Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

offender _ pachatel , (n:)
offender _ delikvent , (n:)
offenders _ provinilci , (n: pl.)
offenders _ pachatelé , (n:)
offending _ urážející , (adj:)
offending _ problematický , (adj:)
offending _ pohoršující , (adj:)
offends _ uráží ,
offense _ trestný čin ,
offense _ útok , (n:)
offense _ urážka , (n:)
offense _ přestupek , (n:)
offensive _ útočný , (adj:)
offensive _ útok , (n:)
offensive _ urážlivý , (adj:)
offensive _ výbojný , (adj:)
offensive _ ofenzivní , (adj:)
offensive _ ofenzíva ,
offensively _ urážlivě , (adv:)
offensiveness _ nepřístojnost , (n:)
offensiveness _ nechutnost , (n:)
offer _ poskytovat ,
offer _ poskytnout ,
offer _ návrh ,
offer _ nabízet ,
offer _ nabídnout ,
offer _ nabídka , (n:)
offered _ nabízený ,
offered _ nabídnutý ,
offered _ nabídl ,
offering _ oběť ,
offering _ nabídka ,
offering _ emise akcií ,
offerings _ nabídky , (n: pl.)
offerings _ obětované oběti ,
offers _ nabídky ,
offers _ nabízí ,
offertory _ obětování , (n:)
offhand _ bez obalu ,
offhand _ bez okolků ,
offhand _ spatra , (n:)
offhand _ pohotový , (adj:)
offhand _ nepřipravený , (adj:)
offhand _ nedbalý , (adj:)
offhand _ ledabylý , (adj:)
offhand _ improvizovaný , (adj:)
offhand _ rovnou ,
offhand _ okamžitě ,
offhand _ bez přípravy ,
offhandedly _ bryskně , (adv:)
office _ úřadovna , (n:)
office _ ordinace , (n:)
office _ ministerstvo , (n:)
office _ kancelářský , (adj:)
office _ úřad , (n:)
office _ kancelář ,
office _ funkce ,
office furniture _ kancelářský nábytek , (n:)
office worker _ úředník , (n:)
officeholder _ státní úředník ,
officer _ úředník , ([eko.])
officer _ policista , (n:)
officer _ důstojník , (n: [voj.])
officer _ referent ,
officers _ úředníci , (n: pl.)
officers _ příslušníci , (n: pl.)
officers _ důstojníci , (n: pl.)
offices _ kanceláře , (n:)
official _ oficiální, úřední , ([eko.])
official _ úřední ,
official _ oficiální , (adj:)
official _ úředník , (n:)
official _ úřednice , (n:)
official _ představitel , (n:) , (např. vládní)
officialdom _ byrokracie , (n:)
officially _ oficiálně , (adv:)
officialness _ oficiálnost , (n:)
officials _ úředníci , (n: pl.)
officiant _ duchovní , (adj:)
officiant _ kněz ,
officiate _ celebrovat , (v:)
officiate _ konat obřad ,
officious _ všetečný , (adj:)
officious _ vlezlý , (adj:)
officiously _ všetečně , (adv:)
officiousness _ všetečnost , (n:)
offing _ obzor , (n:)
offish _ nepřístupný , (adj:)
offline _ offline ,
offload _ vykládat náklad ,
offload _ vyložit , (v:)
offprint _ zvláštní otisk ,
offscreen _ mimo plátno ,
offset _ ofset , (n:)
offset _ kompenzace ,
offset _ kompenzovat , (v:)
offset _ nahradit ,
offset _ odnož ,
offset _ ofsetový tisk ,
offset _ šlahoun ,
offset _ vykompenzovat ,
offset _ výhonek ,
offset _ vyvážit , (v:)
offset _ vynahradit , (v:)
offset _ vyrovnat , (v:)
offset printing _ ofsetový tisk , (n:)
offsets _ odnože , (n:)
offsets _ vyrovnání , ([eko.])
