Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

overall _ celkově ,
overall _ celkem ,
overall _ celkový , (on the overall - celkově)
overalls _ montérky ,
overambitious _ přehnaně ctižádostivý ,
overanxious _ přehnaně úzkostlivý ,
overarch _ klenout , (v:)
overate _ přecenit se , , (o člověku)
overawe _ zastrašit , (v:)
overbalance _ převážit ,
overbear _ zdolat , (v:)
overbear _ přemoci , (n: pl.)
overbearing _ zpupný ,
overbearing _ převažující ,
overbearing _ panovačný ,
overbearing _ osobitý ,
overbearing _ neomalený ,
overbearing _ nejhlavnější ,
overbearing _ nejdůležitější ,
overbearing _ arogantní ,
overbearing _ drzý ,
overbid _ přeplatit , (v:)
overblown _ zveličený , (adj:)
overblown _ příliš nafouknutý ,
overboard _ přes palubu ,
overbook _ rezervovat více než je kapacita ,
overbore _ zdolal , (v:)
overbore _ přemohl , (v:)
overborne _ vyvyšovat se , (v:)
overbuild _ zastavět , (v:)
overbuild _ příliš stavět ,
overburden _ přetížit , (v:)
overbuy _ nadměrně nakupovat ,
overcame _ překonal , (v:)
overcame _ overcome/overcame/overcome , (v: [neprav.])
overcapacity _ zbytečně velká kapacita , (n:)
overcast _ zataženo ,
overcautious _ opatrnický , (adj:)
overcharge _ předražit , (v:)
overcharging _ předražování , (n:)
overcoat _ zimník , (n:)
overcome _ zdolat ,
overcome _ overcome/overcame/overcome , (v: [neprav.])
overcome _ odolávat ,
overcome _ odolat ,
overcome _ překonávat ,
overcome _ překonat ,
overcomes _ překoná ,
overcoming _ překonání , (n:)
overcompensate _ překompenzovat , (v:)
overcomplexity _ přílišná složitost , (n:)
overconfidence _ přílišná důvěra , (n:)
overconfident _ příliš sebejistý ,
overcook _ převařit , (v:)
overcook _ rozvařit , (v:)
overcritical _ příliš kritický ,
overcrowd _ přecpat , (v:)
overcrowded _ přeplněný ,
overcrowding _ přelidnění , (n:)
overcurious _ příliš zvědavý ,
overdam superstructure _ zaječí hráz , ([eko.])
overdevelop _ převyvolat ,
overdid _ přehnal , (v:)
overdid _ overdo/overdid/overdone , (v: [neprav.])
overdo _ přehnat , (v:)
overdo _ přehánět , (v:)
overdo _ overdo/overdid/overdone , (v: [neprav.])
overdo it _ přehnat to ,
overdone _ převařený , (adj:)
overdone _ přehnaný , (adj:)
overdone _ overdo/overdid/overdone , (v: [neprav.])
overdose _ předávkování , (n:)
overdraft _ přečerpání účtu ,
overdraft _ debetní saldo ,
overdraft _ přečerpání , (n:)
overdraw _ předisponovat ,
overdraw _ přečerpat, překročit , ([eko.])
overdraw _ překročit , (v:)
overdraw _ překreslit , (v:)
overdraw _ přečerpat , (v:)
overdrawn _ přečerpaný , (adj:)
overdress _ fintit se , (v:)
overdrive _ rychloběh , (n:)
overdue _ zpožděný , ([eko.])
overdue _ opožděný , (adj:)
overdue _ promlčený , (adj:)
overdue _ nezaplacený , (adj:)
overeat _ přejíst se , (v:)
overeat _ přejídat se , (v:)
overeating _ přejídající se ,
overemotional _ příliš citový ,
overemphasis _ přílišný důraz ,
overemphasise _ příliš zdůrazňovat ,
overemphasize _ klást příliš velký důraz ,
overemphasize _ příliš zdůrazňovat ,
overenthusiastic _ příliš nadšený ,
overestimate _ přecenit, nadhodnotit , ([eko.])
