Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

ordinary differential equation _ obyčejná diferenciální rovnice , ([mat.])
ordinate _ odvěsna , (n: [mat.])
ordination _ vysvěcení , (n:)
ordnance _ arzenál , (n:)
ordure _ hnůj ,
ordure _ výkaly ,
ore _ ruda , (n:)
Ore Mountains _ Rudohoří , ([zem.] n:)
Ore Mountains _ Krušné hory , ([zem.] n:)
oregano _ oregano , (n:)
Oregon _ Oregon , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, stát v USA)
organ _ orgán (botanika) , ([eko.])
organ _ ústrojí ,
organ _ orgán , (n:)
organ _ varhany ,
organ loft _ kruchta , (n:)
organ-loft _ kruchta , (n:)
organdie _ organdy ,
organic _ ústrojný , (adj:)
organic _ organický , (adj:)
organic carbon _ organický uhlík , ([eko.])
organic farming _ organické zemědělství , ([eko.])
organic nitrogen _ organický dusík , ([eko.])
organic solvent _ organické rozpouštědlo , ([eko.])
organically _ organicky , (adv:)
organisable _ organizovatelný , (adj:)
organisation _ organizace , (n:)
Organisation for Economic Cooperation and Development _ Organisation for Economic Cooperation and Development OECD , ([eko.])
Organisation for Economic Cooperation and Development _ OECD Organisation for Economic Cooperation and Development , ([eko.])
organisational _ organizační , (adj:)
organisationally _ organizačně , (adv:)
organisations _ organizace , (pl.)
organise _ zorganizovat , (v:)
organise _ organizovat , (v:)
organised _ organizovaný , (adj:)
organiser _ organizátor , (n:)
organisers _ organizátoři , (n:)
organising _ organizování , (n:)
organism _ organismus , (n:)
organism adaptability _ přizpůsobivost organismu , ([eko.])
organism adaptability _ adaptabilita organismu , ([eko.])
organism resistance _ odolnost organismu , ([eko.])
organism resistance to pesticides _ odolnost organismu proti pesticidům , ([eko.])
organism specialization _ specializace organismu , ([eko.])
organisms _ organismy , (n: pl.)
organist _ varhaník , (n:)
organization _ organizace , ([eko.]) , (Společnost, sdružení, firma, podnik, úřad nebo instituce nebo jejich část, případně jejich kombinace, ať samostatné nebo přidružené, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu)
organization chart _ schéma organizace ,
organization chart _ organizační schéma ,
Organization for Economic Cooperation and Development /OECD/ _ Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj , ([eko.])
Organization of Petroleum Exporting Countries /OPEC/ _ Organizace zemí vyvážejících ropu , ([eko.])
organizational _ organizační , (adj:)
organizationally _ organizačně ,
organizations _ organizace , (n:)
organize _ organizovat , (v:)
organized _ organizovaný , (adj:)
organized _ organizován , (v:)
organized crime _ organizovaný zločin ,
organizer _ zřizovatel , (n:)
organizer _ pořadatel , (n:)
organizer _ organizátor , (n:)
organizers _ organizátoři , (n:)
organizers _ pořadatelé , (n:)
organizes _ pořádá , (v:)
organizes _ organizuje , (v:)
organizing _ organizující , (adj:)
organizing _ organizování , (n:)
organizing _ organizační , (adj:)
organochlorine _ organochlorová sloučenina , ([eko.])
organochlorine pesticide _ organochlorový pesticid , ([eko.])
organogenesis _ organogeneze , ([eko.])
organoleptic property _ organoleptická vlastnost (vody) , ([eko.])
organoleptic test _ organoleptická zkouška , ([eko.])
organometallic _ organokovový , (adj:)
organophosphate _ organofosfát , (n:)
organophosphorus pesticide _ organofosforový pesticid , ([eko.])
organotrophic microorganism _ organotrofní mikroorganismus , ([eko.])
organs _ orgány , (n: pl.)
organza _ organtýn , (n:)
organza _ druh tkaniny ,
orgasm _ orgasmus , (n:)
orgasmic _ orgazmický , (adj:)
orgiastic _ orgiastický , (adj:)
orgies _ orgie , (pl.)
orgulous _ pysny , (adj.)
orgy _ orgie ,
orgy _ obřady ,
oriel _ arkýř , (n:)
orient _ orientovat , (v:)
orient _ orientální , (adj:)
Orient _ Orient , ([zem.])
