Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

out of place _ nepříhodný , (adj:)
out of place _ nemístný , (adj:)
out of print _ rozebraný , , (o knize)
out of question _ nepochybný ,
out of range _ mimo rozsah ,
out of range _ mimo dostřel ,
out of sight _ z dohledu ,
out of the blue _ z čista jasna , (adv: [idiom])
out of the question _ vyloučeno! ,
out of tune _ falešně , , (o nástroji)
out of tune _ falešný , , (o nástroji)
out of tune _ rozladěný , , (o nástroji)
out of whack _ rozbitý , (adj:)
out of whack _ v nepořádku ,
out of work _ nezaměstnaný , (adj:)
out of work _ bez zaměstnání , (n:)
out of work _ bez práce ,
out to lunch _ mimo kontakt s realitou , (adv:)
out-and-out _ skrz naskrz ,
out-of-court _ mimosoudní , (adj:)
out-of-date _ zastaralý , (adj:)
out-of-door _ venkovní , (adj:)
out-of-pocket _ placený z vlastní kapsy ,
out-of-the-way _ odlehlý , (adj:)
out-of-the-way _ zastrčený , (adj:)
out-of-the-way _ zapadlý , (adj:)
out-of-the-way _ neobvyklý , (adj:)
out-of-the-way _ zvláštní , (adj:)
out-of-the-way _ bizarní , (adj:)
out-of-town _ venkovský , (adj:)
out-tray _ box na dopisy k odeslání , (n:)
out-turn _ výtěžek , (n:)
out-turn _ celková výroba , (n:)
outage _ výpadek , (n:) , (elektřiny apod.)
outargue _ přehádat , (v:)
outback _ vnitrozemí Austrálie ,
outbalance _ převažovat , (v:)
outbalance _ převážit , (v:)
outbid _ nabídnout více ,
outbid _ trumfnutý , (adj:)
outboard _ přívěsný např. motor ,
outbound _ odchozí ,
outbreak _ propuknutí ,
outbreak _ výbuch , (n:)
outbreak _ vypuknutí , (n:)
outbreaks _ propuknutí , (pl.)
outbuilding _ přístavek , (n:)
outbuilding _ přístavba , (n:)
outburst _ výbuch , (n:)
outburst _ vzplanutí , (n:)
outburst _ vypuknutí , (n:)
outburst _ propuknutí , (n:)
outburst _ meteorický déšť , ([astr.])
outcast _ vyděděnec , (n:)
outcast _ vyvrhel , (n:)
outcast _ psanec , (n:)
outcast _ štvanec , (n:)
outcaste _ vyloučený , (adj:)
outclass _ zastínit , (v:)
outclass _ převyšovat , (v:)
outclass _ předstihnout , (v:)
outclass _ deklasovat , (v:)
outclass _ předčit , (v:)
outcome _ závěr , (n:)
outcome _ výsledek , (n:)
outcome efficiency. _ efektivnost výstupu , ([eko.])
outcomes _ závěry , (n: pl.)
outcomes _ výsledky , (n: pl.)
outcrop _ výchoz , (n: [geol.])
outcrop _ nečekaný výskyt , (n:) , (přeneseně)
outcry _ výkřik , (n:)
outcry _ protest , (n:)
outcry _ pobouření , (n:)
outcry _ bouře hněvu ,
outdated _ zastaralý ,
outdated _ překonaný ,
outdated _ nemoderní ,
outdistance _ předstihnout , (v:)
outdistance _ předhonit , (v:)
outdistance _ předběhnout , (v:)
outdo _ překonávat ,
outdo _ překonat ,
outdone _ překonaný , (adj:)
outdoor _ venkovní , (adj:)
outdoor _ konaný venku ,
outdoor _ nezastřešený , (adj:)
outdoor museum _ skanzen , (n:)
outdoors _ venku ,
outer _ zevnější , (adj:)
outer _ venkovní , (adj:)
outer _ externí ,
outer _ vnější , (adj:)
outer space _ vesmír , (n:)
outer space _ meziplanetární prost , (n:)
outer space _ kosmos ,
outer-rim _ vnější , (adj:)
outermost _ nejzevnější , (adj:)
outfall _ odtok , (n:)
outfall _ ústí řeky ,
outfield _ část hřiště ,
outfight _ předčit v boji ,
outfit _ oděv , (n:)
outfit _ vybavit , (v:)
outfit _ vybavení , (n:)
outfit _ výstroj ,
outfits _ vybavení , (pl.) , (n:)
outfits _ úbory , (n: pl.)
