Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

ORV _ vozidlo, které může jezdit mimo silnici , ([eko.])
Orville _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
oryx _ přímorožec , (n:)
os _ kost , (n: [med.])
OS _ operační systém , (n: [it.])
os breve _ kost krátká , (n:)
os capitatum _ kost hlavatá , (n:)
os frontale _ kost čelní , (n:)
os hamatum _ kost hákovitá , (n:)
os hyoideum _ jazylka , (n:)
os ischii _ kost sedací , (n:)
os longum _ kost dlouhá , (n:)
os nasale _ kost nosní , (n:)
os palatinum _ kost patrová , (n:)
os pubis _ kost stydká , (n:)
os sphenoidale _ kost klínová , (n:)
os zygomaticum _ kost jařmová , (n:)
OSA _ Optical Society of America , ([zkr.] [voj.])
Osage _ okres v USA , (n: [jmén.])
Osbaldo _ Andreas , (Damien) , (Blaine)
Osborn _ Osborn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Osborne _ Osborne , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Oscar _ Oscar , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
oscillate _ oscilovat , (v:)
oscillate _ kmitat , (v:)
oscillating _ oscilování , (n:)
oscillating _ kmitání , (n:)
oscillation _ oscilace , (n:)
oscillation _ kolísání , (n:)
oscillation _ kmitání , (n:)
oscillations _ oscilace , (pl.)
oscillations _ kmitání , (pl.)
oscillator _ oscilátor , (n:)
oscillatory _ oscilační , (adj:)
oscillogram _ oscilogram ,
oscillograph _ oscilograf , (n:)
oscilloscope _ osciloskop , (n:)
osculate _ pusinkovat , (v:)
osculate _ líbat , (v:)
osculation _ líbání , (n:)
OSD _ Office of the Secretary of Defense , ([zkr.] [voj.])
OSD(C) _ Office of the Secretary of Defense (Comptroller) , ([zkr.] [voj.])
Osgood _ Osgood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Oshawa _ město - Kanada , (n: [jmén.])
osier _ vrbový prut ,
OSIF _ Oh S---, I Forgot! , ([zkr.])
OSIM _ Oh Shoot It s Monday , ([zkr.])
OSINT _ Open Source Intelligence , ([zkr.] [voj.])
Osiris _ egyptský bůh podvětí ,
Oslo _ hl.m. - Norsko , (n: [jmén.])
osmium _ osmium , (n: [chem.])
osmoregulation _ osmoregulace , ([eko.])
osmose _ osmóza , (n:)
osmosis _ osmóza , (n:)
osmotic _ osmotický , (adj:)
osmotic pressure _ osmotický tlak , ([eko.])
OSO _ Offensive System Operator , ([zkr.] [voj.])
OSP _ optimální udržitelná populace , ([eko.])
osprey _ orlovec říční , (n: [bio.])
osseous _ kostní ,
osseous _ kostěný , (adj:)
ossicle _ kůstka , (n:)
ossification _ kostnatění , (n:)
ossifrage _ orlovec říční , , (druh dravce)
ossify _ zkostnatět , (v:)
ossify _ osifikovat , (v:)
ossuary _ kostnice , (n:)
ostensible _ zdánlivý , (adj:)
ostensible _ předstíraný , (adj:)
ostensibly _ zdánlivě , (adv:)
ostensibly _ údajně , (adv:)
ostentation _ okázalost , (n:)
ostentatious _ okázalý , (adj:)
ostentatiously _ okázale , (adv:)
osteoarthritis _ osteoartritida , (n:)
osteoblast _ osteoblast ,
osteopath _ osteopat ,
osteopathy _ osteopatie , (n:)
osteoporosis _ osteoporóza , (n:)
osteotomy _ protětí kosti ,
ostinato _ riff , (noun)
ostler _ podkoní , (n:)
ostracise _ vyloučit ze společnosti ,
ostracised _ vyloučený ze společnosti ,
ostracism _ ostrakismus , (n:)
ostracism _ vyobcování , (n:)
ostracism _ ignorování , (n:)
ostracitize _ vyobcovat ,
ostracize _ vyobcovat , (v:)
ostracize _ vyloučit ze společnosti ,
Ostrander _ Ostrander , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ostrich _ pštrosí ,
ostrich _ pštros , (n:)
ostriches _ pštrosi ,
OSU _ Officially Sanctioned User , ([zkr.])
