Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

octant _ oktant , (n:)
octave _ oktáva , (n:)
Octavia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
octavo _ rozměr stránky ,
octavo _ rozměr knihy ,
octet _ okteto , (n:)
octet _ oktet , (n:)
octet _ skupina osmi hudebníků ,
octets _ okteta , (n:)
October _ říjen ,
octogenarian _ osmdesátník , (n:)
octopod _ chobotnice , (n:)
octopus _ chobotnice , (n: [bio.])
octopuses _ chobotnice , (pl. n: [bio.])
octosyllabic _ osmislabičný , (adj:)
octosyllable _ osmislabičný , (adj:)
octothorpe _ znak # , (n:)
octuple _ osminásobek , (n:)
octuple _ osminásobný , (adj:)
ocular _ okulár , (n:)
ocular _ oční , (adj:)
oculist _ oční lékař ,
OD _ OverDose , ([zkr.])
odd _ výstřední , (adj:)
odd _ zbývající , (adj:)
odd _ zbylý , (adj:)
odd _ neobsazený , (adj:)
odd _ náhodný ,
odd _ neobvyklý ,
odd _ nepravidelný ,
odd _ ojedinělý ,
odd _ příležitostný ,
odd _ podivný ,
odd _ různý ,
odd _ lichý ,
odd _ zvláštní ,
odd _ divný ,
odd number _ lichý ,
oddball _ podivín , (n:)
odder _ neobvyklejší , (adj:)
oddest _ nejneobvyklejší , (adj:)
oddities _ zvláštnosti , (n:)
oddities _ výstřednosti , (n:)
oddity _ výstřednost , (n:)
oddity _ podivnost , (n:)
oddly _ zvláštně , (adv:)
oddly _ podivně , (adv:)
oddly enough _ kupovidu , (adv:)
oddly enough _ což je zvláštní ,
oddments _ zbytky ,
oddments _ harampádí ,
oddness _ podivínství , (n:)
oddness _ podivnost , (n:)
odds _ možnost ,
odds _ šance ,
odds and ends _ maličkosti ,
odds and ends _ drobnosti ,
odds-on _ pravděpodobný , (adj:)
ode _ óda , (n:)
Oder _ Oder , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Odessa _ Oděsa , (n: [zem.])
Odessa _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Odin _ Odin , (n: [jmén.]) , (nejvyšší bůh germánské mytologie; též znám jako Wotan, Wodan, Woden)
odious _ protivný , (adj:)
odious _ odporný , (adj:)
odiously _ hnusně , (adv:)
odiousness _ protivnost , (n:)
odiousness _ ohavnost , (n:)
odium _ opovržení , (n:)
ODM _ Oil Debris Monitoring , ([zkr.] [voj.])
odometer _ počitadlo kilometrů ,
odontoglossum _ odontoglosum ,
odontology _ odontologie , (n:)
odor _ zápach , (n:)
odor _ vůně ,
odoriferous _ voňavý , (adj:)
odoriferous _ aromatický , (adj:)
odorous _ vonný , (adj:)
odorous _ voňavý , (adj:)
odorous _ aromatický , (adj:)
odorousness _ vonnost , (n:)
odour _ pach , (n:)
odour _ pach (vody) , ([eko.])
odour _ aroma , (n:)
odour _ vůně ,
odour intensity _ míra pachu (vody) , ([eko.])
odourless _ nevonící , (adj:)
ODP _ potenciál ničící ozón , ([eko.])
odynophagia _ odynofagie , (n:)
Odysseus _ Odysseus , (n: [jmén.] [myt.]) , (král řeckého ostrova Ithaka, hrdina eposů Ílias a Odyssea)
Odyssey _ Odyssea , (n: [myt.]) , (starořecký hrdinský epos, připisovaný Homérovi)
odyssey _ odysea , (n:) , (dlouhá cesta)
OEC _ úroveň pozorovatelných efektů , ([eko.])
oecumenical _ ekumenický , (adj:)
oedema _ edém , (n:)
oenology _ enologie , (n:)
oesophagus _ jícen , (n: [med.])
oestradiol _ estradiol ,
oestrogen _ estrogen , (n:)
oestrus _ chtíč ,
oeuvre _ životní dílo ,
of _ od , (n:)
of _ na , (n:)
of _ ze ,
of _ z ,
of _ vyjádření druhého pádu ,
of a number of _ počtu ,
of an old _ starého ,
of bodies _ těl ,
of both _ obou ,
of bread _ chleba ,
of course _ pochopitelně ,
of course _ samozřejmě ,
of course _ ovšem ,
of each of _ každého ,
of feeling _ citový ,
of God _ Boha ,
of her own _ sama , (adj:)
of his own _ sám , (adj:)
of honour _ čestný ,
of meaning _ významu ,
of my _ mojí ,
of my _ mého ,
of no force _ nezávazný , (adj:)
of others _ ostatních ,
of our _ naší ,
of play _ platový ,
of science _ vědní ,
of shares _ akciový , (adj:)
of shares _ akcií ,
of something _ něčeho ,
of such _ takové , (adj:)
of such _ takových ,
of the day _ dne ,
of the first kind _ prvního druhu , (n: [mat.])
of the house _ domu ,
of the process _ procesu ,
of the second kind _ druhého druhu , (n: [mat.])
of the state _ státu ,
of the three _ tří ,
of the year _ roku ,
of these _ těchto ,
of works _ děl ,
of your _ vaší ,
of your _ vašeho ,
off _ vypnutý , (adj:)
off _ pryč , (n:)
off _ vypnuto ,
off _ ze ,
off _ z ,
off _ se ,
off _ s ,
off hand _ bez přípravy , ([fráz.])
off the record _ neúřední , (adj:)
off the record _ neoficiálně ,
off the record _ mimo zápis ,
off-beat _ neobvyklý , (adj:)
off-centre _ excentrický , (adj:)
off-drive _ zahrání míče v kriketu ,
off-key _ rozladěný , (adj:)
off-licence _ prodej lihovin přes ulici ,
off-limits _ zakázaný , (adj:)
off-line _ nepřipojený na síť ,
off-line _ mimo síť ,
off-load _ vykládat náklad ,
off-peak _ mimošpičkový , (adj:)
off-piste _ mimo sjezdovku ,
off-road _ terénní , (adj:)
off-screen _ mimo plátno ,
off-season _ mimo sezónu ,
off-site risk _ riziko off site , ([eko.]) , (riziko spojené s expozicí subjektu v souvislosti s šířením kontaminantů do okolí dané lokality.)
off-spring _ sekundární částice ,
off-stage _ za scénou ,
off-stage _ v zákulisí ,
off-the-cuff _ bez přípravy ,
off-the-rack _ konfekční , (adj:)
off-the-record _ neoficiální , (adj:)
off-the-shelf _ předem hotový ,
off-white _ šedobílý , (adj:)
off-white _ našedlý , (adj:)
offal _ vnitřnosti , (n:)
offbeat _ neobvyklý , (adj:)
offcuts _ odřezky ,
Offenbach _ město - Německo , (n: [jmén.])
offence _ urážka , (n:)
offence _ přestupek , (n:)
offence _ provinění , (n:)
offence _ porušení , (n:)
offence _ delikt , (n:)
offences _ urážky , (n: pl.)
offences _ přestupky , (n: pl.)
offences _ přečiny , (n: pl.)
offend _ poranit , (v:)
offend _ ublížit , (v:)
offend _ urážet ,
offend _ urazit ,
offended _ uražený , (adj:)
offended _ pohoršený , (adj:)
offended _ dotčený , (adj:)
offender _ viník , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line