Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

perched _ posazený , (adj:)
perched _ usazený , (adj:)
perchlorate _ chloristan , (n: [chem.])
perchloroethylene _ perchloretylen , ([eko.])
percipient _ vnímavý , (adj:)
percipient _ chápavý , (adj:)
Percival _ Percival , (n: [jmén.]) , (příjmení)
percolate _ cedit , (v:)
percolate _ prosakovat ,
percolation _ perkolace , (n:)
percolation _ filtrování , (n:)
percolator _ kávovar , (n:)
percuss _ proklepat , (v:)
percuss _ vyšetřit poklepem ,
percussion _ bicí , (adj:)
percussion instrument _ bicí nástroj , (n:)
percussionist _ bubeník , (n:)
percussive _ bicí , (adj:) , (o nástroji)
percussive _ nárazový , (adj:)
percussive _ perkusní , (adj:)
percussively _ nárazově , (adv:)
percutaneous _ pronikající kůží ,
percutaneous _ perkutánní , (adj:)
Percy _ Percy , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
perdition _ záhuba , (n:)
perdition _ peklo , (n:)
perdition _ zatracení , (n:)
perdition _ zkáza , (n:)
perdition _ zničení , (n:)
perdominant _ perdominantní , ([eko.])
perdue _ voják , (n:) , (voják vyslaný na zvláště nebezpečnou misi)
perdurable _ trvanlivý , (adj:)
peregrination _ cestování , (n:)
peregrination _ putování , (n:)
peregrine _ stěhovavý , (adj:)
peregrine falcon _ sokol stěhovavý , (n: [bio.])
peremptorily _ rezolutně , (adv:)
peremptoriness _ rezolutnost , (n:)
peremptory _ rezolutní , (adj:)
perennial _ trvalý , (adj:)
perennial _ víceletý , (adj:)
perennial _ stálý , (adj:)
perennial _ věčný , (adj:)
perennially _ stále , (adv:)
perennially _ trvale , (adv:)
perestroika _ přestavba , (n:)
Perez _ Perez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
perfect _ dokonalý ,
perfect _ bezvadný , (adj:)
perfect _ perfektní ,
perfect _ přesný , (adj:)
perfect competition _ volná ,
perfect competition _ dokonalá konkurence ,
perfect foresight _ dokonalá předpověď , ([eko.])
perfect information _ dokonalá informace , ([eko.])
perfect substitutability _ dokonalá nahraditelnost , ([eko.])
perfected _ zdokonalený ,
perfectibility _ blížení se k dokonalosti ,
perfection _ dokonalost , (n:)
perfection _ perfekce , (n:)
perfection _ perfektnost , (n:)
perfection _ zdokonalování , (n:)
perfectionism _ perfekcionismus , (n:)
perfectionism _ perfekcionizmus , (n:)
perfectionist _ perfekcionista , (n:)
perfective _ zdokonalující , (adj:)
perfective verb _ dokonavé sloveso ,
perfectly _ dokonale ,
perfectly elastic demand _ dokonale pružná poptávka , ([eko.])
perfectly elastic supply _ dokonale pružná nabídka , ([eko.])
perfectly inelastic demand _ zcela nepružná poptávka , ([eko.])
perfectly inelastic supply _ zcela nepružná nabídka , ([eko.])
perfectness _ dokonalost , (n:)
perfervid _ vášnivý ,
perfidious _ zrádný , (adj:)
perfidious _ věrolomný , (adj:)
perfidious _ proradný , (adj:)
perfidiously _ zrádně ,
perfidiously _ věrolomně ,
perfidiousness _ proradnost , (n:)
perfidy _ podlost ,
perfidy _ bezcharakternost ,
perfidy _ věrolomnost ,
perfidy _ proradnost ,
perfidy _ zrádnost ,
perfidy _ zrada ,
perfidy _ perfidnost ,
perfoliate _ prorostlý , (adj:)
perfomance bonds _ zálohové platby , ([eko.])
