Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pebble _ valounek ,
pebble _ sypat oblázky ,
pebble _ říční štěrk ,
pebble _ posypat oblázky ,
pebble _ polodrahokam ,
pebble _ oblázek ,
pebble _ křišťál ,
pebble _ kamínek ,
pebble _ křemínek ,
pebbles _ valounky , (n: pl.)
pebbles _ oblázky , (n: pl.)
pebbly _ oblázkový , (adj:)
PEBCAK _ Problem Exists Between Chair And Keyboard , ([zkr.])
pebibit _ pebibit , (n:) , (1125899906842624 bitů (dle standardu IEC))
PEBKAC _ problém mezi klávesnicí a židlí , ([zkr.])
pecan _ pekan ,
pecan _ pekanový ořech ,
peccadillo _ hříšek , (n:)
peccant _ hřešící , (adj:)
peccant _ hříšný , (adj:)
peccant _ zkažený , (adj:)
peccant _ porušující pravidlo , (adj.)
peccary _ pekari , (n:)
peccary _ pekari páskovaný ,
peck _ zobat , (v:)
peck _ klovat , (v:)
peck _ dutá míra , (n: [mat.]) , (9,09 litrů)
pecker _ čurák , (n: [vulg.] [slang.]) , (část těla, zobák)
pecker _ penis , (n: [vulg.] [slang.]) , (část těla, zobák)
pecking _ zobání , (v:)
pecking _ klování , (v:)
peckish _ hladový , (adj:)
peckish _ vyhládlý , (adj:)
pecks _ zobáky , (n: pl.)
Pecos _ Pecos , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
pecs _ prsní svaly , (n:)
pectic _ pektinový , (adj:)
pectic acid _ kyselina pektinová , (n: [chem.])
pectin _ pektin , (n: [chem.]) , (sacharid)
pectinate _ hřebenovitý , (adj:)
pectoral _ prsní , (adj:)
pectoral _ hrudní , (adj:)
pectoral muscle _ prsní sval , (n:)
pectoralis _ prsní sval ,
pectoralis major _ velký prsní sval , (n:)
pectoralis minor _ malý prsní sval , (n:)
pectus _ hrudník , (n:)
pecularity _ příznačnost , (n:)
peculate _ zpronevěřit , (v:) , ((peníze))
peculation _ zpronevěra , (n:) , ((peněz))
peculator _ defraudant , (n:)
peculiar _ podivný , (adj:)
peculiar _ specifický , (adj:)
peculiar _ výstřední ,
peculiar _ zvláštní ,
peculiarities _ zvláštnosti , (n:)
peculiarity _ zvláštnost , (n:)
peculiarly _ nezvykle , (adv:)
pecuniary _ peněžní ,
PED _ povolitelné vypouštění odpadních vod , ([eko.])
pedagog _ vychovatelský , (adj:)
pedagog _ pedagogický , (adj:)
pedagogic _ pedagogický , (adj:)
pedagogical _ pedagogický , (adj:)
pedagogically _ pedagogicky , (adv:)
pedagogue _ vychovatel , (n:)
pedagogue _ pedagog , (n:)
pedagogy _ pedagogika , (n:)
pedagogy _ vychovatelství , (n:)
pedal _ pedál , (n:)
pedalling _ šlapání , (n:)
pedalling _ šlapání pedálů ,
pedals _ pedály , (n: pl.)
pedant _ pedant , (n:)
pedantic _ pedantský , (adj:)
pedantical _ pedantický , (adj:)
pedantical _ pedantský , (adj:)
pedantically _ puntičkářsky , (adv:)
pedantry _ pedantství , (n:)
pedants _ puntičkáři , (n:)
pedants _ pedanti , (n:)
peddle _ rozšiřovat , (v:) , (např. myšlenky)
peddle _ prodávat po domech , (v:)
peddler _ pouliční prodejce , (n:)
peddler _ podomní prodejce , (n:)
peddling _ malicherný , (adj:)
peddling _ nicotný , (adj:)
peddling _ překupnictví ,
pedestal _ podstavec , (n:)
pedestrian _ chodec , (n:)
pedestrian _ pěší , (n:)
pedestrian _ pěšák , (n:)
pedestrianisation _ týkající s chodců ,
pedestrianised _ pěší , (adj:)
pedestrianize _ přeměnit v pěší zónu ,
pedestrians _ chodci , (n: pl.)
