Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

overtaken _ předjetý , (adj:)
overtaken _ overtake/overtook/overtaken , (v: [neprav.])
overtaker _ předjíždějící , (adj:)
overtaker _ předjíždějící řidič ,
overtaking _ předjíždění , (n:)
overtaking _ předjetí ,
overtax _ nadměrně zatěžovat daněmi ,
overthrew _ svrhl , (v:)
overthrew _ overthrow/overthrew/overthrown , (v: [neprav.])
overthrow _ overthrow/overthrew/overthrown , (v: [neprav.])
overthrow _ svržení ,
overthrow _ svrhnout ,
overthrown _ zdolaný , (adj:)
overthrown _ přemožený , (adj:)
overthrown _ overthrow/overthrew/overthrown , (v: [neprav.])
overtime _ přesčas ,
overtime _ přesčasový , (adj:)
overtire _ příliš unavit ,
overtly _ neskrývaně ,
overtly _ otevřeně ,
overtly _ veřejně ,
overtness _ zřetelnost , (n:)
overtness _ zjevnost , (n:)
overtone _ podtón ,
overtones _ náznaky , (n: pl.)
overtones _ nádechy , (n: pl.)
overtook _ předjel , (v:)
overtook _ overtake/overtook/overtaken , (v: [neprav.])
overtop _ převyšovat , (v:)
overtrump _ trumfnout , (v:)
overtrump _ přetrumfnout , (v:)
overture _ předehra , (n:)
overtures _ předehry , (n: pl.)
overturn _ převrátit se ,
overturn _ převrácení , (n:)
overturn _ překotit , (v:)
overturn _ zvrátit , (v:)
overturn _ převrátit , (v:)
overturned _ převrácený , (adj:)
overuse _ nadměrné využívání ,
overuse _ přílišné využívání ,
overused _ nadužíváno ,
overvaluation _ nadhodnocení , (n:)
overvaluation of a currency _ nadhodnocení měny ,
overvalue _ přecenit , (v:)
overvalue _ nadhodnotit , (v:)
overvalued _ přecenil , (v:)
overvalued _ přeceněný , (adj:)
overvalued _ nadhodnotil , (v:)
Overview _ přehled ,
overview _ přehled , (n:)
overweening _ samolibý , (adj:)
overweening _ drzý , (adj:)
overweight _ otylý , (adj:)
overweight _ obézní ,
overweight _ nadměrná hmotnost , (n:)
overweight _ nadváha , (n:)
overwhelm _ zdrtit , (v:)
overwhelm _ zaplavit , (v:)
overwhelm _ zdolat , (v:)
overwhelm _ uchvátit , (v:)
overwhelm _ přemoci , (n: pl.)
overwhelmed _ přemožený , (adj:)
overwhelmed _ ohromený , (adj:)
overwhelming _ drtivý , (adj:)
overwhelming _ zdrcující , (adj:)
overwhelming _ ohromný , (adj:)
overwhelming _ naprostý , (adj:)
overwhelmingly _ ohromně , (adv:)
overwhelmingly _ nesmírně , (adv:)
overwinter _ přezimovat , (v:)
overwork _ přesčas , (n:)
overwork _ přepracování , (n:)
overworked _ přepracovaný , (adj:)
overwrite _ přepsat , (v:)
overwrites _ přepisuje , (v:)
overwriting _ přepisování , (n:)
overwritten _ přepsaný , (adj:)
overwrote _ přepsal , (v:)
overwrought _ přepracovaný , (adj:)
overzealous _ příliš horlivý ,
ovicide _ ovicid , ([eko.])
oviduct _ vejcovod , (n:)
oviferous _ vejcovodný , (adj:)
oviform _ vejčitý , (adj:)
ovine _ ovčí ,
oviparous _ vejcorodý , (adj:)
ovladače _ drivers , (n: pl. [it.])
ovoid _ vejcovitý , (adj:)
ovular _ týkající se vajíčka , (n:)
ovulation _ ovulace , (n:)
ovule _ vajíčko , (n:)
ovum _ vajíčko , (n:)
ow _ au ,
owe _ dlužit, být povinován , ([eko.])
owe _ owe/owed/owed , (v: [neprav.])
owe _ dlužit , (v:)
owe _ vděčit , (v:)
owed _ vlastněný , (adj:)
owed _ dlužil , (v:)
owed _ owe/owed/owed , (v: [neprav.])
