Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

peg _ háček , (n:)
peg _ flok , (n:)
peg _ kolík , (n:)
peg a currency to USD _ zavěsit měnu na americký dolar ,
peg down _ připevnit , (v:)
peg leg _ dřevěná noha , (n:)
peg leg _ protéza , (n:) , ((nohy))
Pegasus _ Pegas, souhvězdí severní oblohy , (n: [astr.])
Pegasus _ Pegas , (n: [myt.]) , (okřídlený kůň)
pegboard _ dírkovaná deska , (n:) , (pro stolní hry)
pegging _ vykolíkování , (n:)
pegging _ stabilizace , (n:)
Peggy _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
pegleg _ protéza , (n:)
pegs _ věšáčky , (n: pl.)
pegs _ kolíky , (n: pl.)
pejoration _ pohana , (n:)
pejorative _ pejorativní , (adj:)
pejorative _ hanlivý , (adj:)
pejoratively _ hanlivě , (adv:)
pejoratively _ pejorativně , (adv:)
pekan _ pekan ,
pekan _ kuna rybářská ,
peke _ pekinéz ,
Pekinese _ pekingský ,
Peking _ Peking , , (město)
PEL _ 1.přípustný limit expozice, 2. přípustná úroveň expozice , ([eko.])
pelage _ srst ,
pelagial _ pelagiál , ([eko.])
pelagic _ pelagický , (adj:)
pelagic _ mořský , (adj:)
pelagic biocycle _ pelagobiocyklus , ([eko.])
pelf _ mamon , (n:)
Pelham _ Pelham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pelican _ pelikán , (n:)
pelicans _ pelikáni ,
peliosis _ pelióza ,
pell-mell _ rychle a zmateně ,
pell-mell _ nahodile ,
pell-mell _ páté přes deváté , (n:)
pellet _ tabletka , (n:)
pellet _ střela , (v:)
pellet _ kulka , (n:)
pellet _ kulička , (n:)
pellet _ brok , (n:)
pelleting _ granulování , (n:)
pellets _ kuličky , (n: pl.)
pellets _ broky , (n: pl.)
pellicle _ blána , (n:)
pellicle _ pelikula ,
pellucid _ průzračný , (adj:)
pellucid _ průhledný , (adj:)
pelmet _ garnýž ,
pelota _ pelota ,
pelt _ upalovat , (v:)
pelt _ kožka , (n:)
pelt _ kožešina , (n:)
pelt _ házet , (v:)
peltate _ štítnatý , (adj:)
pelvic _ pánevní , (adj:)
pelvic cavity _ pánevní dutina , (n:)
pelvic inflammatory disease _ zánětlivé onemocnění , (n:)
pelvis _ pánvička ledvinná , (n: [med.])
pelvis _ pánev , (n: [med.]) , (soubor kostí)
pelvis _ pánvička ledvinová , (n: [med.])
Pembroke _ Pembroke , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pemmican _ sušené maso s tukem , (n:)
pen _ kotec ,
pen _ pero ,
pen drawing _ perokresba , (n:)
pen friend _ přítel na dopisování , (n:)
pen name _ pseudonym , (n:)
pen pal _ kamarád k dopisování , (n:)
pen-and-ink _ psaný perem ,
pen-and-ink drawing _ perokresba , (n:)
pen-friend _ přítel na dopisování , (n:)
pen-name _ pseudonym , (n:)
penal _ trestný , (adj:)
penal _ trestní , (adj:)
penal code _ trestní zákoník , (n:)
penalisation _ pokutování , (n:)
penalisation _ penalizace , (n:)
penalisation _ pokuta , (n:)
penalise _ pokutovat , (v:)
penalise _ penalizovat , (v:)
penalised _ penalizovaný , (adj:)
penalised _ potrestaný , (adj:)
penalization _ pokutování , (n:)
penalization _ pokuta , (n:)
penalize _ penalizovat ,
penalize _ pokutovat , (n:)
penalized _ penalizován , (adj:)
penalized _ pokutován , (adj:)
penalties _ penalty , (pl.)
penalties _ pokuty , (n: pl.)
penalties _ tresty , (n: pl.)
