Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

on fire _ v ohni ,
on foot _ pěšky ,
on good terms _ v dobrých vztazích ,
on hand _ na ruce , (adj:)
on her own _ sama , (adj:)
on his own _ sám , (adj:)
on it _ na tom , (adv:)
on land _ na zemi , (adv:)
on my back _ na mých zádech ,
on my deathbed _ na vlastní smrtelné posteli , , (IvČa)
on my own _ vlastní ,
on one hand _ na jedné straně , (adv: [přen.])
on one s behalf _ jménem ,
on principle _ ze zásady ,
on probation _ na zkoušku ,
on purpose _ schválně ,
on purpose _ záměrně ,
on relief _ na podpoře , , (chudinské)
on request _ na žádost , (adv:)
on schedule _ v termínu ,
on schedule _ ve lhůtě ,
on second thoughts _ po (zralé) úvaze ,
on second thoughts _ po zralé úvaze ,
on second thoughts _ po opětném rozvážení ,
on side _ na straně ,
on the button _ na chlp, presne ,
on the contrary _ naopak ,
on the crappy side _ posraným navrch ,
on the dot _ na chlup přesně ,
on the dot _ absolutně přesně ,
on the fly _ průběžně, za provozu , (adv:)
on the go _ v pohybu ,
on the grounds that _ s tím že ,
on the left _ nalevo ,
on the left _ vlevo ,
on the loose _ neukázněný , (adj:)
on the loose _ na volné noze ,
on the market _ na trh ,
on the one hand... _ jednak... jednak... ,
on the other hand _ zato ,
on the other... _ jednak... jednak... ,
on the rack _ ve stresu ,
on the rag _ mít krámy , (adj: [vulg.])
on the raggedy edge _ na ostří nože , ([fráz.])
on the right _ vpravo ,
on the right _ napravo ,
on the same wavelength _ na stejné vlnové délce ,
on the side _ na straně ,
on the sly _ pokradmu ,
on the spot _ přímo na místě ,
on the spot _ na místě ,
on the table _ na stole ,
on the way _ cestou ,
on the way back _ na zpáteční cestě ,
on the whole _ celkem ,
on the whole _ vcelku ,
on their own _ sami , (adj:)
on time _ včas ,
on time _ přesně ,
on trial _ na zkoušku ,
on vacation _ na dovolené ,
on way _ cestou ,
on your deathbed _ na tvé smrtelné posteli ,
on your own _ po tvém ,
on your side _ na tvé straně ,
on-board _ palubní , (adj:)
on-duty _ na stráži , (adj:)
on-line _ za běhu ,
on-line access _ online přístup , , (přes síť)
on-line database _ online databáze , (n:)
on-off _ přerušovaný , (adj:)
on-off _ spínač mající dvě pozice ,
on-off _ zapnout-vypnout ,
on-off switch _ vypínač , (n:)
on-screen _ televizní , (adj:)
on-screen _ jsoucí na obrazovce ,
on-screen _ filmový , (adj:)
on-site _ místní , (adj:)
on-site risk _ riziko on site , ([eko.]) , (riziko spojené s expozicí subjektů na dané lokalitě nebo v jejím nejbližším okolí.)
on-stage _ na scéně ,
on-stage _ jevištní , (adj:)
on-the-job training _ školení při práci ,
on/off switch _ vypínač , (n:)
onanism _ masturbace , (n:)
onboard _ palubní , (adj:)
once _ jedenkrát ,
once _ kdysi ,
once _ jednou ,
once _ jakmile (jednou) , (conj:)
once again _ ještě jednou ,
once in a blue moon _ jednou za uherský rok , ([id.])
once more _ ještě jednou ,
once more _ znovu ,
once more _ zase ,
once upon a time _ kdysi ,
once upon a time _ bylo nebylo ,
once-over _ zběžný pohled ,
oncogene _ mající karcinogenní vliv ,
oncologist _ onkolog , ([med.])
oncology _ onkologie , ([med.])