oriental _ orientální ,
orientalism _ orientální ,
orientalist _ orientalista ,
Orientalize _ orientalizovat , (v:)
orientate _ směřovat , (v:)
orientate _ orientovat , (v:)
orientate oneself _ zorientovat se ,
orientated _ zaměřený , (adj:)
orientated _ orientovaný , (adj:)
orientation _ orientace , (n:)
orientation of landscape _ usměrňování krajiny , ([eko.])
orientations _ orientace , (pl.)
oriented _ směřující , (adj:)
oriented _ orientovaný , (adj:)
orienteering _ orientační běh , (n: [sport.]) , (www.orienteering.org)
orifice _ otvor , (n:)
origami _ origami ,
origin _ vznik , (n:)
origin _ počátek , (n:)
origin _ původ ,
original _ zdrojový , (adj:)
original _ originální , (adj:)
original _ originál , (n:)
original _ výchozí ,
original _ původní ,
originality _ originalita , (n:)
originally _ původně ,
originals _ originály , (n: pl.)
originate _ vzniknout , (v:)
originate _ vyvolat , (v:)
originate _ vytvořit , (v:)
originate in _ pocházet z ,
originated _ zrozený , (adj:)
originated _ vzniklý , (adj:)
originated _ vyvolaný , (adj:)
originated _ vytvořený , (adj:)
originates _ vzniká , (v:)
originates _ vyvolává , (v:)
originating _ vyvolávající , (adj:)
originating _ vytvářející , (adj:)
origination _ původ , (n:)
origination _ stanovení původu ,
originator _ tvůrce , (n:)
originator _ původce , (n:)
originators _ původci , (n: pl.)
origins _ původy , (n: pl.)
origins _ počátky , (n: pl.)
oriole _ žluva , (n:)
Orion _ Orion , (n: [jmén.]) , (příjmení)
orison _ modlitba , (n:)
Orlando _ Orlando , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno)
Orleans _ Orleans , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ormolu _ pozlátko , (n:)
ormolu _ z pozlaceného kovu ,
ornament _ ozdoba , (n:)
ornament _ ornament , (n:)
ornamental _ ozdobný , (adj:)
ornamental _ ornamentální , (adj:)
ornamentation _ zdobení , (n:)
ornamentation _ výzdoba , (n:)
ornate _ zdobný , (adj:)
ornate _ ozdobený , (adj:)
ornately _ ozdobně , (adv:)
ornately _ ozdobeně , (adv:)
ornithine _ ornithin ,
ornithological _ ornitologický , (adj:)
ornithologist _ ornitolog , (n:)
ornithology _ ornitologie , (n:)
ornithopter _ ornitoptéra ,
ornithopter _ křídelník , (n:)
orographic _ orografický , (adj:)
orography _ orografie , (n:)
oroide _ oroid ,
orology _ orologie , (n:)
orotund _ zvučný , (adj:) , (charakterizovaný silou, plností a jasem zvuku)
orotund _ pompézní , (adj:)
orotund _ úžasný , (adj:) , (úžas s otevřenou pusou)
orotundity _ zvučnost , (n:)
orphan _ sirotek , (n:)
orphanage _ sirotčinec , (n:)
orphaned _ osiřelý , (adj:)
orphanhood _ osiřelost , (n:)
orphans _ sirotci , (n: pl.)
Orr _ Orr , (n: [jmén.]) , (příjmení)
orrery _ planetostroj ,
orris _ druh rostliny ,
ORTA _ Office of Research and Technology Applications , ([zkr.] [voj.])
Ortega _ Ortega , (n: [jmén.]) , (příjmení)
orthoclase _ ortoklas , (n:)
orthodontia _ ortodontie , (n:)
orthodontist _ ortodoncista , (n:)
orthodox _ pravověrný , (adj:)
orthodox _ ortodoxní , (adj:)
orthodoxy _ pravověrnost , (n:)
orthognathous _ ortognantní ,
orthogonal _ kolmý , (adj: [mat.])
orthogonality _ ortogonalita , (n:)
orthogonally _ ortogonálně , (adv:)
orthographic _ ortografický , (adj:)
orthographic _ pravopisný , (adj:)
orthographical _ ortografický , (adj:)
orthographically _ ortograficky , (adv:)
orthography _ pravopis , (n:)
orthography _ ortografie , (n:)
orthokinetic coagulation _ ortokinetická koagulace (vodárenství) , ([eko.])
orthonormal _ ortonormální , (adj:)
orthopaedic _ ortopedický , (adj:)
orthopedical _ ortopedický , (adj:)
orthorhombic _ rombický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line