overestimate _ přecenit , (v:)
overestimate _ přeceňovat , (v:)
overestimate _ nadhodnotit , (v:)
overestimated _ nadhodnocený , (adj:)
overestimation _ nadhodnocení , (n:)
overexcite _ předráždit ,
overexcite _ nadmíru vzrušit ,
overexcited _ přebuzený , (adj:)
overexert _ přepínat se , (v:)
overexertion _ přílišná námaha , (n:)
overexertion _ přepínání , (n:)
overexploitation _ drancování , (n:)
overexpose _ přeexponovat , (v:)
overexposure _ přeexpozice , (n:)
overexposure _ přeexponování , (n:)
overfatigue _ vyčerpat , (v:)
overfatigue _ vyčerpanost , (n:)
overfed _ překrmený ,
overfeed _ překrmovat , (v:)
overfeed _ překrmit , (v:)
overfeed _ přecpávat , (v:)
overfill _ přeplnit , (v:)
overfitting _ přeučení ,
overflow _ přetékat , (v:)
overflow _ přeplnění , (n:)
overflow _ přetečení , (n:)
overflow crest _ koruna přelivu , ([eko.])
overflow edge _ hrana přelivu , ([eko.])
overflowed _ přeplněný , (adj:)
overflowing _ přetékání , (n:)
overflowing _ přetečení , (n:)
overflowing _ přeplnění , (n:)
overflowing _ přelévání , (n:)
overflowing _ přelití ,
overflown _ přeletěl , (v:)
overflows _ přetéká , (v:)
overfly _ přeletět , (v:)
overfull _ přeplněný , (adj:)
overgeneralize _ příliš zobecnit ,
overgraze _ vypást , (v:)
overgrew _ přerostl , (v:)
overground _ pozemní , (adj:)
overground _ povrchový , (adj:)
overground _ nadzemní , (adj:)
overgrow _ přerůst ,
overgrown _ přerostlý , (adj:)
overgrowth _ nadměrný růst ,
overhand _ vrchní , (adj:)
overhand _ shora , (n:)
overhand _ držený shora , (n:)
overhang _ převis , (n:)
overhang _ přesahovat , (v:)
overhanging _ převislý , (adj:)
overhaul _ vyšetření , (n:)
overhaul _ revidovat , (v:)
overhaul _ renovace , (n:)
overhaul _ přezkoušení , (n:)
overhaul _ přepracovat , (v:)
overhaul _ přepracování , (n:)
overhaul _ prohlédnout , (v:)
overhaul _ generální oprava ,
overhaul _ generálka , (n:)
overhauled _ přepracovaný , (adj:)
overhead _ vrchní , (adj:)
overhead _ visutý , (adj:)
overhead _ stropní , (adj:)
overhead _ režijní , (adj:)
overhead _ režie , (n:)
overhead _ nástropní , (adj:)
overhead _ nadzemní , (adj:)
overhead _ horní , (adj:)
overhead _ nad hlavou ,
overhead (general, running) expenses _ režijní výdaje , ([eko.])
overhead costs _ režijní náklady , ([eko.])
overhead expenses _ režijní náklady ,
overheads _ režie , (n:)
overheads _ režijní náklady ,
overhear _ zaslechnout , (v:)
overheard _ zaslechnutý , (adj:)
overheard _ zaslechl , (v:)
overheat _ přehřát , (v:)
overheat _ přehřát se , (v:)
overheated _ přehřátý , (adj:)
overheating _ přehřívání , (n:)
overheating of an economy _ přehřátí ekonomiky ,
overheats _ přehřát se ,
overhung _ visel , (v:)
overhung _ přečníval , (v:)
overhung _ přečnívající , (adj:)
overindulge _ rozmazlovat ,
overindulge _ příliš vyhovovat ,
overindulge _ příliš hovět ,
overindulge _ hýčkat ,
overindulge _ kazit ,
overindulgence _ přílišná shovívavost , (n:)
overindulgent _ příliš benevolentní , (adj:)
overjoy _ uchvátit , (v:)
overjoyed _ rozradostněný , (adj:)
overkill _ přemíra , (n:)
overladen _ přetížený , (adj:)
overlaid _ překrytý , (adj:)
overlaid _ pokrytý , (adj:)
overlain _ spočíval , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line