Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

OBL _ přenosový vuz , (n:)
oblate _ zploštěný ,
oblation _ oblace , (n: [náb.])
oblation _ oběť při mši , (n: [náb.])
oblation _ obětina , (n: [náb.])
obligate _ uložit za povinnost , ([eko.])
obligate _ uložit za povinnost , (v:)
obligate _ zavázat k čemu , (v:)
obligate _ povinný ,
obligate microorganism _ obligátní mikroorganismus , ([eko.])
obligate parasite _ obligátní parazit , ([eko.])
obligation _ závazek , (n:)
obligation _ úpis , (n:)
obligation _ revers , (n:)
obligation _ povinnost , (n:)
obligation _ obligace , (n:)
obligation _ nutkavost , (n:)
obligation _ laskavost , (n:)
obligation _ dluhopis , (n:)
obligation _ břímě , (n:)
obligations _ závazky , (n: pl.)
obligato _ obligátní ,
obligatorily _ závazně , (adv:)
obligatorily _ povinně , (adv:)
obligatory _ závazný , (adj:)
obligatory _ povinný , (adj:)
oblige _ zavázat se , (v:)
oblige _ vyhovět ,
oblige _ vázat ,
oblige _ uložit povinnost ,
oblige _ přispět k zábavě ,
oblige _ přinutit ,
oblige _ prokázat laskavost ,
oblige _ nutit ,
oblige _ donutit ,
oblige _ donucovat ,
oblige _ být zavázán ,
obliged _ být zavázán ,
obliged _ zavázaný , (adj:)
obliged _ zavázán , (v:)
obliged _ donucen , (v:)
obliges _ zavazuje , (v:)
obliges _ ukládá , (v:)
obliges _ přinucuje , (v:)
obliging _ úslužný ,
obliging _ ochotný ,
obliging _ laskavý ,
obligingly _ ochotně , (adv:)
obligingly _ laskavě , (adv:)
oblique _ kosý , (adj:)
oblique _ zvrhlý ,
oblique _ záludný ,
oblique _ šikmý ,
oblique _ scestný ,
oblique _ postranní ,
oblique _ nakloněný ,
oblique _ křivý ,
oblique angle _ kosý úhel ,
obliquely _ šikmo , (adv:)
obliquely _ nepřímo , (adv:)
obliqueness _ šikmost , (n:)
obliquity _ zvrácenost , (n:)
obliquity _ nepřímost , (n:)
obliquity _ nejasnost , (n:)
obliterate _ znečitelnit ,
obliterate _ zaškrtat ,
obliterate _ vymazat ,
obliterate _ smazat ,
obliterate _ vyhladit ,
obliterated _ vyhlazený , (adj:)
obliteration _ vymazání , (n:)
obliteration _ vyhlazení , (n:)
oblivion _ zapomenutí ,
oblivion _ zapomnění ,
oblivious _ zapomínající ,
oblivious _ zapomětlivý ,
oblivious _ nedávající pozor ,
oblivious _ nehledící ,
obliviousness _ nevšímavost , (n:)
oblong _ obdélníkový , (adj:)
oblong _ obdélník , (n:)
obloquy _ pomluva , (n:)
obloquy _ hanoba , (n:)
obnoxious _ odporný , (adj:)
obnoxious _ neoblíbený , (adj: [obec.] 8 6)
obnoxious _ protivný , (adj: [obec.] 6 6)
obnoxious _ nepříjemný , (adj: [obec.] 4 6)
obnoxiously _ nepřístojně , (adv:)
obnoxiousness _ nepřístojnost , (n:)
oboe _ hoboj , , (hudební nástroj)
OBOGS _ On-Board Oxygen Generation System , ([zkr.] [voj.])
