Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

payee _ příjemce , (n:)
payee _ vyplácený , (n:)
payee _ příjemce platby , (n:)
payer _ plátce , (n:)
payers _ plátci , (n: pl.)
paying _ vyplácející , (adj:)
paying _ výnosný , (adj:)
paying _ výhodný , (adj:)
paying _ placení , (n:)
payload _ užitečné zatížení , (n:)
payload _ užitečný náklad , (n:)
paymaster _ pokladník , (n:)
payment _ úplata , (n:)
payment _ výplata , (n:)
payment _ platební , (n:)
payment _ platba , (n:)
payment card _ platební karta , ([eko.])
payments _ platby , (n: pl.)
Payne _ Payne , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Paynes _ Paynes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
payoff _ výtěžek , (n:)
payoff _ vyplacení , (n:)
payoff _ výnos , (n:)
payoff _ odměna , (n:)
payoff _ odstupné ,
payola _ úplatek , (n:)
payor _ plátce ,
payout _ vyplatit , (v:)
payout _ výplata , (n:)
payout _ vyplacení , (n:)
payout _ výnos , (n:)
payout _ platba , (n:)
payphone _ veřejný telefon ,
payroll _ mzdy , (n:)
payroll _ výplatní listina , (n:)
payroll _ výplata , (n:)
payroll period _ mzdové , (adj:)
pays _ platí ,
payslip _ výplatní páska , (n:)
payslips _ výplatní pásky , (pl)
Payson _ Payson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Paz _ Paz , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Pb _ Pb , ([chem.]) , (značka olova)
PBD _ Programmer Brain Damage , ([zkr.])
PBM _ Play By Mail (games) , ([zkr.])
PBS _ Public Building Service , ([zkr.])
PC _ osobní počítač , ([zkr.]) , (Personal Computer)
PCAE _ výdaje na kontrolu a snižování znečištění , ([eko.])
PCB _ Please Call Back Personal Computer Memory Card International Association , ([zkr.])
PCC _ náklady na kontrolu znečištění , ([eko.])
PCCADS _ Panoramic Cockpit Control and Display System , ([zkr.] [voj.])
PCD _ Polycrystalline Diamond , ([zkr.] [voj.])
PCMCIA _ People Can t Master/Memorize Computer Industry Acronyms; , ([zkr.])
PCO _ Please Carry On , ([zkr.])
pcs _ ks , (n:) , (zkratka)
PCYLIHOONL _ Please Cross Your Legs, I Have Only One Nail Left , ([zkr.])
PD _ Public Domain , ([zkr.])
PDA _ Public Display of Affection , ([zkr.])
PDA (Personal Digital Assistant) _ kapesní počítač , (n: [it.])
PDE _ Pulse Detonation Engine , ([zkr.] [voj.])
PDF _ Precision Direction Finder , ([zkr.] [voj.])
PDM _ Program Decision Memorandum , ([zkr.] [voj.])
PDN _ Public Data Network , ([zkr.])
PDQ _ Pretty Damn Quick , ([zkr.])
PDRE _ Pulse Detonation Rocket Engine , ([zkr.] [voj.])
PDT _ Pacific Daylight time , ([zkr.])
pea _ hrášek , (n:)
pea _ hrách , (n:)
pea green _ hrášková zeleň , (n:)
pea-green _ hráškově zelený , (adj:)
Peabody _ Peabody , (n: [jmén.]) , (příjmení)
peace _ mír , (n:)
peace _ klid , (n:)
peace _ pokoj ,
peace be to this house _ mír tomuto domu , ([fráz])
peace be to you _ mír s tebou , ([fráz.])
Peace Corps _ Mírové sbory , (n:) , (americká dobrovolnická organizace působící v rozvojových zemích)
peace of mind _ duševní klid ,
peace offering _ smírčí oběť , (n:)
peace pipe _ dýmka míru , (n:)
peace process _ mírový proces , (n:)
peace treaty _ mírová smlouva , (n:)
peace-loving _ mírumilovný , (adj:)
peaceable _ klidný , (adj:)
peaceable _ pokojný , (adj:)
peaceable _ mírumilovný , (adj:)
peaceably _ mírumilovně ,
peaceful _ mírumilovný ,
peaceful _ pokojný , (adj:)
peaceful _ klidný , (adj:)
peaceful _ mírový , (adj:)
peacefully _ mírumilovný , (adj:)
peacefully _ mírově , (adv:)
peacefulness _ mírumilovnost , (n:)
peacekeeper _ mírový dozorčí ,
peacekeeping _ dozorčí ,
peacekeeping _ udržování míru , (n:)
peacemaker _ usmiřovatel , (n:)
peacemaking _ vytváření míru , (n:)
peacetime _ mír , (n:)
peacetime _ období míru , (n:)
peach _ udat , (v:)
peach _ broskev , (n:)
peach _ žalovat , (v: [slang.])
peach _ donášet , (v: [slang.])
peach ice cream _ broskvová zmrzlina , (n:)
peaches _ broskve , (n: pl.)