oncoming _ nadcházející , (adj:)
oncoming _ blížící se ,
oncoming _ nastávající ,
one _ jednotka , (n:)
one _ jediný , (adj:)
one _ někdo ,
one _ kdosi ,
one _ jednička , (n:)
one _ jedno ,
one _ jedna ,
one _ jeden ,
one after another _ jeden za druhým , (adv:)
one and only _ jediný ,
one another _ jeden druhého ,
one at a time _ jeden po druhém ,
one born every minute _ každou minutu se někdo narodí ,
one by one _ po jednom ,
one by one _ jeden za druhým ,
one by one _ jeden po druhém ,
one can _ lze ,
one cannot _ nelze ,
one hundred _ jedno sto , (adj:)
one more _ ještě jeden ,
one of the boys _ jeden z chlapců ,
one on one _ jeden na jednoho ,
one pair of _ jedny ,
one percent _ jedno procento , (n:)
one set _ jedny ,
one shot _ neperiodický , (adj:)
one shot _ jednorázový , (adj:)
one thousand _ jeden tisíc , (n:)
one s own _ svoji , ((f sg/ma nom pl))
one-click _ na jedno kliknutí ,
one-dimensional _ jednorozměrný , (adj:)
one-eyed _ jednooký , (adj:)
one-half _ polovina , (n:)
one-horse _ malý a nedůležitý ,
one-liner _ jednořádkový např. program ,
one-man _ samostatný , (adj:)
one-man _ individuální , (adj:)
one-millionth _ jedna milióntina , (n:)
one-ninth _ jedna devítina , (n:)
one-off _ jednorázový , (adj:)
one-on-one _ jeden na jednoho ,
one-piece _ jednodílný , (adj:)
one-seventh _ jedna sedmina , (n:)
one-shot _ neperiodický , (adj:)
one-shot _ jednorázový , (adj:)
one-shot sampling _ jednorázový odběr vzorku(vody) , ([eko.])
one-sided _ jednostranný ,
one-sided _ nerovný ,
one-sidedly _ jednostranně , (adv:)
one-sidedness _ jednostrannost , (n:)
one-sixth _ jedna šestina , (n:)
one-step _ druh tance ,
one-third _ jedna třetina , (n:)
one-thousandth _ jedna tisícina , (n:)
one-time _ bývalý ,
one-to-one _ vzájemný , (adj:)
one-track _ specializovaný , (adj:)
one-track road _ jedno-proudá silnice ,
one-track vehicle _ jednostopé vozidlo ,
one-upmanship _ snaha trumfnout kolegy ,
one-way _ nevratný , (adj:) , ((např. stojan))
one-way _ jednosměrný ,
one-way road _ jednosměrná komunikace ,
one-way street _ jednosměrná ulice , (n:)
one-way trade _ jednostranný obchod , ([eko.])
one-way traffic _ jednosměrný provoz ,
one-way traffic _ jednosměrný provoz ,
Oneida _ okres v USA , (n: [jmén.])
Oneida _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
oneness _ singularita , (n:)
oneness _ ojedinělost , (n:)
oneness _ jednotnost , (n:)
oneness _ jedinečnost , (n:)
oneness _ jednota , (n:)
onerous _ tíživý , (adj:)
onerous _ onerózní , (adj:)
onerous _ obtížný , (adj:)
onerous _ těžký , (adj:)
ones _ jednoho ,
oneself _ se , ((reflexive pronoun))
oneself _ sebou , ((ins))
oneself _ sama , ((fem/acc masc))
oneself _ sobě , ((dat/loc))
oneself _ si , ((dat))
oneself _ sebe ,
oneself _ sám ,
one´s own _ svoje , ((various cases))
one´s own _ svá , ((fem/neuter pl))
one´s own _ své , ((cases of))
one´s own _ vlastní ,
one´s own _ svůj ,
ongoing _ pokračující , (adj:)
ongoing _ nepřerušený , (adj:)
ongoing _ stále pokračující ,
ongoing _ právě probíhající ,
onion _ cibule , (n:)
onions _ cibule , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line