ vytrvalost , (n:)
persistent _ vytrvalý , (adj:)
persistent _ trvalý , (adj:)
persistent _ neodbytný , (adj:)
persistent _ perzistentní , (adj:)
persistent pollutants _ persistentní polutanty , ([eko.])
persistently _ neustále , (adv:)
persistently _ stále , (adv:)
persistently _ trvale , (adv:)
persistently _ vytrvale , (adv:)
persisting _ přetrvávající ,
persists _ setrvává , (v:)
persists _ vytrvává , (v:)
person _ člověk ,
person _ osoba ,
person _ postava , (n:)
person _ jedinec , (n:)
person _ jednotlivec , (n:)
person _ role , (n:)
person hour _ osobohodina , (n:)
person-day _ člověkoden ,
person-to-person _ druh telefonního hovoru ,
person-to-person _ z očí do očí ,
person-year _ člověkorok ,
persona _ osobnost , (n:)
personable _ pohledný , (adj:)
personae _ osobnost , (n:)
personage _ osobnost , (n:)
personal _ osobní ,
personal _ personální , (adj:)
personal computer _ osobní počítač ,
personal consumption expenditure _ výdaje na osobní spotřebu ,
personal data _ nacionálie , (n:)
personal data _ personálie , (n:)
personal effects _ osobní majetek ,
personal effects _ osobní věci ,
personal effects _ svršky ,
personal income _ osobní příjem ,
personal loan _ osobní půjčka ,
personal property _ osobní majetek ,
personal savings _ osobní úspory ,
personalisation _ perzonifikování , (n:)
personalise _ personalizovat , (v:)
personalised _ ztělesňovaný , (adj:)
personalising _ personalizující , (adj:)
personalities _ osobnosti , (n:)
personality _ osobnost , (n:)
personality _ charakter , (n:)
personality _ nátura , (n:)
personality _ osobitost , (n:)
personality disorder _ porucha osobnosti , (n:)
personality test _ test osobnosti , (n:)
personalization _ personalizace , (n:)
personalize _ ztělesňovat , (v:)
personalized _ ztělesňovaný , (adj:)
personally _ osobně ,
personalty _ movitý majetek ,
personalty _ osobní majetek ,
personalty _ movité vlastnictví , (n:)
personalty _ osobní vlastnictví , (n:)
personate _ představovat , (v:)
personate _ ztělesnit , (v:)
personation _ ztělesnění , (n:)
personification _ perzonifikace , (n:)
personification _ zosobnění , (n:)
personification _ personifikace , (n: [bio.]) , (zosobnění)
personify _ zosobňovat ,
personify _ zosobnit ,
personify _ personifikovat , (v:)
personify _ ztělesnit , (v:)
personifying _ zosobňující ,
personnel _ mužstvo ,
personnel _ personál ,
personnel _ posádka ,
personnel _ osádka ,
personnel _ osazenstvo , (n:)
persons _ osoby , (n: pl.)
perspective _ perspektiva , (n:)
perspective _ pohled ,
perspective _ výhledový , (adj:)
perspective _ stanovisko ,
perspective _ perspektivní ,
perspectives _ perspektivy , (n: pl.)
perspex _ plexisklo ,
perspicacious _ bystrý , (adj:)
perspicacity _ bystrost , (n:)
perspicacity _ pronikavost , (n:)
perspicacity _ prozíravost , (n:)
perspicacity _ ostrovtip , (n: [kniž.])
perspicuity _ zřetelnost , (n:)
perspicuous _ srozumitelný , (adj:)
perspicuous _ zřetelný , (adj:)
perspicuously _ srozumitelně , (adv:)
perspiration _ pot , (n:)
perspire _ potit se , (v:)
perspire _ potit , (v:)
perspiring _ potící se ,
persuadable _ přemluvitelný , (adj:)
persuade _ přemluvit ,
persuade _ namluvit ,
persuade _ přesvědčit ,
persuade _ přesvědčovat ,
persuaded _ přemlouval , (v:)
persuaded _ přesvědčený , (adj:)
persuaded _ přesvědčoval , (v:)
persuaded _ utvrzený , (adj:)
persuades _ navádí ,
persuades _ přemlouvá , (v:)
persuades _ přesvědčuje , (v:)
persuading _ přemlouvání , (n:)
persuading _ přesvědčování , (n:)
persuading _ přesvědčuje , (v:)
persuading _ přesvědčující , (adj:)
persuasion _ přesvědčení ,
persuasion _ přemlouvání , (n:)
persuasive _ přesvědčivý , (adj:)
persuasive _ přesvědčovací , (adj:)
persuasively _ přesvědčivě , (adv:)
persuasively _ vemlouvavě , (adv:)
persuasiveness _ přesvědčování , (n:)
pert _ smělý ,
pert _ drzý , (adj:)
pert _ troufalý , (adj:)
pertain _ přináležet ,
pertain _ náležet ,
pertain _ týkat se ,
pertain to _ týkat se koho ,
pertaining _ příslušející , (adj:)
pertains _ náleží ,
pertains _ přísluší ,
Perth _ město - Austrálie , (n: [jmén.])
pertinacious _ neústupný , (adj:)
pertinacious _ tvrdošíjný , (adj:)
pertinaciously _ neústupně , (adv:)
pertinaciously _ tvrdošíjně , (adv:)
pertinacity _ tvrdošíjnost , (n:)
pertinacity _ vytrvalost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line