Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

patriotic _ patriotický , (adj:)
patriotic _ vlastenecký , (adj:)
patriotically _ vlastenecky , (adv:)
patriotism _ patriotismus , (n:)
patriotism _ vlastenectví , (n:)
patriots _ vlastenci , (n: pl.)
patriots _ patrioti , (n:)
patristic _ patristický , (adj:)
Patroclus _ Patrokles ,
patrol _ strážný , (adj:)
patrol _ střežit , (v:)
patrol _ hlídkovat , (v:)
patrol _ hlídka , (n:)
patrol car _ hlídací vůz , (n:)
patrol car _ vůz hlídky , (n:)
patrol ship _ hlídková loď , (n:)
patrol wagon _ hlídkový vůz ,
patrolling _ hlídající , (adj:)
patrolman _ pochůzkář , (n:)
patrolman _ strážník , (n:)
patrolmen _ pochůzkáři , (n: pl.)
patrolmen _ strážníci , (n: pl.)
patrolwoman _ strážnice , (n:)
patron _ sponzor , (n:)
patron _ mecenáš , (n:)
patron _ patron , (n:)
patron saint _ svatý patron , (n:)
patron saint _ ochránce , (n:)
patronage _ záštita , (n:)
patronage _ ochrana , (n:)
patronage _ protekce , (n:)
patroness _ sponzorka , (n:)
patroness _ patronka , (n:)
patroness _ mecenáška , (n:)
patronesses _ patronky , (n: pl.)
patronisation _ patronizace , (n:)
patronisation _ nadržování , (n:)
patronise _ podporovat , (v:)
patronised _ podporovaný , (adj:)
patronising _ povýšený , (adj:)
patronisingly _ povýšeně , (adv:)
patronize _ podporovat , (v:)
patronized _ podporoval , (v:)
patronizing _ podporování , (n:)
patronizingly _ povýšeně , (adv:)
patronymic _ patronymický , (adj:)
patroon _ patronátní pán , (n:)
pats _ poklepává , (v:)
pats _ poplácává , (v:)
patsy _ bábovka , (n:)
patsy _ bačkora , (n:)
patted _ poplácal ,
patten _ dřevák , (n:)
patter _ pleskat , (v:)
patter _ capat , (v:)
pattern _ obrazec , (n:)
pattern _ vzorec ,
pattern _ struktura ,
pattern _ vzorek , (n:)
pattern _ vzor , (n:)
patterned _ vzorkovaný , (adj:)
patternless _ bez vzoru ,
patterns _ vzory , (n: pl.)
Patterson _ Patterson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Patterson _ Patterson , (n: [zem.]) , (město v USA)
Patti _ Patti , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
patting _ poklepávající , (adj:)
Patton _ Patton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Patton _ George Smith Patton (1885-1945) , (n: [jmén.]) , (americký generál)
patty _ pirožka , (n:)
patty _ plněné pečivo ,
paucity _ malý počet , (n:)
paucity _ nedostatek , (n:)
paucity _ malé množství , (n:)
paucity _ nedostatečné množství , (n:)
Paul _ Pavel ,
Paul _ Paul , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Paula _ Paula , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Paulette _ Paulette , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Pauli _ Pauli , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Paulina _ Paulina ,
Pauline _ Pauline , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Pauling _ Pauling , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Paulo _ Paulo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Paulsen _ Paulsen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Paulson _ Paulson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Paulus _ Paulus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
paunch _ pupek , (n:)
paunch _ bachor , (n:)
paunchy _ břichatý , (adj:)
pauper _ chudák , (n:)
pauperism _ nouze , (n:)
pauperism _ chudoba , (n:)
pauperize _ zbídačit , (v:)
pauperize _ ožebračit , (v:)
paupers _ chudáci , (n: pl.)