offsets _ výhonky , (n: pl.)
offsets _ ofsety , (n: pl.)
offshoot _ výhonek , (n:)
offshoot _ odnož ,
offshore _ pobřežní , (adj:)
offshore _ zahraniční , (adj: [brit.])
offside _ ofsajd , (n:)
offside _ postavení mimo hru ,
offspring _ potomci ,
offspring _ potomstvo ,
offspring _ potomek , (n:)
offstage _ za scénou ,
offstage _ v zákulisí ,
offstage _ mimo scénu ,
offtake _ odběr , (n:)
offtake _ odtok , (n:)
OFO _ Out F---ing Off , ([zkr.])
OFP _ Operational Flight Program , ([zkr.] [voj.])
OFS _ One Finger Salute , ([zkr.])
often _ častý , (adj:)
often _ často ,
oftentimes _ častokrát ,
Ogden _ Ogden , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ogive _ lomený oblouk ,
ogive _ gotický oblouk ,
Oglala _ Oglala; Oglalové; oglalský , (n: adj:) , (kmen Lakotů (Teton Sioux))
ogle _ vrhat zamilované pohledy ,
Oglethorpe _ okres v USA , (n: [jmén.])
ogre _ obr , (n: [myt.])
oh _ jé ,
oh _ ách! ,
oh _ ó! ,
oh _ ach ,
Ohio _ Ohio , (n: [zem.]) , (okres v USA, stát v USA)
ohm _ Ohm , , (jednotka el. odporu)
ohmic _ ohmový , (adj:)
ohmic _ ohmický , (adj:)
ohmic resistance _ ómický odpor , (n: [el.]) , (elektrický odpor v ohmech)
ohmmeter _ ohmmetr , (n:)
OIC _ Oh, I see (C) , ([zkr.])
oil _ mazat , (v:)
oil _ naolejovat , (v:)
oil _ olejovat , (v:)
oil _ ropa , (n:)
oil _ olej , (n:)
oil _ nafta , (n:)
oil _ olejový , (v:)
oil paint _ olejový nátěr ,
oil paint _ olejová barva ,
oil painting _ olejomalba , (n:)
oil product _ ropná látka , ([eko.])
oil rig _ plošina pro těžbu ropy , (n:) , (na moři)
oil shocks _ ropné šoky , ([eko.])
oil tanker _ tanková loď ,
oil-bearing _ naftonosný , (adj:)
oil-bearing _ roponosný , (adj:)
oil-field _ naftové pole ,
oil-fired _ vytápěný olejem ,
oil-fired _ naftový ,
oil-paint _ olejový nátěr ,
oil-paint _ olejová barva ,
oil-painting _ olejomalba , (n:)
oil-tanker _ tanková loď ,
oilcan _ olejnička , (n:)
oilcloth _ voskové plátno ,
oiled _ namazaný , (adj:)
oiled _ naolejovaný , (adj:)
oiled-up water _ zaolejovaná voda , ([eko.])
oiler _ olejnička , (n:)
oilfield _ naftové pole ,
oilfield _ ropné pole ,
oilfield _ ložisko ropy ,
oilfields _ ropná pole ,
oilfields _ ložiska ropy ,
oiliness _ olejnatost , (n:)
oilman _ olejář , (n:)
oilmen _ olejáři , (n:)
oilmen _ naftaři , (n:)
oils _ oleje ,
oilseed _ olejnaté semeno ,
oilskin _ gumák , (n:)
oilskin _ voskované plátno ,
oily _ olejový , (adj:)
oily _ olejnatý , (adj:)
ointment _ mast , (n:)
OK _ v pořádku , ([zkr.])
Okamoto _ Okamoto , (n: [jmén.]) , (příjmení)
okapi _ okapi ,
okay _ dobrá , (adj:)
okay _ souhlas , (n:)
okay _ schválit , (v:)
okay _ fajn ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line