Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

outnumbered _ přečíslený , (adj:)
outpace _ předstihnout , (v:)
outpatient _ ambulantní pacient ,
outperform _ překonat , (v:)
outplacement _ uvedení zaměstnance do firmy ,
outplacement _ převedení , (n:)
outplay _ hrát lépe ,
outpost _ základna , (n:)
outpost _ pobočka , (n:)
outpost _ stanoviště ,
outpouring _ výlev , (n:)
outpourings _ citové výlevy ,
outprice _ vyřadit někoho v cenové konkurenci ,
output _ výroba , (n:)
output _ výkon , (n:)
output _ produkt , (n:)
output _ celková výroba ,
output _ výstupní ,
output _ výstup (systému) , ([eko.])
output _ výstup , ([eko.]) , (Materiál nebo energie, které vystupují z jednotkového procesu. Poznámka : Pod pojmem materiály jsou zahrnuty suroviny, meziprodukty, výrobky, emise a odpady.)
output _ výsledek , (n:)
output _ výtěžek , (n:)
output _ produkce ,
output _ objem výroby , (n:)
output _ vyrábět , (v:)
output element _ výstupní prvek (systému) , ([eko.])
output gap _ výrobní mezera , ([eko.])
output measures of economic growth _ měření ekonomického růstu na výstupu , ([eko.])
output stage _ výstupní stupeň , (n: [tech.])
outputs _ výstupy , (n: pl.)
outputs _ produkty , (n: pl.)
outputting _ produkující , (adj:)
outrage _ urážka , (n:)
outrage _ znásilnit , (v:)
outrage _ pobouřit , (v:)
outraged _ rozhořčený , (adj:)
outraged _ pobouřený , (adj:)
outrageous _ nemravný , (adj:)
outrageous _ urážlivý , (adj:)
outrageous _ přehnaný , (adj:)
outrageous _ hrubý , (adj:)
outrageous _ ostudný , (adj:)
outrageously _ strašně , (adv:)
outrageously _ ohavně , (adv:)
outran _ předstihl , (v:)
outran _ předběhl , (v:)
outreach _ přesáhnout , (v:)
outride _ předjet , (v:)
outrider _ motocyklová eskorta , (n:)
outrider _ koňská eskorta , (n:)
outrigger _ vahadlo ,
outrigger _ krakorec , (n:)
outright _ úplně , ([eko.])
outright _ upřímný , (adj:)
outright _ rovnou ,
outright _ přímý , (adj:)
outright _ otevřený , (adj:)
outrun _ předstihnout , (v:)
outrun _ předběhnout , (v:)
outs _ odhaluje , (v:)
outset _ začátek , (n:)
outshine _ zastínit , (v:)
outshone _ zastínil , (v:)
outside _ zevnější , (adj:)
outside _ venkovní , (adj:)
outside _ exteriér , (n:)
outside _ vnější strana ,
outside _ vně ,
outside _ venek , (n:)
outside _ externí ,
outside _ vnějšek , (n:)
outside _ vnější , (adj:)
outside _ ven ,
outside _ venku ,
outside _ mimo ,
outside of _ vnější část ,
outside the theatre _ před divadlem ,
outsider _ outsider , (n:)
outsider _ ten, kdo stojí stranou , (n:)
outsider _ nezasvěcenec , (n:)
outsider _ laik , (n:)
outsiders _ outsideři , (n:)
outsize _ obrovský , (adj:)
outsize _ nadměrně veliký ,
outsize _ nadměrný , (adj:)
outsized _ nadměrně velký ,
outskirt _ okraj ,
outskirts _ okolí ,
outskirts _ předměstí ,
outsmart _ přelstít ,
outsmart _ zvítězit chytrostí nad ,
outsmart _ přechytračit , (v:)
outsold _ prodával více než ostatní , (adj:)
outsource _ zadávat subdodavatelské zakázky ,
outsources _ zadává subdodavatelské zakázky ,
outsourcing _ využívání subdodavatelských vztahů ,
outsourcing _ metoda zadávání subdodavatelských závazků ,
outspend _ utratit nad limit ,
outspoken _ otevřený , (adj:)
outspoken _ upřímný , (adj:)
outspokenly _ upřímně , (adv:)
outspokenness _ upřímnost , (n:)
outspread _ roztažený , (adj:)
outstanding _ vyjímečný , (adj:)
outstanding _ výtečný ,
outstanding _ vynikající ,
outstanding amount _ nezaplacená suma , ([eko.])
