Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

P _ P ,
p _ pipitch , (pitch (diameter)) , (roztečný (průměr))
P & L _ zisk a ztráta , ([zkr.] [fin.])
P, p _ p , (písmeno) , ([pi:])
p-n junction _ PN přechod , (n:) , (el.)
p-n-p transistor _ pnp tranzistor , (n:)
p-type semiconductor _ polovodič typu p , (n:)
p.a. _ ročně , (adv:) , (syn: per annum, per year)
p.e. _ ekvivalent populace , ([eko.])
P.M. _ odpoledne , (adv:) , (syn: post meridiem)
p.T. _ tělovýchova , (n:)
P/L _ zisk a ztráta , ([zkr.] [fin.]) , (PetrV)
P3I _ Pre-Planned Product Improvement , ([zkr.] [voj.])
P4A _ Programmable Powdered Preform Process for Aerospace , ([zkr.] [voj.])
pa _ taťka , ([hovor.])
PA&E _ Program Assessment and Evaluation , ([zkr.] [voj.])
Pa. _ Pensylvánie , ([zkr.]) , (stát v USA)
PABG _ Pack A Big Gun , ([zkr.])
Pablo _ Pablo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Pablo _ Pablo , ([jmén.]) , (mužské jméno)
pablum _ banalita , (n:)
Pabst _ Pabst , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pabulum _ výživa , (n:)
pabulum _ jídlo , (n:)
PAC _ snižování a kontrola znečišťování , ([eko.])
PAC _ náklady na snižování znečištění , ([eko.])
PACAF _ Pacific Air Force , ([zkr.] [voj.])
pace _ určovat tempo ,
pace _ rychlost , (n:)
pace _ tempo , (n:)
pace _ chodit , (v:)
pace _ kráčet , (v:)
pace _ krok , (n:)
pace car _ bezpečnostní auto , (n:) , ({en safety car} známo ze závodu Nascar)
paced _ zpracovaný , (adj:)
paced _ odkrokováno , (adj:) , (změřeno odkrokováním)
pacemaker _ kardiostimulátor , (n: [med.])
pacemaker _ vodič , (n: [sport.])
pacemaker _ vůdce , (n:)
pacemaker _ kdo udává tempo , (n:)
pacemaker _ kdo udává krok , (n:)
paceman _ rychlý nadhazovač ,
paceman _ kdo udává krok , (n:)
pacemen _ ti co udávají krok , (n: pl.)
pacer _ mimochodník , (n:) , (kůň)
pacer _ kdo krokuje , (n:) , (měří vzdálenost krokováním - český výraz neexistuje)
pacers _ mimochodníci , (n: pl.) , (koně)
pacers _ kdož krokují , (n: pl.) , (neexistuje český výraz)
paces _ kroky , (n: pl.)
paces _ tempa , (n:)
pacesetter _ vůdce , (n:)
pacesetter _ kdo udává krok , (n:)
pacesetter _ kdo udává tempo , (n:)
pacey _ mrštný , (adj:)
pachyderm _ tlustokožec , (n: [bio.])
Pacific _ Tichý oceán , (n: [zem.])
Pacific _ Pacifický , (adj: [zem.] [jmén.]) , (název pro místa oblastně spojena s Tichým (Pacifickým) oceánem)
Pacific _ Pacific , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
pacific _ pokojný , (adj:)
pacific _ mírumilovný , (adj:)
Pacific Ocean _ Tichý Oceán , (n: [zem.])
Pacific Rim _ Pacifický zlom , (n: [zem.])
Pacific Rim _ Pacifické pobřeží , (n: [zem.]) , (pobřeží USA u Tichého Oceánu)
pacifically _ umírněně , (adv:)
pacification _ zklidnění , (n:)
pacification _ pacifikace , (n:)
pacification _ sjednání míru , (n:)
pacificist _ pacifista ,
pacified _ uklidněný , (adj:)
pacifier _ dudlík , (n:)
pacifier _ cumel , (n:)
pacifier _ šidítko , (n:)
pacifies _ uklidnit , (v.) , (3. os. j. č.)
pacifism _ pacifismus , (n:)
pacifist _ pacifista , (n:)
pacifistic _ pacifistický , (adj:)
pacify _ uklidnit , (v:)
pacifying _ uklidňující , (adj:)
pacing _ uklidňování , (n:)
pack _ sbalit , (v:)
pack _ balíček , (n:)
pack _ banda ,
pack _ dav ,
pack _ stádo ,
pack _ vak , (n:)
pack _ balit ,
pack _ ranec ,
pack _ balík , (n:) , ([pEk])
pack _ svazek , (n:) , ([pEk])
pack a punch _ udělit ránu ,
pack ice _ pole ledových ker , (n:)
pack of cards _ balíček karet , (n:)
pack up _ sbalit , (v:)
package _ balík , (n:)
packaged _ obalený , (adj:)
packaged _ balený , (adj:)
packaged _ balené , (adj:)
packaged goods _ balené zboží , (n:)
packager _ balíkovač , (n:) , ([pEkIdZ])
packager _ osoba balící do balíků , (n:) , ([pEkIdZ])
packagers _ osoby balící do balíků , (n: pl.)
