Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

penny _ peníze , (n:)
penny _ maličkost , (n:)
penny _ pence , (n:)
penny _ haléř , (n:)
penny ante _ druh pokeru , (n:)
penny pincher _ držgrešle , (n:)
pennyweight _ jednotka váhy ,
pennyworth _ v ceně jedné penny ,
penology _ penologie , (n:)
penpusher _ úředníček , (n:)
Penrose _ Penrose , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pens _ pera , (n:)
pension _ penze , (n:)
pension _ důchod , (n:)
pension fund _ penzijní fond , (n:)
pension off _ penzionovat , (v:)
pension off _ poslat do důchodu , (v:)
pensionable _ důchodový , (adj:)
pensionary _ penzista ,
pensionary _ penzijní ,
pensionary _ důchodový , (adj:)
pensioner _ důchodkyně , (n:)
pensioner _ důchodce , (n:)
pensioners _ důchodci , (n: pl.)
pensions _ penze , (pl.)
pensions _ důchody , (n: pl.)
pensive _ zádumčivý , (adj:)
pensive _ snivý , (adj:)
pensive _ zamyšlený , (adj:)
pensively _ zamyšleně , (adv:)
pensiveness _ zasněnost , (n:)
pensiveness _ zamyšlenost , (n:)
pent _ uzavřený , (n:)
pent _ sevřený , (adj:)
pent-up _ zadržovaný , (adj:)
pent-up _ potlačovaný , (adj:) , (např. vztek)
pent-up _ stísněný , (adj:)
pentachloroethane _ pentachloretan , ([eko.])
pentachlorophenol _ pentachlorfenol , ([eko.])
pentacle _ pentagram , (n:)
pentad _ pětice , (n:)
pentagon _ pětiúhelník , (n:)
pentagon _ pentagon , (n:)
pentagonal _ pětiúhelníkový , (adj:)
pentagram _ pentagram , (n:)
pentamerous _ pětičetný , (adj:)
pentamerous _ pětičlenný , (adj:)
pentameter _ pětistopý verš , (n:)
pentameter _ pentametr , (n:)
pentane _ pentan , (n:)
pentangle _ pentagram ,
pentasyllabic _ pětislabičný , (adj:)
pentathlete _ pětibojař , (n:)
pentathlon _ pětiboj , (n: [sport.])
pentatonic _ pětitónový , (adj:)
pentatonic _ pentatonický , (adj:)
Pentecost _ svatodušní svátky ,
Pentecost _ Pentecost , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pentecostal _ striktně dodržující Bibli ,
penthouse _ přístřešky ,
penthouse _ střešní byt , (n:)
penthouse _ přístřešek , (n:)
penthouse _ kůlna , (n:)
pentode _ pentoda , (n:)
pentoxide _ pentoxid ,
penultimate _ předposlední , (adj:)
penultimately _ předposledně , (adv:)
penumbra _ polostín , (n:)
penumbral _ polostínový , (adj:)
penurious _ chudý , (adj:)
penurious _ skoupý , (adj:)
penurious _ lakomý , (adj:)
penury _ bída , (n:)
penury _ nouze , (n:)
peon _ zemědělský dělník , (n:)
peonage _ nucená práce ,
peonies _ pivoňky , (n: pl. [bot.])
peony _ pivoňka , (n: [bot.])
people _ lid , (n:) , (s určitým členem (the people))
people _ lidi ,
people _ zaplnit , (v:) , (příběh postavami)
people _ osídlit , (v:)
people _ národ ,
people _ lidé ,
People s Republic of China _ Čínská lidová republika , (n: [zem.])
peopled _ osídlen , (adj:)
peoples _ lidí ,
Peoria _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Peoria _ okres v USA , (n: [jmén.])
pep _ verva , (n:)
pep talk _ povzbuzující projev ,
peperoni _ pepperoni ,
pepper _ pepř ,
pepper _ paprika ,
pepper _ paprikový , (adj:)
pepper pot _ pepřenka , (n:)
pepper sauce _ pepřová omáčka , (n:)
pepper spray _ pepřový sprej , (n:)
pepper-and-salt _ pepř a sůl , (n:) , (druh šumu (fyz.))