Peachtree _ broskvoň , (n: [jmén.])
peachy _ skvělý , (adj:)
peachy _ broskvový , (adj:)
peacock _ náfuka ,
peacock _ nadutec , (n:)
peacock _ páv , (n: [bio.])
peacocks _ pávi , (n: pl.)
peafowl _ páv , (n: [bio.])
peafowl _ pávice , (n:)
peahen _ pávice , (n:) , (samice páva)
peak _ špice , (n:)
peak _ vrch , (n:)
peak _ maximální , (adj:)
peak _ hřeben , (n:)
peak _ hrot , (n:)
peak _ hora , (n:)
peak _ horní bod ,
peak _ nejvyšší bod ,
peak _ maximum ,
peak _ vrcholek , (n:)
peak _ vrcholný , (adj:)
peak _ špičkový , (adj:)
peak _ vrchol , (n:)
peak _ špička , (n:)
peak _ temeno , (n:)
peak-load pricing _ stanovení cen špičkové energie , ([eko.])
peaked _ se štítkem ,
peaks _ vrcholy , (n: pl.)
peaky _ mající vrcholky ,
peal _ rachotit , (v:)
peal _ hlahol , (n:)
peal _ vyzvánění , (n:)
peal _ vyzvánět , (v:)
peal _ hlaholit , (v:)
peal _ zvonění , (n:)
peal _ zvonit , (v:)
peal _ rachot , (n:)
Peale _ Peale , (n: [jmén.]) , (příjmení)
peanut _ burský oříšek ,
peanut _ ubohý ,
peanut _ arašídový ,
peanut _ prkotina ,
peanut _ podzemnicový ,
peanut _ oříšek ,
peanut _ podzemnice olejná ,
peanut _ mizerný ,
peanut _ k ničemu ,
peanut _ cvrček ,
peanut _ burák , ([hovor.])
peanut _ bursky ořech ,
peanut _ bídný ,
peanut _ arašíd ,
peanut butter _ arašídové máslo , (n:) , (americká pochutina)
peanut oil _ podzemnicový olej , (n:)
peanuts _ arašídy , (n: pl.)
pear _ hrušeň ,
pear _ hruška ,
pear core _ ohryzek ,
pear tree _ hrušeň , (n:)
pear-tree _ hruška , , (strom)
Pearce _ Pearce , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pearl _ perleť ,
pearl _ perlový , (adj:)
pearl _ lovit perly ,
pearl _ perla , (n:)
Pearl Harbor _ Pearl Harbor, přístav na Havajských ostrovech , (n: [zem.])
pearled _ perleťový , (adj:)
pearlite _ perlit , (n:)
pearls _ perly , (n: pl.)
pearly _ perlový , (adj:)
pears _ hrušky , (n: pl.)
Pearson _ Pearson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Peary _ Robert Edwin Peary (1856-1920) , (n: [jmén.]) , (americký polárník, považován za prvního člověka, který dosáhl severního pólu)
Peary _ Peary , (n: [jmén.]) , (příjmení)
peas _ hrášek ,
peas _ hrách ,
peasant _ zemědělec , (n:)
peasant _ venkovan , (n:)
peasant _ sedlák ,
peasant _ rolník ,
peasantry _ rolnictvo , (n:)
peasants _ rolníci , (n: pl.)
Pease _ Pease , (n: [jmén.]) , (příjmení)
peasecod _ hrachový lusk ,
peat _ rašelina , (n:)
peat moss _ rašeliník , (n:)
peatbog _ rašeliniště ,
peatbog _ rašelinisko ,
peatland _ oblast rašelinné půdy ,
peaty _ rašelinný , (adj:)
peavey _ obracecí hák ,
PEBB _ Power Electronic Building Block , ([zkr.] [voj.])
pebble _ oblázkový štěrk ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line