outstanding balance _ nezaplacený zůstatek ,
outstanding debt _ pohledávka , (n:)
outstandingly _ výborně , (adv:)
outstandingly _ pozoruhodně , (adv:)
outstation _ zapadákov , (n:)
outstations _ zapadákovy , (n: pl.)
outstay _ zůstat příliš dlouho ,
outstretch _ roztáhnout , (v:)
outstretch _ rozpřáhnout , (v:)
outstretch _ napnout , (v:)
outstretched _ natažený , (adj:)
outstrip _ předčit , (v:)
outturn _ výtěžek , (n:)
outturn _ celková výroba , (n:)
outvie _ předstihnout , (v:)
outvote _ přehlasovat , (v:)
outvoted _ přehlasovaný , (adj:)
outward _ viditelný , (adj:)
outward _ zřejmý , (adj:)
outward _ porvchní , (adj:)
outward _ vnější , (adj:)
outward _ vně ,
outwardly _ zevně ,
outwardly _ navenek , (adv:)
outwardness _ vnějškovost , (n:)
outwards _ navenek , (n:)
outwear _ smazat , (v:)
outwear _ setřít , (v:)
outwear _ přetrvat , (v:)
outweigh _ vyvážit , (v:)
outweigh _ převážit , (v:)
outweigh _ vyvažovat , (v:)
outweighed _ převážený , (adj:)
outweighs _ převažuje , (v:)
outwit _ přelstít , (v:)
outwit _ přechytračit , (v:)
outwit _ vypalovat někomu rybník ,
outwith _ vně ,
outwork _ část opevnění , (n:)
outworn _ zastaralý , (adj:)
ouzel _ kos černý ,
OV _ opční hodnota , ([eko.])
ova _ vajíčko , (n:)
ova _ ova ,
oval _ ovál ,
ovarian _ vaječníkový , (adj:)
ovarian _ ovariální , (adj:)
ovaries _ vaječníky , (n: pl.)
ovary _ vaječník , ([med.])
ovary _ ovarium , ([med.])
ovary _ semeník , ([bio.])
ovation _ ovace , (n:)
oven _ pec , (n:)
oven _ trouba , (n:)
oven glove _ chňapka , (n:)
oven-ready food _ polotovar ,
ovenproof _ žáruvzdorný , (adj:)
ovens _ trouby , (n: pl.)
ovenware _ žáruvzdorná hmota ,
ovenware _ ohnivzdorné nádobí ,
over _ příliš ,
over _ skončit ,
over _ víc než ,
over _ přes ,
over _ po ,
over _ nad ,
over _ lomeno , (n: [mat.])
over head and ears _ až po uši , ([id.])
over here _ sem ,
over the edge _ přes okraj ,
over the way _ přes ulici ,
over the way _ nad poměry , , (o životě)
over there _ tamhle ,
over-abundance _ nadbytek , (n:)
over-emotional _ příliš citový ,
over-filled _ přeplněný ,
over-full _ přeplněný ,
over-large _ příliš velký ,
over-production _ nadvýroba , (n:)
over-the-counter _ přepážkový , (adj:)
over-the-top _ více než se očekávalo ,
over-the-top _ více než obvykle ,
overabundance _ nadbytek , (n:)
overabundance _ více než nadbytek ,
overact _ přehrát , (v:)
overact _ přehánět , (v:)
overact _ přehrát např. roli ,
overacting _ hraní v afektu ,
overactive _ nadměrně činný ,
overactivity _ hyperaktivita , (n:)
overage _ nad věkovou hranicí , (adj:)
overaggressive _ přehnaně agresivní ,
overall _ kombinéza , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line