Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

obstacles _ překážky , (n: pl.)
obstetric _ porodnický , (adj:)
obstetrician _ porodník , (n:)
obstetrics _ porodnictví , (n:)
obstinacy _ umíněnost , (n:)
obstinacy _ tvrdošíjnost , (n:)
obstinacy _ tvrdohlavost , (n:)
obstinate _ zatvrzelý , (adj:)
obstinate _ tvrdošíjný , (adj:)
obstinate _ umíněný , (adj:)
obstinate _ tvrdohlavý , (adj:)
obstinately _ paličatě , (adv:)
obstreperous _ neukázněný , (adj:)
obstreperous _ hlučný , (adj:)
obstreperous _ divoký , (adj:)
obstreperousness _ hlučnost , (n:)
obstruct _ zatarasit , (v:)
obstruct _ zablokovat , (v:)
obstruct _ překážet ,
obstructed _ zatarasil , (v:)
obstructed _ zablokoval , (v:)
obstructing _ překážení , (n:)
obstructing _ blokování , (n:)
obstruction _ překážka ,
obstructionism _ obstrukční politika , (n:)
obstructionism _ obstrukcionismus , (n:)
obstructionist _ obstrukčník , (n:)
obstructive _ překážející , (adj:)
obstructive _ obstrukční , (adj:)
obstructively _ obstrukčně , (adv:)
obstructiveness _ překážení , (n:)
obtain _ obdržet , (v:)
obtain _ obdržet, získat , ([eko.])
obtain _ získávat ,
obtain _ získat ,
obtain _ dostávat ,
obtain _ dostat ,
obtainable _ k dostání , (n:)
obtainable _ dosažitelný , (adj:)
obtained _ získán , (v:)
obtained _ obdržený , (adj:)
obtained _ obdržen , (v:)
obtained _ obdržel , (v:)
obtaining _ získání , (n:)
obtaining _ obdržení , (n:)
obtainment _ dosažení , (n:)
obtains _ získává , (v:)
obtains _ dostává , (v:)
obtrude _ vnucovat , (v:)
obtrude _ vnucovat se , (v:)
obtrusion _ vtírání , (n:)
obtrusion _ vnucování , (n:)
obtrusive _ vtíravý , (adj:)
obtrusive _ vlezlý , (adj:)
obtrusiveness _ vlezlost , (n:)
obturate _ zacpat , (v:)
obturate _ ucpat , (v:)
obturator _ uzávěr , (n:)
obturator _ zátka , (n:)
obtuse _ tupý , (adj:)
obtuse _ omezený , (adj:)
obtuse _ hloupý , (adj:)
obtuse _ tupý úhel ,
obtuse _ natvrdlý , (adj:)
obtuse angle _ tupý úhel ,
obtuse triangle _ tupoúhlý trojúhelník , (n: [mat.])
obtusely _ hloupě , (adv:)
obtuseness _ tupost , (n:)
OBTW _ Oh, By the Way , ([zkr.])
obverse _ protiklad , (n:)
obverse _ protějšek , (n:)
obviate _ zabránit , (v:)
obviate _ odstranit , (v:)
obviate _ zamezit , (v:)
obviate _ vyhnout se , (v:)
obviated _ zamezil , (v:)
obviated _ zabránil , (v:)
obviated _ odstranil , (v:)
obviated _ odstraněný , (adj:)
obviating _ zabraňující , (adj:)
obvious _ jasně viditelný ,
obvious _ nápadný , (adj:)
obvious _ očividný , (adj:)
obvious _ samozřejmý , (adj:)
obvious _ zřetelný , (adj:)
obvious _ zjevný , (adj:)
obvious _ zřejmý , (adj:)
obvious _ jasný ,
obviously _ zřejmě , (adv:)
obviously _ zjevně , (adv:)
obviousness _ zřetelnost , (n:)
obviousness _ zjevnost , (n:)
obviousness _ patrnost , (n:)
ocarina _ okarína , (n: [hud.])