penalty _ pokuta , (n:)
penalty _ trest , (n:)
penance _ pokání , (n:)
pence _ pence , (n:)
penchant _ sklon , (n:)
penchant _ záliba , (n:)
penchant _ slabost , (n:)
pencil _ štěteček , (n:)
pencil _ tužka , (n:)
pencil box _ penál , (n:)
pencil eraser _ guma , (n:) , (na tužku)
pencil lead _ tuha , (n:) , (v tužce)
pencil sharpener _ ořezávátko , (n:) , ((na tužky))
pend _ odložit rozhodnutí , (n:)
pend _ nechat nerozhodnuté ,
pendant _ závěs ,
pendant _ přívěsek , (n:)
pendent _ visící , (adj:)
pendent _ hrozící , (adj:)
pendent _ vysící , (adj:)
pending _ zahájený , (adj:)
pending _ nevyřízený , (adj:)
pending _ nevyřešený , (adj:)
pending _ očekávaný , (adj:)
Pendleton _ Pendleton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
pendulous _ visící , (adj:)
pendulous _ vysící , (adj:)
pendulum _ kyvadlo ,
pendulum clock _ kyvadlové hodiny , (n:)
Penelope _ Pénelopé , (n: [jmén.] [myt.]) , (žena krále Odyssea, vzor věrnosti)
peneplain _ parovina ,
penetrability _ proniknutelnost , (n:)
penetrability _ pronikavost , (n:)
penetrability _ propustnost , (n:)
penetrable _ proniknutelný , (adj: [med.])
penetrate _ prolínat ,
penetrate _ infiltrovat , (v:)
penetrate _ prolnout ,
penetrate _ pronikat ,
penetrate _ prostupovat , (v:)
penetrate _ penetrovat , (v:)
penetrate _ proniknout , (v:)
penetrated _ vnikl , (v:)
penetrated _ pronikl , (v:)
penetrating _ pronikavý , (adj:)
penetrating _ pronikající , (adj:)
penetratingly _ pronikavě , (adv:)
penetration _ infiltrace ,
penetration _ pronikání ,
penetration _ proniknutí ,
penetration _ vpád ,
penetration _ prostoupení ,
penetration _ penetrace , (n:)
penetrative _ pronikavý , (adj:)
penetrator _ pronikač , (n:)
penfriend _ přítel na dopisování , (n:) , (Známe ho pouze přes dopisy.)
penguin _ tučňák , (n: [bio.])
penguins _ tučňáci , (n: pl.)
penicillin _ penicilin , (n:)
penile _ penisový , (adj:)
penile implant _ penilní implantát , (n:)
peninsula _ poloostrov , (n: [zem.])
peninsular _ poloostrovní , (adj:)
penis _ pyj ,
penis _ penis , (n:)
penis _ pyj ,
penises _ penisy , (n: pl.)
penitence _ lítost , (n:)
penitence _ kajícnost , (n:)
penitence _ pokání , (n:)
penitent _ kajícník , (n:)
penitent _ kajícný , (adj:)
penitent _ kající , (adj:)
penitential _ kajícný , (adj:)
penitential _ pokorný , (adj:)
penitentiary _ vězení , (n:)
penitentiary _ trestnice , (n:)
penitentiary _ kriminál , (n:)
penitentiary _ věznice , (n:)
penitentiary _ penitenciář , ([náb.])
penitentiary _ zpovědník , ([náb.])
penitently _ kajícně , (adv:)
penknife _ kapesní nůž , (n:)
penknives _ kapesní nože , (n: pl.)
penman _ písař , (n:)
penman _ krasopisec , (n:)
penmanship _ spisovatelství , (n:)
penmanship _ rukopis , (n:)
Penn _ Penn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Penna _ Penna , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pennant _ praporek , (n:)
pennant _ praporeček , (n:)
penned _ ohrazený , (adj:)
penned _ napsal , (v:)
pennies _ pence , (n:)
penniless _ chudý , (adj:)
penning _ štět ,
pennon _ vlaječka , (n:)
pennon _ praporeček , (n:)
Pennsylvania _ Pensylvánie , (n:)
Pennsylvania _ pensylvánský , (adj:)
Pennsylvania _ stát v USA , (n: [jmén.])
Pennsylvanian _ pensylvánský , (adj:)
penny _ cent , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line