Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

periodic acid _ kyselina jodistá , (n: [chem.]) , (nikoli kyselina periodická)
periodic table _ periodická tabulka prvků ,
periodical _ časopis ,
periodical _ periodický , (adj:)
periodical _ magazín , (n:)
periodically _ periodicky , (adv:)
periodically _ pravidelně , (adv:)
periodicals _ časopisy , (n: pl.)
periodicity _ periodicita , (n:)
periodicity _ periodičnost , (n:)
periodicity _ pravidelnost , (n:)
periodontal _ dásňový , (adj:)
periodontal _ periodontální , (adj:)
periods _ období , (pl.)
periods _ periody , (n: pl.)
periosteum _ okostice , (n:)
peripatetic _ kočovný , (adj:)
peripatetic _ potulný , (adj:)
peripeteia _ peripetie , (n:)
peripetia _ peripetie , (n:)
peripheral _ okrajový , (adj:)
peripheral _ periferní , (adj:)
peripheral antierosion berm ditch _ protierozní záchytný příkop obvodový , ([eko.])
peripheral device _ periférie , (n:) , (počítače)
peripherally _ okrajově , (adv:)
peripherals _ periferie , (n:)
peripherals _ periferní zařízení , (n:)
periphery _ obvod , (n: [mat.])
periphrases _ opisy , (n: pl.)
periphrasis _ opis , (n:)
periphrasis _ perifráze , (n:)
periphrastic _ opisný , (adj:)
periphrastic _ perifrastický , (adj:)
periphyton _ perifyton , ([eko.])
periscope _ periskop , (n:)
perish _ hynout , ([bás.])
perish _ přestat vycházet ,
perish _ zahynout , ([bás.])
perish _ zaniknout ,
perish _ zkrachovat ,
perish _ uhynout , (v:)
perishable _ kazící se ,
perishable _ netrvanlivý , (adj:)
perishable _ pomíjivý , (adj:)
perishable _ zkazitelné , (adj:)
perished _ rozpadlý , (adj:)
perished _ zahynul , (v:)
perished _ zanikl , (v:)
perisher _ hulvát , (n:)
perisher _ nevychovanec , (n:)
peristalsis _ peristaltika , (n: [med.])
peristaltic _ peristaltický , (n: [med.])
peristaltic wave _ peristaltická vlna , (n: [med.])
peristyle _ sloupořadí ,
peristyle _ peristyl , (n:)
peritoneal _ peritoneální , (adj:)
peritoneal _ pobřišnicový , (adj:)
peritoneum _ podbřišnice , (n:)
peritonitis _ zánět podbřišnice ,
peritonitis _ peritonitida , (n:)
periwig _ paruka , (n:)
periwinkle _ brčál , (n:)
perjure _ spáchat křivopřísežnictví ,
perjure _ křivě přísahat ,
perjured _ křivě přísahat ,
perjurer _ křivopřísežník , (n:)
perjury _ slavnostní vědomá lež ,
perjury _ křivá přísaha ,
perk _ bublat ,
perk _ naparovat se ,
perk _ nést hlavu vzhůru ,
perk _ nést se ,
perk _ oživit ,
perk _ oživnout ,
perk _ vypínat se ,
perk _ vystrojit ,
perk _ vystrojit se ,
perk _ vyzdobit ,
perk _ vyzdobit se ,
perk up _ zvednout náladu ,
perk up _ rozveselit se , (v:)
perk up _ oživnout , (v:)
perk up _ povzbudit , (v:)
perk up _ vylepšit , (v:)
perkily _ energicky , (adv:)
Perkins _ Perkins , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
perks _ výhody , (n: pl.)
perky _ energický , (adj:)
perm _ naondulovat , (v:)
perm _ trvalá , (adj:)
permafrost _ trvale zmrzlá půda , (n:)
permafrost _ permafrost , (n:)
permanence _ konstantnost , (n:)
permanency _ trvalost , (n:)
permanency _ konstantnost , (n:)
permanent _ stálý , (adj:)
permanent _ trvalý , (adj:)
permanent _ permanentní , (adj:)
permanent _ neustálý , (adj:)
permanent _ nepřetržitý , (adj:)
Permanent Fund In Alaska. _ permanentní fond na Aljašce , ([eko.])