peppercorn _ zrnko pepře ,
pepperiness _ peprnost , (n:)
peppermint _ máta peprná , (n:)
peppers _ papriky ,
peppers _ koření pepřem ,
peppers _ pepře ,
peppery _ pikantní , (adj:)
peppery _ peprný , (adj:)
pepsin _ pepsin , (n:) , (enzym)
peptic _ peptický , (adj:)
peptide _ peptid , (n:)
peptone _ pepton ,
per _ po ,
per _ na ,
per _ pomocí ,
per _ skrz ,
per _ za , (n:)
per annum _ ročně , (adv: [lat.])
per capita _ na jednoho obyvatele , (adj:)
per capita _ na hlavu , ([eko.])
per capita income _ příjem na hlavu , (n:)
per cent _ procent , (n:)
per cent _ setina , (n:)
per cent _ procento ,
per diem _ denně ,
per diem _ za den ,
per head _ na jednotlivce ,
per head _ na hlavu ,
per mille _ promile ,
per post _ poštou ,
per rail _ drahou ,
per se _ sám ,
per se _ samo ,
per unit of time _ za jednotku času ,
per year _ ročně , (adv:)
peradventure _ možná , (adj:)
peradventure _ snad ,
perambulate _ projít , (v:)
perambulate _ procházet , (v:)
perambulate _ procházet se , (v:)
perambulate _ obcházet , (v:)
perambulation _ procházka , (n:)
perambulation _ obchůzka , (n:)
perambulator _ dětský kočárek ,
percale _ perkál , (n:)
perceivable _ pochopitelný , (adj:)
perceivably _ vnímatelně ,
perceive _ uvědomit si ,
perceive _ chápat , (v:)
perceive _ pochopit , (v:)
perceive _ vnímat , (v:)
perceived _ vnímaný , (adj:)
perceived _ pochopený , (adj:)
perceived _ chápaný , (adj:)
perceived noise level _ vnímaná hladina hluku PNdB , ([eko.])
perceived noise level _ PNdB vnímaná hladina hluku , ([eko.])
perceiver _ uvědomující si osoba , (n:)
perceives _ vnímá , (v:)
perceives _ uvědomuje , (v:)
perceiving _ vnímání , (n:)
perceiving _ chápání , (n:)
percent _ procento , (n:)
percent sign _ procento , (n:) , (znak)
percentage _ procento, procentní sazba , ([eko.])
percentage _ procentní sazba ,
percentage _ procento ,
percentage increase _ procentní růst , ([eko.])
percentage sign _ procento , (n:) , (znak)
percentages _ procenta , (n:)
percentages _ podíly , (n: pl.)
percentile _ percentil , (n:)
percept _ vjem , (n:)
perceptibility _ postřehnutelnost , (n:)
perceptibility _ patrnost , (n:)
perceptible _ zřetelný , (adj:)
perceptible _ znatelný , (adj:)
perceptible _ vnímatelný , (adj:)
perceptible _ pozorovatelný , (adj:)
perceptible _ postřehnutelný , (adj:)
perceptibly _ zřetelně , (adv:)
perception _ vnímavost , (n:)
perception _ postřeh , (n:)
perception _ vnímání , (n:)
perception _ pojem , (n:)
perception _ bystrost , (n:)
perception _ dojem , (n:)
perceptional _ percepční , (adj:)
perceptions _ vjemy , (n: pl.)
perceptive _ vnímavý , (adj:)
perceptive _ bystrý , (adj:)
perceptively _ vnímavě , (adv:)
perceptiveness _ vnímání , (n:)
perceptivity _ vnímavost , (n:)
perceptual _ vnímavostní, percepční, perceptuální , (adj:)
perceptual experience _ vjemový zážitek , (n:)
percevable _ postřehnutelný ,
Perceval _ Percival , (n: [jmén.] [myt.]) , (rytíř krále Artuše)
perch _ bidélko , (n:)
perch _ bidlo ,
perchance _ možná , (adj:)
perchance _ snad ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line