pause _ zastavení , (n:)
pause _ oddech , (n:)
pause _ zastavit se , (v:)
pause _ ustat , (v:)
pause _ přestávka , (n:)
pause _ přestat , (v:)
pause _ počkat , (v:)
pause _ pauzovat , (v:)
pause _ pauza , (n:)
pause _ odmlka , (n:)
pause _ pozastavit , (v:)
paused _ prerušený , (adj:)
paused _ přerušený , (adj:)
pauses _ zastavuje se ,
pausing _ zaváhání , (n:)
pausing _ odmlka , (n:)
pausing _ odmlčení , (n:)
pavage _ dlažba , (n:)
pave _ vydláždit , (v:)
pave _ dláždit , (v:)
pave the way _ razit cestu ,
paved _ vydlážděný , (adj:)
paved _ dlážděný , (adj:)
pavement _ dlažba , (n:)
pavement _ chodník , (n:)
pavements _ chodníky , (n: pl.)
pavilion _ velký stan , (n:) , (určený pro hostiny apod.)
pavilion _ šatna , (n:) , (pro hráče)
pavilion _ pavilon , (n:)
paving _ dláždění , (n:)
paving _ dlažba , (n:)
paviour _ dlaždič ,
Pavlov _ Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936) , (n: [jmén.]) , (ruský fyziolog)
Pavlov _ Pavlov , (n: [jmén.]) , (příjmení)
paw _ pracka , (n:)
paw _ packa , (n:)
paw _ tlapa , (n:)
pawl _ zarážka , (n:)
pawl _ západka , (n:)
pawn _ zastavit , (v:)
pawn _ zástava , (n:)
pawn _ dát do zástavy , (v:)
pawn _ pěšec , (n:) , (kámen v šachu)
pawn _ pěšák , (n:)
pawnbroker _ majitel zastavárny , (n:)
pawnbroker _ zastavárník , (n:)
pawnbroker s shop _ zastavárna , (n:)
pawnbroking _ zastavárna , (n:)
Pawnee _ okres v USA , (n: [jmén.])
pawnshop _ zastavárna , (n:)
pawpaw _ papája , (n:)
paws _ tlapky , (n: pl.)
pax _ polibek míru při mši ,
pay _ výplatní , (adj:)
pay _ výplata , (n:)
pay _ doplatit , (v:)
pay _ pay/paid/paid , (v: [neprav.])
pay _ zaplatit ,
pay _ plat , (n:)
pay _ platit ,
pay a compliment _ složit poklonu ,
pay a visit _ navštívit , (v:)
pay attention _ dávejte pozor ,
pay attention to _ na , ((acc))
pay attention to _ dbát , ((gen))
pay back _ vrátit peníze , (v:)
pay back _ splatit , (v:) , (půjčku)
pay back _ oplatit , (v:)
pay back _ odplata , (n:)
pay by cheque _ platit šekem , (v:)
pay cash _ platit hotově ,
pay cash _ v hotovosti ,
pay cash _ platit v hotovosti , (v:)
pay down _ složit peníze hotově , (v:)
pay down _ platit hotově , (v:)
pay for _ pykat za , (v:)
pay gap _ platební mezera (zpoždění) , ([eko.])
pay interest _ vynášet úrok ,
pay off _ vyplatit , (v:)
pay off _ splatit , (v:)
pay off _ doplatit , (v:)
pay out _ vyplácet , (v:)
pay out _ vyplatit , (v:)
pay out _ proplatit , (v:)
pay packet _ výplata , (n:)
pay packet _ výplatní šek , (n:)
pay packet _ výplatní sáček , (n:)
pay phone _ telefonní budka , (n:)
pay phone _ veřejný telefon , (n:)
pay television _ placená televize , (n:)
pay up _ splatit , (v:)
pay up _ doplatek ,
pay-off _ výtěžek , (n:)
pay-off _ výnos , (n:)
pay-roll _ výplatní listina ,
pay-TV _ placená televize , (n:)
payable _ vyplatitelný , (adj:)
payable _ výnosný , (adj:)
payable _ splatný , (adj:)
payback _ odplata , (n:)
payback _ splatnost , (n:)
paycheck _ výplata , (n:) , (ve formě šeku)
payday _ výplata , (n:)
payday _ výplatní den , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line