outfits _ oblečení , (pl.) , (n:)
outfitter _ obchodník s konfekcí , (adj:)
outflank _ obklíčit , (v:)
outflow _ odliv , (n:)
outflow _ odtok , ([eko.])
outflow _ výtok , (n:)
outflow cofferdam _ podtrubní jáma , ([eko.])
outflow rate _ odtok , ([eko.])
outfox _ přechytračit , (v.)
outgo _ nadejít ,
outgoing _ vycházející , (adj:)
outgoing _ odcházející , (adj:)
outgoing _ výjimečný , (adj:)
outgoings _ výdaje ,
outgoings _ režie , (n:)
outgrew _ vyrostl , (v:)
outgrow _ vyrůst ,
outgrown _ přerostl , (v:)
outgrowth _ výrůstek , (n:)
outgrowth _ následek , (n:)
outguess _ odhadnout , (v:)
outhouse _ latrína , (n:)
outhouse _ kůlna , (n:)
outing _ vycházka , (n:)
outings _ výlety , (n.)
outlander _ cizák , (n:)
outlandish _ zvláštní , (adj:)
outlandish _ zastrčený , (adj:)
outlandish _ výstřední , (adj:)
outlandish _ exotický , (adj:)
outlast _ přečkat , (v:)
outlaw _ štvanec , (n:)
outlaw _ zločinec , (n:)
outlaw _ vyhnanec , (n:)
outlaw _ psanec , (n:)
outlaw _ bandita , (n:)
outlawed _ nezákonný , (adj:)
outlawry _ vypovězení , (n:)
outlawry _ vyhoštění , (n:)
outlawry _ protizákonnost , (n:)
outlaws _ psanci ,
outlay _ výdaj, vydání , ([eko.])
outlay _ vydání , (n:)
outlet _ výpust , (n:)
outlet _ prodejna ,
outlet _ výtok , (n:)
outlet _ otvor , (n:)
outlet drainage canal _ odpadní kanál , ([eko.])
outlet pond sewer _ odpadní rybniční stoka , ([eko.])
outlet shop _ prodejna ,
outlets _ vývody , (n: pl.)
outlets _ ventily , (n: pl.)
outlets _ prodejny , (n: pl.)
outlier _ outsider , (n:)
outline _ nastínit ,
outline _ naznačit ,
outline _ naskicovat ,
outline _ vysvětlit ,
outline _ ukázat ,
outline _ směrnice ,
outline _ skica ,
outline _ přehled ,
outline _ osnova ,
outline _ návod ,
outline _ nárys ,
outline _ nástin ,
outline _ hranice ,
outline _ kontura ,
outline _ načrtnout ,
outline _ obrys ,
outlined _ obtažen , (v:)
outlined _ načrtnut ,
outlines _ obrysy , (n: pl.)
outlining _ načrtávání , (n:)
outlive _ přežívat ,
outlive _ přežít ,
outlived _ přežil , (v:)
outlook _ rozhled , (n:)
outlook _ názor , (n:)
outlook _ vyhlídka , (n:)
outlook _ výhled , (n:)
outlook _ náhled , (n:)
outlying _ vzdálený , (adj:)
outlying _ odlehlý , (adj:)
outmanoeuvre _ vymanévrovat , (v:)
outmanoeuvre _ přechytračit , (v:)
outmatch _ předčit , (v:)
outmoded _ zastaralý , (adj:)
outmost _ nejzevnější , (adj:)
outmost _ nejokrajovější , (adj:)
outmost _ nejkrajnější , (adj:)
outnumber _ převýšit počtem ,
outnumber _ přečíslit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line