permanent magnet _ permanentní magnet , (n:)
permanently _ stále , (adv:)
permanently _ permanentně , (adv:)
permanently _ trvale , (adv:)
permanganate _ hypermangan , (n:) , (potassium permanganate)
permanganate _ manganistan , (n: [chem.])
permeability _ prodyšnost , (n:)
permeability _ propustnost , (n:)
permeability _ permeabilita , ([eko.])
permeability anisotropy _ anizotropie půdní propustnosti (půdy) , ([eko.])
permeable _ propustný , (adj:)
permeate _ prosakovat ,
permeate _ pronikat , (v:)
permeate _ prostupovat , (v:)
permeated _ prostoupený , (adj:)
permeating _ prostupující , (adj:)
permeation _ pronikání , (n:)
permeation _ prostupování , (n:)
permissibility _ dovolení , (n:)
permissible _ přípustný , (adj:)
permission _ dovolení ,
permission _ povolení ,
permission _ svolení , (n:)
permissions _ dovolení , (pl.) , (n:)
permissive _ tolerantní , (adj:)
permissively _ tolerantně , (adv:)
permissively _ shovívavě , (adv:)
permissiveness _ shovívavost , (n:)
permissiveness _ tolerantnost , (n:)
permit _ dovolit ,
permit _ dovolovat ,
permit _ povolení , (n:)
permit _ povolit ,
permit _ připustit , (v:)
permit _ svolení , (n:)
permit market _ trh s povoleními , ([eko.])
permits _ umožňuje , (v:)
permitted _ dovoleno ,
permitted _ dovolil , (v:)
permitted volume of waste water discharge _ povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu) , ([eko.])
permitting _ dovolující , (adj:)
permitting _ povolující , (adj:)
permitting _ připouštějící , (adj:)
permittivity _ propustnost , (n:)
permittivity _ permitivita , (n:)
permutation _ permutace , (n:)
permutations _ permutace , (pl.)
permute _ obměňovat , (v:)
permuted _ obměňovaný , (adj:)
permuted _ permutovaný , (adj:)
permuting _ obměňující se , (adj:)
permuting _ permutující , (adj:)
pernicious _ destruktivní ,
pernicious _ škodlivý ,
pernicious _ špatný ,
pernicious _ vedoucí ke zkáze ,
pernicious _ zhoubný ,
pernicious _ zlý ,
perniciousness _ škodlivost , (n:)
perniciousness _ zhoubnost , (n:)
pernickety _ pedantský , (adj:)
pernickety _ puntičkářský , (adj:)
Pernod _ Pernod , (n: [jmén.]) , (příjmení)
peroration _ závěr řeči ,
peroxidase _ peroxidáza , (n:)
peroxide _ peroxid , (n: [chem.])
peroxyacetyl nitrate _ PAN peroxiacetylnitrát , ([eko.])
peroxyacetyl nitrate _ peroxiacetylnitrát (PAN) , ([eko.])
perp _ pachatel , , (obvykle trestného činu)
perpendicular _ kolmý , (adj: [mat.])
perpendicular line _ kolmice , ([fráz.])
perpendicularity _ kolmost , (n:)
perpendicularly _ svisle , (adv:)
perpetrate _ dopustit se ,
perpetrate _ spáchat ,
perpetrate _ udělat něco špatného ,
perpetrated _ spáchaný , (adj:)
perpetration _ spáchání , (n:)
perpetrator _ pachatel ,
perpetrator _ zločinec ,
perpetrators _ pachatelé , (n:)
perpetual _ permanentní , (adj:)
perpetual _ trvalý , (adj:)
perpetual calendar _ věčný kalendář , (n:)
perpetually _ permanentně , (adv:)
perpetually _ trvale , (adv:)
perpetuate _ navěky zachovat ,
perpetuate _ zachránit před vymřením ,
perpetuate _ zvěčnit ,
perpetuated _ zachráněný , (adj:)
perpetuates _ zachraňuje , (v:)
perpetuating _ zachraňující , (adj:)
perpetuation _ záchrana , (n:)
perpetuity _ věčnost , (n:)
perplex _ uvést do rozpaků , (v:)
perplex _ zmást ,
perplex _ poplést ,
perplexed _ zmatený , (adj:)
perplexedly _ popleteně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line