Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

overland _ pozemní , (adj:)
Overland Park _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
overlap _ překrývání , (n:)
overlap _ překrývat , (v:)
overlap _ překrývat se ,
overlap _ překrýt , (v:)
overlap _ překrytí ,
overlapping _ přesahující , (adj:)
overlapping _ přesahování , (n:)
overlapping _ přečnívající , (adj:)
overlapping _ překrytí ,
overlaps _ přesahy , (n: pl.)
overlaps _ překrývá , (v:)
overlaps _ přečnívá , (v:)
overlaps _ pokrývá , (v:)
overlarge _ předimenzovaný , (adj:)
overlay _ potah , (n:)
overlay _ nátěr , (n:)
overlay _ pokrytí ,
overlay _ překrytí ,
overlaying _ překrývání , (n:)
overlaying _ překrytí , (n:)
overleaf _ na druhé straně ,
overleap _ přeskočit , (v:)
overlie _ zalehnout , (v:)
overlie _ ležet na něčem ,
overload _ přetížení , (n:)
overload _ přetížit , (v:)
overloaded _ přetížený , (adj:)
overloading _ přetížení , (n:)
overlong _ příliš dlouhý ,
overlook _ nedbat , (v:)
overlook _ přehlédnout , (v:)
overlooked _ přehlédnutý , (adj:)
overlooking _ přehlédnutí , (n:)
overlooking _ přečnívající , (adj:)
overlord _ vrchní pán , (n:)
overlord _ suverén , (n:)
overly _ tuze ,
overly _ moc ,
overly _ příliš ,
overmanning _ příliš zaměstnanců ,
overmantel _ ozdoba na krbové římse ,
overmaster _ ovládnout , (v:)
overmodest _ příliš skromný ,
overmuch _ příliš ,
overnight _ přes noc , (adv:)
overnight _ noční , (adj:)
overnight _ náhlý , (adj:)
overnight _ celonoční , (adj:)
overoptimistic _ příliš optimistický ,
overpaid _ přeplacený , (adj:)
overpass _ nadjezd ,
overpay _ přeplatit , (v:)
overpay _ přeplácet , (v:)
overpayment _ přeplatek ,
overplay _ přehrávat , (v:)
overplay _ přehánět , (v:)
overplus _ přebytek , (n:)
overpopulate _ přelidnit , (v:)
overpopulation _ přelidněnost , (n:)
overpopulation _ přelidnění , (n:)
overpower _ zdolat , (v:)
overpower _ přemoci , (n: pl.)
overpowered _ přemohl ,
overpowering _ neodolatelný , (adj:)
overpraise _ přechválit , (v:)
overpressure _ přetlak , (n:)
overprice _ předražit , (v:)
overpriced _ předražený , (adj:)
overprint _ přetisk , (n:)
overprinted _ přetištěný , (adj:)
overprinting _ přetisk , (n:)
overproduce _ nadprodukovat , (v:)
overproduction _ nadprodukce , (n:)
overproduction _ nadvýroba , (n:)
overran _ zaplavil , (v:)
overran _ zaplavený , (adj:)
overran _ zamořil , (v:)
overran _ zamořený , (adj:)
overran _ zabraný , (adj:)
overrate _ přecenit , (v:)
overrate _ nadhodnotit , (v:)
overrated _ přeceněný , (adj:)
overrated _ nadhodnocený , (adj:)
overreach _ přehánět , (v:)
overreact _ přehnaně reagovat ,
overreacting _ přehnané reakce ,
overreaction _ přehnaná reakce ,
overrefined _ přejemnělý , (adj:)
overridden _ potlačený , (adj:)
override _ schvátit , (v:)
override _ přejít na manuální ovládání , (v:)
override _ potlačit , (v:)
override _ anulovat , (v:)
overrides _ potlačuje , (v:)
overriding _ potlačení ,
overriding _ předefinování , (n:)
overriding _ prvořadý , (adj:)
overriding _ nezvratný , (adj:)
overriding _ hlavní , (adj:)
overripe _ přezrálý , (adj:)
overrode _ potlačil , (v:)
overrule _ zamítnout , (v:)
overruled _ zamítnutý , (adj:)
overruling _ zamítající ,
overrun _ zabrat , (v:)
overrun _ obsadit , (v:)
overrun _ zatopit , (v:)
overrun _ zaplavit , (v:)
overrun _ zamořit , (v:)
overrun _ skluz , (n:)
overrun _ přesah , (n:)
overrun _ překročení , (n:)
overs _ kriketové směny ,
oversampling _ převzorkování , (n:)
oversaw _ dohlížel , (v:)
oversaw _ dohlížet ,
oversea _ zámořský , (adj:)
oversea _ zámoří ,
overseas _ za mořem, v cizině , ([eko.])
