Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

okay _ dobře ,
Okayama _ město - Japonsko , (n: [jmén.])
okey-dokey _ jasně , ([fráz.])
Okinawa _ Okinawa , ([jmén.] [zem.]) , (město - Japonsko)
Oklahoma _ Oklahoma , ([jmén.] [zem.]) , (okres v USA, stát v USA)
Oklahoma City _ hl.m. - Oklahoma v USA , (n: [jmén.])
Oklahoma City _ Oklahoma , ([jmén.] [zem.])
okra _ okra , (n:)
Okun s Law. _ Okunův zákon , ([eko.])
old _ stará , (adj:)
old _ starý , (adj:)
old _ stár , (adj:)
old age _ staroba , (n:)
old age _ starobní , (adj:)
old boy _ kamarád , (n:)
old fashioned _ staromódní , (adj:)
old flame _ dávná láska , (n:)
old geezer _ dědek , (n:)
old gold _ tmavě žlutá barva , (n:)
old lady _ matka , (n:)
old maid _ stará panna , (n:)
old man _ kmet , (n:)
old man _ stařec , (n:)
Old Miss _ Stará slečna , ([žert.]) , (označení Mississippské univerzity)
old nick _ ďábel , (n:) , (pojmenování ďábla v anglii)
old salt _ námořník , (n:) , (zkušený)
old school _ stará škola ,
old style font _ starodávné písmo , (n:)
Old Testament _ Starý zákon , (n: [jmén.]) , (část Bible)
old timer _ veterán , (n:)
old times _ staré časy , (n:)
Old Town _ staroměstský , (adj:)
Old Town of Prague _ Staré Město ,
old woman _ stará , (adj:)
old-age _ starobní , (adj:)
old-fashioned _ staromódní , (adj:)
old-fashionedness _ staromódnost , (n:)
old-gold _ tmavě žlutá barva , (n:)
old-maidish _ staropanenský , (adj:)
old-style _ zastaralý , (adj:)
old-time _ starodávný , (adj:)
old-timer _ veterán , (n:)
old-timer _ stařík , (n:)
old-world _ týkající se dávné Evropy ,
olden _ dávný , (adj:)
Oldenburg _ Oldenburg , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Německo)
older _ starší ,
oldest _ nejstarší , (adj:)
oldie _ starý film ,
oldie _ stará píseň ,
oldies _ staré písně ,
oldish _ postarší , (adj:)
oldster _ stařík , (n:)
oldster _ starouš ,
oldstyle _ zastaralý , (adj:)
oldy _ stařík , (n:)
oleaceous _ olejovitý , (adj:)
oleaginous _ slizsky , (adj)
oleaginous _ sladký , (adj:)
oleaginous _ olejový , (adj:)
oleaginous _ olejovitý , (adj:)
oleaginous _ olejnatý , (adj:)
oleander _ oleandr , (n:)
olecranon _ olekranon ,
olefin _ olefin , (n:)
olefine _ olefín ,
olein _ olein , (n:)
oleomargarine _ oleomargarín , (n:)
olfaction _ čichání , (n:)
olfaction _ čich , (n:)
olfactory _ olfaktorický , (adj:)
olfactory _ čichový , (adj:)
Olga _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
olibanum _ kadidlo , (n:)
oligarch _ oligarch ,
oligarchic _ oligarchický ,
oligarchical _ oligarchický , (adj:)
oligarchy _ oligarchie , (n:)
oligobiogenic element _ oligobiogenní prvek , ([eko.])
oligocarbophilic microorganism _ oligokarbofilní mikroorganismus , ([eko.])
oligodactyly _ oligadaktilie , (n:)
oligodynamia _ oligodynamie , ([eko.])
oligogenic plant resistance _ oligogenní odolnost rostliny , ([eko.])
oligopolistic _ oligopolní , (adj:)
oligopoly _ oligopol , (adv:)
oligosaprobity _ oligosaprobita , ([eko.])
oligotoxicity _ oligotoxicita , ([eko.])
oligotrophic lake _ oligotrofní jezero , ([eko.])
oligotrophic water _ oligotrofní voda , ([eko.])
oligotrophication _ oligotrofizace , ([eko.])