Owen _ Owen , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Owens _ Owens , (n: [jmén.]) , (příjmení)
owes _ dluží ,
owing _ nezaplacený , (adj:)
owing _ dlužný , (adj:)
owing _ dlužit , (v:)
owing _ dlužení , (n:)
owing _ dlužen , (n:)
owing to _ pro , (conj:)
owing to _ vzhledem k , (conj:)
owl _ výr , (n:)
owl _ sýček , (n:)
owl _ sova , (n:)
owlet _ sovička , (n:)
owlish _ soví ,
owls _ sovy , (n: pl.)
own _ vlastnit , (v:)
own up _ doznat , (v:)
own up _ přiznat se k ,
owned _ vlastněný , (adj:)
owner _ držitel ,
owner _ vlastník , (n:)
owner _ majitel , (n:)
owner-occupied _ vlastnický , (adj:)
owner-occupier _ obyvatel vlastního domu ,
owners _ vlastníci , (n: pl.)
owners _ majitelé , (n:)
ownership _ vlastnictví , (n:)
owning _ vlastnící , (adj:)
owns _ vlastní , (adj:)
OWTTE _ Or Words To That Effect , ([zkr.])
ox _ tur , (n:)
ox _ vůl , (n:)
oxalate _ oxalát ,
oxalic _ šťavelový , (adj:)
oxalis _ šťavel ,
oxbow _ chomout , (n:)
oxen _ volové , (adj:)
oxen _ voli ,
Oxford _ Oxford ,
oxibiosis _ oxibióza , ([eko.])
oxid _ oxid , (n:)
oxidant _ oxidant , (n:)
oxidant _ okysličovadlo ,
oxidase _ oxidáza , (n:)
oxidate _ okysličit , (v:)
oxidate _ oxidovat , (v:)
oxidate _ okysličovat , (v:)
oxidation _ oxidace , (n:)
oxidation pond _ biologický rybník , ([eko.])
oxidative _ oxidační , (adj:)
oxidative _ okysličující , (adj:)
oxide _ oxid , (n: [chem.])
oxide _ kysličník , (n: [chem.])
oxides _ oxidy , (n: pl.)
oxidise _ oxidovat , (v:)
oxidise _ okysličit , (v:)
oxidised _ oxidoval , (v:)
oxidised _ okysličil , (v:)
oxidizable _ oxidovatelný , (adj:)
oxidization _ rezivění , (n:)
oxidize _ oxidovat , (v:)
oxidize _ okysličit , (v:)
oxidized _ oxidoval , (v:)
oxidized _ okysličil , (v:)
oxidizer _ okysličovadlo ,
oxidizers _ oxidační činidla ,
oxidizing _ oxidování , (n:)
oxidizing _ oxidační , (adj:)
oxidizing _ okysličující , (adj:)
oxidizing _ okysličování , (n:)
oxidoreduction _ oxidoredukce ,
oxime _ oxim ,
oximeter _ oximetr , (n:)
oxlip _ prvosenka vyšší ,
Oxnard _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
oxtail _ oháňka , (n:)
oxtail _ hovězí oháňka , (n:)
oxter _ podpaží ,
oxygen _ kyslík , (n:)
oxygen curve _ kyslíková čára (hydrochemie) , ([eko.])
oxygen deficit _ deficit kyslíku (ve vodě) , ([eko.])
oxygen demand _ spotřeba kyslíku (hydrochemie) , ([eko.])
oxygen mask _ kyslíková maska ,
oxygen sag curve _ kyslíkový průhyb (hydrochemie) , ([eko.])
oxygen saturation _ nasycení kyslíkem (vody) , ([eko.])
oxygen saturation index _ index nasycení kyslíkem (vody) , ([eko.])
oxygen tent _ kyslíkový stan ,
oxygenate _ okysličovat ,
oxygenated _ okysličený ,
oxygenating _ okysličování ,
oxygenation _ oxygenace , (n:)
oxygenation _ okysličení , (n:)
oxygenation _ okysličování ,
oxygenize _ okysličovat , (v:)
oxyhaemoglobin _ oxyhemoglobin ,
oxymoron _ oxymorón , (n:)
oxytocin _ oxytocin , (n:)
oyster _ ústřice , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line