oboist _ hobojista , (n:)
obscene _ oplzlý , (adj:)
obscene _ neslušný ,
obscene _ obscénní ,
obscenely _ sprostě , (adv:)
obscenely _ oplzle , (adv:)
obscenely _ obscénně , (adv:)
obscenities _ nemravnosti , (n:)
obscenity _ nemravnost , (n:)
obscenity _ necudnost , (n:)
obscenity _ oplzlost , (n:)
obscenity _ obscénnost , (n:)
obscurant _ zpátečnický , (adj:)
obscurantism _ tmářství , (n:)
obscurantist _ tmářský , (adj:)
obscurantist _ tmář , (n:)
obscuration _ zatmění , (n:)
obscuration _ zatemnění , (n:)
obscuration _ zastínění , (n:)
obscure _ nezřetelný , (adj:)
obscure _ skrytý , (adj:)
obscure _ tmavý , (adj:)
obscure _ neznámý , (adj:)
obscure _ skrýt ,
obscure _ učinit nejasným ,
obscure _ zahalit ,
obscure _ temný ,
obscure _ nevysvětlitelný ,
obscure _ zatemnit ,
obscure _ nesrozumitelný ,
obscure _ podivný ,
obscure _ nejasný ,
obscured _ zakrytý , (adj:)
obscured _ zahalený , (adj:)
obscurely _ temně , (adv:)
obscureness _ obskurnost , (n:)
obscurer _ temnější , (adj:)
obscurest _ nejtemnější , (adj:)
obscuring _ zatemňující , (adj:)
obscuring _ zamlžující , (adj:)
obscurity _ záhadnost , (n:)
obscurity _ neznámost , (n:)
obscurity _ nejasnost , (n:)
obsequies _ pohřební obřad ,
obsequious _ servilní , (adj:)
obsequious _ podlézavý , (adj:)
obsequiously _ podlézavě , (adv:)
obsequiousness _ podlézavost , (n:)
observability _ pozorovatelnost , (n:)
observable _ pozorovatelný , (adj:)
observably _ pozorovatelně , (adv:)
observance _ zachovávání , (n:)
observance _ pozorování , (n:)
observance _ dodržování , (n:)
observant _ dodržující ,
observant _ zachovávající ,
observant _ všímavý , (adj:)
observant _ pozorný , (adj:)
observation _ všímavost , (n:)
observation _ poznámka ,
observation _ připomínka ,
observation _ pozorování ,
observation bore hole _ pozorovací vrt , ([eko.])
observation post _ pozorovací místo , (n:)
observation station _ pozorovací stanice , (n:)
observation tower _ pozorovací věž , (n:)
observational _ pozorovací , (adj:)
observationally _ zkoumavě , (adv:)
observations _ pozorování , (pl.)
observatories _ observatoře , (n: pl.)
observatory _ hvězdárna ,
observatory _ observatoř ,
observe _ poznamenat , (v:)
observe _ všímat si , (v:)
observe _ sledovat , (v:)
observe _ zpozorovat , (v:)
observe _ pozorovat ,
observe _ dodržet , (v:)
observe _ dbát , ([obec.])
observed _ pozorovaný , (adj:)
observed _ zachován ,
observed _ pozoroval , (v:)
observed _ pozorován ,
observer _ pozorovatel ,
observers _ pozorovatelé , (n:)
observes _ pozoruje , (v:)
observing _ sledující , (adj:)
observing _ pozorující , (adj:)
observing _ pozorování , (n:)
observingly _ pozorně ,
obsess _ posednout , (v:)
obsessed _ posedlý , (adj:)
obsession _ posedlost ,
obsessional _ obsedantní , (adj:)
obsessive _ posedlý , (adj:)
obsessively _ nutkavě , (adv:)
obsessiveness _ nutkavost , (n:)
obsidian _ obsidián , (n:)
obsolescence _ zastarávání , (n:)
obsolescence _ zastaralost , (n:)
obsolescent _ zastarávající , (adj:)
obsolescing bargain _ zastarávající výhodnost , ([eko.])
obsolete _ nemoderní ,
obsolete _ obsolentní ,
obsolete _ překonaný , (adj:)
obsolete _ zastaralý ,
obsoleteness _ zastaralost , (n:)
obsoleting _ zastarající , (adj:)
obstacle _ překážka ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line