packages _ balíčky , (n: pl.)
packages _ balíky , (n: pl.)
packaging _ obal výrobku ,
packaging _ obaly , ([eko.])
packaging _ balení , (n:)
Packard _ Packard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
packed _ zabalený , (adj:)
packer _ balič , (n:) , ([pEkr])
packer _ majitel konzervárny , (n:)
packers _ baliči , (n: pl.)
packet _ paket , (n:)
packet _ balíček , (n:)
packet _ balík , (n:)
packet (small) _ balíček , (n:)
packet boat _ poštovní loď , (n:) , ([pEkItbout])
packets _ balíčky , (n: pl.)
packets _ pakety , (n: pl.)
packhorse _ nákladní kůň ,
packhorse _ soumar , (n:)
packing _ sada , (n:)
packing _ balení , (n:) , ([pEkiN])
packing case _ bedna , (n:) , (k balení věcí)
packing house _ konzervárna , (n:)
packinghouse _ konzervárna , (n:)
packs _ smečky , (n: pl.)
packs _ balíčky , (n: pl.)
packs _ balí , (v:)
packs _ bedny , (n: pl.)
packsack _ batoh , (n:)
packsack _ ruksak , (n:)
packsaddle _ soumarské sedlo , (n:)
packthread _ motouz , (n:)
Packwood _ Packwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pact _ pakt , (n:)
pact _ smlouva , (n:)
pact _ dohoda , (n:)
pacts _ dohody , (n: pl.)
pad _ vycpat , (v:)
pad _ podložit ,
pad _ poduška ,
pad _ vycpávat ,
pad _ blok , (n:)
pad _ vycpávka , (n:)
pad _ přistávací plocha pro vrtulník , (n:)
pad _ pájecí ploška , (n: [el.])
pad _ podložka , (n:)
pad (writing) _ blok , (n:)
Padang _ Padang , (n: [zem.]) , (město - Indonésie, přístav na Sumatře)
padded _ vycpaný , (adj:)
padded _ polštářovaný , (adj:)
padded _ čalouněný , (adj:)
padded _ podložený , (adj:)
padding _ vycpávka , (n:)
padding _ vycpání , (n:)
paddle _ brouzdat se , (v:) , (ve vodě)
paddle _ pádlovat , (v:)
paddle _ pádlo , (n:)
paddle _ brouzdat , (v:)
paddle _ lopatka , (n:)
paddle boat _ kolesový parník , (n:)
paddle wheel _ lopatkové kolo , (n:)
paddle your own canoe _ hleď si svého , ([fráz.])
paddlefish _ veslonos ,
paddles _ pádla , (n:)
paddles _ pádluje , (v:)
paddlewheel _ koleso , (n:)
paddling _ pádlování , (n:)
paddock _ místo, kde jsou shromážděni koně před dostihem , (n:)
paddock _ ohrazené pastvisko , (n:) , ([pEdHk])
paddy _ vztek , (n:)
paddy _ zlost , (n:)
paddy _ rýže neloupaná , (n:)
paddy wagon _ uzavřený vůz pro přepravu vězňů , (n:)
padlock _ visací zámek , (n:)
Padova _ Padova , (n:) , (město v Itálii)
padre _ kurát , (n:)
padre _ kaplan , (n:) , ([pa:drei])
pads _ chrániče ,
pads _ podložky , (n: pl.)
pads _ vycpávky , (n: pl.)
pads _ polštářky , (n: pl.)
pads _ vložky , (n: pl.)
paean _ hymnus , (n:)
paean _ paján , (n:)
paean _ chvalozpěv , (n:)
paederast _ pederast ,
paediatric _ pediatrický , (adj:)
paediatrician _ dětský lékař , (n:)
paediatrics _ dětské lékařství , (n:)
paedophile _ pedofil , (n:)
paedophilia _ pedofilie , (n:)
paek _ temeno , (n:)
paella _ španělské jídlo z rýže ,
paella _ španělské jídlo , (n:) , ((rýže s kuřecím a rybím masem, zeleninou a šafránem))
paeony _ pivoňka , (n: [bot.])
pagan _ neznaboh , (n:)
pagan _ pohan , (n:)
pagan _ pohanský , (adj:)
pagan religion _ pohanství , (n:) , (náboženství)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line