perforate _ perforovat , (v:)
perforate _ provrtat , (v:)
perforate _ prorazit , (v:)
perforate _ děrovat , (v:)
perforated _ perforovaný , (adj:)
perforation _ děrování , (n:)
perforation _ perforace , (n:)
perforations _ děrování , (pl.)
perforations _ perforace , (pl.)
perforce _ chtě nechtě ,
perforce _ z nutnosti ,
perform _ hrát , (v:)
perform _ konat , (v:)
perform _ předvést , (v:)
perform _ vykonat , (v:)
perform _ vystoupit , (v:)
perform _ vystupovat , (v:)
perform _ provést , (v:)
perform _ účinkovat , (v:)
perform _ předvádět , (v:)
perform _ splnit , (v:)
perform _ ztvárnit , (v:)
performable _ vykonatelný , (adj:)
performable _ splnitelný , (adj:)
performance _ představení , (n:)
performance _ provedení , (n:)
performance _ výkonnost , (n:)
performance _ čin , (n:)
performance _ výkon , (n:)
performance _ výtvor , (n:)
performance _ herecký výkon , (n:)
performances _ výkony , (n: pl.)
performed _ provedený , (adj:)
performed _ provedl ,
performed _ vykonaný , (adj:)
performer _ účinkující , ([amer.])
performer _ výkonný ,
performers _ představitelé , (n:)
performers _ účinkující , (pl.) , (adj:)
performers _ umělci , (n: pl.)
performing _ provádění , (n:)
performing _ účinkování , (n:)
performing _ vykonávající , (adj:)
performing arts _ múzický , (adj:)
performs _ provádí ,
performs _ koná , (v:)
performs _ vykonává , (v:)
perfume _ parfém ,
perfume _ naparfémovat , (v:)
perfume _ voňavka , (n:)
perfumed _ parfemovaný , (adj:)
perfumed _ navoněný , (adj:)
perfumer _ voňavkář , (n:)
perfumery _ parfumerie , (n:)
perfumery _ voňavkářství , (n:)
perfumery _ voňavky , (n:)
perfumes _ voňavky , (n:)
perfunctorily _ formálně , (adv:)
perfunctorily _ povrchně , (adv:)
perfunctory _ povrchní , (adj:)
perfunctory _ zběžný , (adj:)
perfunctory _ letmý , (adj:)
perfunctory _ netečný , (adj:)
perfunctory _ bez zájmu , (adj:)
perfusion _ perfůze ,
perfusion _ zalití , (n:)
pergola _ pergola , (n:)
perhaps _ možná ,
perhaps _ snad , (adv:)
peri _ kráska , (n:)
periapsis _ nejbližší bod průletu satelitu ,
pericarditis _ zánět osrdečníku , (n:)
pericardium _ perikard , (n:)
pericarp _ oplodí ,
periclase _ kysličník hořečnatý ,
Pericles _ Perikles ,
peridot _ peridot ,
perigee _ perigeum , (n:)
periglacial _ periglaciální , (adj:)
perihelia _ přísluní , (n:)
perihelion _ perihelium , (n:)
perihelion _ přísluní , (n:)
perikinetic coagulation _ perikinetická koagulace (vodárenství) , ([eko.])
peril _ nebezpečí ,
peril _ riziko ,
perilous _ nebezpečný ,
perilous _ riskantní , (adj:)
perilously _ nebezpečně , (adv:)
perils _ rizika , (n:)
perimeter _ obvod , (n:)
perimetr network _ demilitarizovaná zóna , (n:) , (odborný termín)
perinatal _ porodový , (adj:)
perineal _ hrázový , (adj:)
perineal _ perineální , (adj:)
perineum _ hráz mezi pochvou a konečníkem ,
period _ tečka , (n: [amer.])
period _ doba ,
period _ období ,
period _ měsíčky ,
period _ menstruace , (n:)
period _ dobový , (adj:)
period _ interval ,
period _ údobí ,
period _ epocha , (n:)
period _ etapa , (n:)
period _ perioda , (n:)
period of time _ perioda , (n:)
periodate _ jodistan , (n: [chem.])
periodic _ periodický , (adj:)
periodic _ pravidelný , (adj:)
periodic _ jodistý , (adj: [chem.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line