overseas _ zámořský , (adj:)
overseas _ zaoceánský , (adj:)
overseas funds _ cizí kapitál (fondy) , ([eko.])
overseas markets _ cizí trhy , ([eko.])
overseas trade _ cizí (zahraniční) obchod , ([eko.])
oversee _ dohlížet , (v:)
overseen _ dohlížel , (v:)
overseer _ dozorce , (n:)
oversensitive _ přecitlivělý , (adj:)
oversensitiveness _ přecitlivělost , (n:)
oversensitivity _ přecitlivělost , (n:)
oversew _ prošít ,
oversexed _ přeerotizovaný , (adj:)
oversexed _ posedlý sexem ,
overshadow _ zastínit , (v:)
overshadowed _ zastíněný ,
overshoe _ galoše , (n:)
overshoe _ přezůvka , (n:)
overshoot _ překročit , (v:)
overshooting _ přestřelování , (n:)
overshot _ přestřelil , (v:)
overshot _ překročil , (v:)
overshot _ přečerpal , (v:)
overshot _ minul , (v:)
oversight _ přehlédnutí, omyl , ([eko.])
oversight _ přehlédnutí , (n:)
oversimplification _ přílišné zjednodušení , (n:)
oversimplified _ příliš zjednodušený ,
oversimplify _ přílišně zjednodušovat ,
oversize _ nadměrná velikost , (n:)
oversize _ nadnormální , (adj:)
oversize _ nadměrný , (adj:)
oversized _ přerostlý , (adj:)
oversized _ nadnormální , (adj:)
oversized _ nadměrný , (adj:)
oversleep _ zaspat , (v:)
overslept _ zaspal , (v:)
oversolicitous _ přepečlivý , (adj:)
overspend _ přečerpaný , ([eko.])
overspend _ příliš utrácet ,
overspend one s budget _ přečerpaný rozpočet , ([eko.])
overspending _ přečerpání , ([eko.])
overspent _ překročil rozpočet ,
overspill _ přelidnění , (n:)
overspill _ přebytek , (n:)
overspread _ rozprostřít , (v:)
overstate _ přehánět ,
overstated _ zveličený , (adj:)
overstated _ přehnaný , (adj:)
overstatement _ zveličování , (n:)
overstatement _ přehánění , (n:)
overstatement _ nadsázka , (n:)
overstating _ zveličování , (n:)
overstay _ překročit , (v:)
overstep _ překročit ,
overstepped _ překročil , (v:)
overstepped _ překročený , (adj:)
overstrain _ přepětí ,
overstress _ vyzdvihovat , (v:)
overstress _ přepětí ,
overstretch _ přetáhnout , (v:)
overstrung _ vystresovaný , (adj:)
overstuff _ přeplácat , (v:)
overstuff _ přecpat , (v:)
oversubscribe _ objednat více než je nabízeno ,
oversubtle _ velice jemný ,
oversupply _ nadprodukce , (adv:)
oversupply _ nadbytek , (adv:)
overt _ zjevný ,
overt _ veřejný ,
overt _ otevřený ,
overt _ neskrývaný ,
overt _ netajený ,
overtake _ předjet , (v:)
overtake _ overtake/overtook/overtaken , (v: [neprav.])
overtake _ překvapit , (v:)
overtake _ dohonit , (v:)
overtake _ zastihnout , (v:)
overtaken _ předstižený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line