pediatric _ pediatrický , (adj:)
pediatrician _ pediatr , (n:)
pediatrics _ pediatrie , (n:)
pediatrist _ dětský lékař ,
pedicab _ rikša , (n:)
pedicure _ pedikúra , (n:)
pedicurist _ pedikérka , (n:)
pedicurist _ pedikér , (n:)
pedigree _ rodokmen , (n:)
pedigree _ plemenný , (adj:)
pedigree _ původ , (n:)
pedigreed _ rodokmen , (n:)
pediment _ trojúhelníkový štít ,
Pediocetes phasionellus _ tetřívek dlouhoocasý , (n: [bio.])
pedlar _ podomní obchodník ,
pedogenesis _ pedogeneze , ([eko.])
pedogenic _ pedogenický , ([eko.])
pedology _ půdoznalství , (n:)
pedology _ pedologie , (n:)
pedometer _ krokoměr , (n:)
pedosphere _ pedosféra , ([eko.])
Pedro _ Pedro , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
peduncle _ květní stopka , (n:)
pee _ močit , (v:)
pee _ čůrat , ((baby language))
pee _ vyčůrat se ,
pee-ka-boo _ dětská hra schovávaná ,
pee-ka-boo _ schovávaná ,
pee-ka-boo _ dělání kuk např. na malé dítě ,
peeing _ močení , (n:)
peek _ pokukovat , (v:)
peek-a-boo _ dělání kuk ,
peekaboo _ dělání kuk ,
peekaboo _ hra na schovávanou ,
peeking _ pokukování , (n:)
peeks _ pokukuje , (v:) , (3. os. j. čísl.)
peel _ slupka , (n:)
peel _ loupat se , (v:)
peel _ loupat , (v:)
peel _ kůra , (n:)
peel off _ odloupnout , (v:)
peeled _ oloupaný , (adj:)
peeled _ nahatý ,
peeled barley _ kroupy , (n:)
peeler _ škrabka , (n:)
peeling _ odlupování , (n:)
peeling _ loupání , (n:)
peelings _ slupky , (n:)
peen _ vyklepávat , (v:)
peen _ pěchovat , (v:)
peening _ vyklepávání , (n:)
peep _ vykukovat , (v:)
peep _ vykouknout , (v:)
peep _ pokukovat , (v:)
peep _ podívat , (v:)
peep _ pípnutí , (n:)
peep _ pípání , (n:)
peep _ nakouknout , (v:)
peep _ nahlédnout , (v:)
peep _ kradmý pohled ,
peep _ kouknout , (v:)
peep _ koukat , (v:)
peep window _ kontrolní okénko , (n:)
peep-show _ striptýz , (n:)
peep-show _ podívaná , (n:) , ((striptýz))
peeper _ pípálek , (n:)
peeper _ pípátko ,
peephole _ kukátko , (n:) , ((ve dveřích))
peephole _ průzor , (n:)
peepshow _ kukátko , (n:) , ((ve dveřích))
peepshow _ striptýz , (n:)
peer _ vykouknout , (v:)
peer _ čučet , (v:)
peer _ člen Sněmovny lordů , (n:) , (vévoda, markýz, hrabě, vikomt)
peer _ dívat se zvědavě , (v:)
peer _ zírat , (v:)
peer _ civět , (v:)
peer _ kolega , (n:)
peer _ rovnocenný člověk stejné kvality , (n:)
peer _ vrstevník , (n:)
peer review _ oponentní posudek , ([eko.])
peerage _ šlechta , (n:)
peered _ zíral , (v:)
peered _ mžoural , (v:)
peeress _ peerka , (n:)
peering _ zírání , (n:)
peerless _ jedinečný , (adj:)
peers _ zírá , (v:)
peers _ šlechta , (n:)
peeve _ naštvat , (v:)
peevish _ nevrlý , (adj:)
peevish _ mrzutý , (adj:)
peevishly _ podrážděně , (adv:)
peevishly _ nevrle , (adv:)
peevishly _ nervózně , (adv:)
peevishly _ mrzutě , (adv:)
peevishness _ podrážděnost , (n:)
peewee _ skrček , (n:)
peewit _ čejka , (n:)
peg _ věšák , (n:)
peg _ upevnit , (v:)
peg _ protéza , (n:)
peg _ čep , (n:)
peg _ hřeb , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line