Olin _ Olin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
olive _ olivové barvy , (adj:)
olive _ olivová barva , (n:)
olive _ oliva , (n:)
olive branch _ olivová ratolest , (n:)
olive drab _ olivová zeleň , (n: [voj.]) , (odstín zelené barvy pro vojenskou techniku)
olive oil _ olivový olej , (n:)
olive tree _ olivovník , (n:)
Oliver _ Oliver , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Olivers _ Olivers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
olives _ olivy , (n: pl.)
Olivia _ Olivia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Olivier _ Olivier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
olivine _ olivín , (n:)
Olsen _ Olsen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Olson _ Olson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Olympia _ hl.m. - Washington v USA , (n: [jmén.])
Olympia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Olympiad _ olympiáda , (n:)
olympic _ olympijský , (adj:)
Olympic _ olympský , (adj:)
olympics _ olympiáda , (n:)
om _ posvátná slabika , (n:)
Omaha _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Oman _ Oman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Oman _ Omán , (n: [jmén.])
Omarion _ Tariq , (Peyton) , (Norman)
ombrometer _ ombrometr , (n:)
ombrometer _ dešťoměr , (n:)
ombrometer _ dešťometr , (n:)
ombudsman _ ombudsman , (n:)
ombudsmen _ ombudsmanové ,
omega _ omega , (n:)
omelet _ palačinka , (n:)
omelet _ omeleta , (n:)
omelette _ omeleta , (n:)
omen _ osudové znamení ,
omen _ předzvěst ,
omens _ předzvěst ,
OMFG _ Oh My F---ing God! , ([zkr.])
OMG _ Oh My God! , ([zkr.])
omicron _ omikron , (n:)
ominous _ zlověstný , (adj:)
ominous _ hrozivý , (adj:)
omissible _ pominutelný , (adj:)
omission _ opominutí , (n:)
omission _ opominutí, vynechání , ([eko.])
omission _ vynechání , (n:)
omission _ přehlédnutí , (n:)
omission _ opomenutí , (n:)
omissions _ vynechání , (n:)
omit _ opominout , (v:)
omit _ vynechat, opominout , ([eko.])
omit _ vynechat , (v:)
omits _ opomíjí ,
omitted _ vynechal , (v:)
omitted _ vynechaný , (adj:)
omitted _ opomenul , (v:)
omitting _ vynechávání , (n:)
omitting _ vynechávající , (adj:)
omitting _ opomíjení , (n:)
omitting _ opomíjející , (adj:)
omnibus _ sborník , (n:)
omnibus _ autobus , (n:)
omnidirectional _ všesměrový , (adj:)
omnidirectional antenna _ všesměrová anténa , (n: [el.])
omnious _ zlověstný , (adj:)
omnious _ hrozící , (adj:)
omnious _ hrozivý , (adj:)
omnious _ neblahý , (adj:)
omnipotence _ všemohoucnost , (n:)
omnipotence _ všemocnost , (n:)
omnipotent _ všemohoucí , (adj:)
omnipotent _ všemocný , (adj:)
omnipresence _ všudypřítomnost , (n:)
omnipresent _ všudypřítomný , (adj:)
omniscience _ vševědoucnost , (n:)
omniscient _ vševědoucí , (adj:)
omnisciently _ vševědoucně ,
omnivore _ omnivor , ([eko.])
omnivorous _ všežravý , (adj:)
omophagia _ omofagie , (n:)
omphalocele _ omfalokéla ,
Omsk _ město - Rusko , (n: [jmén.])
on _ ve ,
on _ v ,
on _ u ,
on _ při ,
on _ na programu ,
on _ na ,
on account of _ kvůli , (conj:)
on account of _ pro , (conj:)
on air _ při vysílání , (adv:) , (zapnutý mikrofon ve studiu rádia)
on all fours _ po čtyřech ,
on approval _ na zkoušku ,
on approval _ se souhlasem ,
on behalf of _ jménem ,
on bended knees _ na kolenou ,
on board _ na palubě ,
on business _ za účelem ,
on call _ okamžitě ,
on call _ bez výpovědi ,
on deck _ na palubu ,
on demand _ na požádání ,
on drugs _ na lécích ,
on duty _ ve službě ,
on duty _ na stráži , (adj:)
on earth _ na Zemi , (adv:)
on edge _ na okraji , ([též přen.])
on fire _ hořící , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line