Oswald _ Oswald , (n: [jmén.]) , (příjmení)
OSY _ optimální udržitelný výnos , ([eko.])
OT _ Off Topic , ([zkr.])
OT&E _ Operational Test and Evaluation , ([zkr.] [voj.])
OT1H _ On The One Hand , ([zkr.])
otalgia _ bolest ucha ,
OTBE _ Over Taken By Events (orig. military) , ([zkr.])
OTD _ Out The Door , ([zkr.])
OTF _ On The Floor , ([zkr.])
OTH _ Over The Horizon , ([zkr.] [voj.])
OTH-B _ Over-the-Horizon Radar Backscatter , ([zkr.] [voj.])
other _ ostatní ,
other _ jiný , (adj:)
other _ druhý , (adj:)
other _ další ,
other _ opačný ,
other than _ jiný než , (adj:)
other things (being) equal _ ostatní věci stejné (ceteris paribus) , ([eko.])
other waste _ ostatní odpad , ([eko.])
other way round _ opačně ,
otherness _ rozdílnost , (n:)
others _ jiní ,
others _ další ,
otherwise _ jinak ,
otherwise _ jinak ,
otherwise _ sice ,
otherworldly _ na věčnosti ,
otic _ ušní ,
otiose _ zbytečný , (adj:)
otiose _ planý , (adj:)
otiose _ nečinný , (adj:)
otiose _ bezúčelný ,
Otis _ Otis , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
otitis _ ortitida ,
OTK _ Over The Knee , ([zkr.])
OTL _ Out To Lunch , ([zkr.])
otoganglion _ otoganglion ,
OTOH _ On The Other Hand , ([zkr.])
otology _ ušní lékařství ,
OTOOH _ On The Other Other Hand , ([zkr.])
Ott _ Ott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ottawa _ hl.m. - Kanada , (n: [jmén.])
Ottawa _ okres v USA , (n: [jmén.])
otter _ vydra , (n: [bio.])
otters _ vydry , (n: pl.)
OTTH _ On The Third Hand , ([zkr.])
Otto _ Otto , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
ottoman _ pohovka , (n:)
ottoman _ podnožka , (n:)
ottoman _ otoman , (n:)
Ottoman _ otomanský , (adj:)
OTTOMH _ Off The Top Of My Head , ([zkr.])
OTTOMHAROO _ Off the Top of My Head and Rolling Out of Bounds , ([zkr.])
OTW _ On The Whole , ([zkr.])
Ouagadougou _ hl.m. - Burkina Faso , (n: [jmén.])
oubliette _ hladomorna ,
ouch _ au , (interj.)
ought _ měl bych ,
ought _ bys měl ,
ought _ by měl ,
ought to _ měl by ,
ounce _ unce , (n:)
ounces _ unce , (pl.)
our _ naše , ((various cases))
our _ naši ,
our _ náš ,
our daily bread _ chléb náš vezdejší ,
ours _ náš ,
ourselves _ my sami ,
ourselves _ sebe ,
oust _ vyhnat , (v:)
oust _ odstranit , (v:)
oust _ zbavit (se) , (v:)
oust _ vypudit , (v:)
ousted _ vyhnaný , (adj:)
ousted _ vyhnal , (v:)
ouster _ vyhoštěnec , (n:)
ouster _ vyhoštění , (n:)
out _ vypnutý , (adj:)
out _ pryč ,
out _ aut , (v:)
out _ vně ,
out _ mimo ,
out _ ven ,
out _ venku ,
out and out _ naprostý , (adj:)
out and out _ skrz naskrz ,
out from curiosity _ ze zvědavosti ,
out loud _ nahlas ,
out of _ ze , (conj:)
out of _ z , (conj:)
out of _ vedoucí z , , (o cestě nebo ulici)
out of _ mimo , (adv:)
out of breath _ zadýchaný , (adj:)
out of breath _ udýchaný , (adj:)
out of breath _ bez dechu ,
out of context _ vytržený z kontextu ,
out of control _ neovladatelně ,
out of curiosity _ ze zvědavosti ,
out of hand _ přímo z ruky ,
out of luck _ nemající štěstí ,
out of order _ nefungující , (adj:)
out of order _ v nepořádku ,
out of order _ mimo provoz ,
out of place _ nevhodný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line