occasion _ příčina ,
occasion _ vhodná doba ,
occasion _ záminka ,
occasion _ způsobit , (v:)
occasion _ příležitost , (n:)
occasional _ příležitostný , (adj:)
occasional _ občasný ,
occasionally _ příležitostně ,
occasionally _ občas ,
occasionally _ časem ,
occasioned _ vyvolal , (v:)
occasioned _ způsobil , (v:)
occasions _ příležitosti , (n:)
Occident _ Západ ,
occidental _ stylem západní , (adj:)
Occidentalize _ přizpůsobit Západu ,
occipital _ týlní , (adj:)
occipital _ okcipitální , (adj:)
occlude _ okludovat , (v:)
occlusion _ okluze , (n:)
occlusion _ skus , (n:)
occulation _ zakrytí , (n: [astr.]) , (jednoho tělesa druhým)
occult _ skrytý , (adj:)
occult _ okultní , (adj:)
occult _ pristupny jenom zasvecenym , (adj:)
occultism _ okultizmus , (n:)
occultism _ okultismus , (n:)
occults _ zákryt , (n: [astr.]) , (jednoho tělesa druhým)
occupancy _ obydlení , (n:)
occupancy _ obsazení , (n:)
occupancy _ nastěhování , (n:)
occupancy _ držení , (n:)
occupancy _ držba , (n:)
occupant _ okupant , (n:)
occupant _ nájemník , (n:)
occupants _ nájemníci , (n: pl.)
occupation _ okupování ,
occupation _ zaměstnaní ,
occupation _ povolání ,
occupation _ okupace ,
occupational _ zaměstnanecký , (adj:)
occupational _ pracovní , (adj:)
occupationally _ zaměstnanecky , (adv:)
occupations _ zaměstnání , (pl.)
occupied _ obsazený ,
occupied _ obsazeno ,
occupier _ nájemce , (n:)
occupies _ zabírá místo ,
occupy _ zaujímat , (v:)
occupy _ zabrat ,
occupy _ okupovat ,
occupy _ zaujmout ,
occupy _ obsazovat ,
occupy _ obsadit ,
occupying _ zaměstnávání , (n:)
occupying _ zaměstnávající , (adj:)
occur _ přihodit se ,
occur _ nastat , (v:)
occur _ objevit se ,
occur _ napadnout ,
occur _ napadat ,
occur _ naskytnout se ,
occur _ tát se ,
occurred _ nastal , (v:)
occurred _ vyskytl se ,
occurred _ objevil se ,
occurrence _ výskyt , (n:)
occurrence _ případ , (n:)
occurrence _ událost , (n:)
occurrences _ výskyty , (n: pl.)
occurrences _ události , (n:)
occurring _ vyskytující se ,
occurring _ objevující se ,
occurs _ nastane ,
occurs _ objevuje se ,
ocean _ oceán ,
ocean bottom _ dno oceánu , (n:)
ocean trip _ plavba přes oceán , (n:)
ocean-going _ zaoceánský , (adj:)
oceanfront _ přímořský pás ,
oceangoing _ zaoceánský , (adj:)
Oceania _ Oceánie , (n: [zem.])
oceanic _ oceánský , (adj:)
oceanic abyss _ podmořská propast , (n:)
oceanographer _ oceánograf ,
oceanographic _ oceánografický ,
oceanography _ oceánografie ,
oceanology _ oceánologie , (n:)
oceans _ oceány , (n: pl.)
Oceanside _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
ocelot _ ocelot , (n:)
ochre _ okrový , (adj:)
ochre _ okr , (n:)
OCR _ rozpoznávání znaků , ([zkr.] [it.])
oct _ říjen ,
oct _ osmičkový , (adj:)
octagon _ osmihran , (n:)
octagon _ osmiúhelník , (n: [mat.])
octagonal _ osmiúhlý , (adj:)
octagonal _ osmihranný , (adj:)
octahedral _ osmistěnný , (adj:)
octahedron _ osmistěn , (n: [mat.])
octal _ osmičkový , (adj:)
octane _ nasycený uhlovodík , (n: [chem.])
octane _ oktan , (n: [chem.])
octane number _ oktanové číslo ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line