Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

optimising _ optimalizující , (adj:)
optimising _ optimalizování , (n:)
optimism _ optimismus , (n:)
optimist _ optimista , (n:)
optimistic _ optimistický , (adj:)
optimistically _ optimisticky , (adv:)
optimization _ optimalizace , (n:)
optimization procedure _ optimalizační procedura , ([eko.])
optimize _ optimalizovat , (v:)
optimized _ optimalizovaný , (adj:)
optimizer _ optimizátor , (n:)
optimizer _ optimalizovatel , (n:)
optimizing _ optimalizující , (adj:)
optimizing _ optimalizace , (n:)
optimum _ optimální , ([eko.])
optimum _ optimum , (n:)
optimum groundwater level depth _ optimální hloubka hladiny podzemní vody , ([eko.])
optimum population _ optimální populace , ([eko.])
optimum, ex ante _ optimum, ex-ante , ([eko.])
optimum, ex post _ optimum, ex post , ([eko.])
opting _ vybírání , (n:)
opting _ rozhodování , (n:)
option _ možnost , (n:)
option _ opce ,
option value _ opční hodnota , ([eko.])
optional _ doplňkový , (adj:)
optional _ fakultativní ,
optional _ výběrový , (adj:)
optional _ volitelný , (adj:)
optional _ nepovinný , (adj:)
optionality _ volitelnost , (n:)
optionally _ volitelně , (adv:)
options _ volby , (n: pl.)
Options _ Nastavení , (n: [it.])
optoelectronic _ optoelektronický , (adj:)
optometrist _ optometrik , (n:)
optometry _ optometrie , (n:)
opulence _ nadbytek , (n:)
opulence _ hojnost , (n:)
opulent _ zámožný , (adj:)
opus _ opus , (n:)
or _ respektive ,
or _ neboli ,
or _ či ,
or _ nebo ,
or _ i ,
or _ anebo ,
or else _ jinak ,
or else _ anebo ,
or more precisely _ respektive ,
orache _ lebeda , (n:)
oracle _ věštec , (n:)
oracle _ typ databázového systému , ([it.] [jmen.]) , (databázový systém oracle)
oracle _ věštírna , (n:)
oracular _ záhadný , (adj:)
oral _ ústní zkouška ,
oral _ orální ,
oral _ ústní , (adj:)
oral agreement _ ústní dohoda ,
oral exam _ ústní zkouška , (n:)
oral examination _ ústní zkouška , (n:)
orally _ ústně , (adv: [med.])
orang-utan _ orangutan , (n:)
orange _ pomerančový , (adj:)
orange _ oranžový , (adj:)
orange _ pomeranč , (n:)
orange juice _ pomerančový džus , (n:)
orangeade _ oranžáda , (n:)
orangery _ skleník , (n:)
oranges _ pomeranče ,
orangutan _ orangutan , (n:)
orangutang _ orangutan , (n:)
oration _ smuteční projev ,
orator _ řečník , (n:)
oratorical _ řečnický , (adj:)
oratorio _ oratorium , (n:)
oratory _ řečnické umění , (n:)
oratory _ oratoř , (n:)
oratory _ oratorium , (n:)
orb _ oční bulva , (n:)
orb _ koule , (n:)
orbicular _ okrouhlý , (adj:)
orbit _ obíhat , (v:)
orbit _ sféra ,
orbit _ oběžná dráha , (n:)
orbit _ dráha ,
orbit period _ oběžná doba , (n: [fyz.])
orbital _ orbit , (n:)
orbital _ orbitální , (adj:)
orbital _ orbital , (n:)
orbital _ okružní , (adj:)
orbital _ oběžný , (adj:)
orbiter _ raketoplán , (n:)
orbiter _ družice , (n:)
orbiter _ umělá družice ,
orbiting _ obíhání , (n:)
orbiting _ obíhající , (adj:)
orbits _ orbity , (n: pl.)
orbits _ oběžné dráhy ,
orca _ kosatka , (n:)
orchard _ sad ,
orchards _ sady , (n: pl.)
orchestra _ orchestr , (n:)
orchestral _ orchestrální , (adj:)
orchestras _ orchestry , (n: pl.)
orchestrate _ instrumentovat , ([hud.])
orchestrate _ organizovat ,
orchestrated _ zorganizovaný , (adj:)
orchestration _ orchestrace , (n:)
orchestration _ instrumentace , (n:)
orchestrator _ skladatel hudby orchestru ,
orchid _ orchidea , (n:)
orchid _ orchidej ,
orchidalgia _ orchidalgie , (n:)
orchids _ orchideje , (n:)
orchis _ varle , (n:)
orchis _ druh orchidee , (n: [bot.])
ordain _ vysvětit , (v:) , (na kněze)
ordain _ určit , (v:)
ordain _ ustanovit , (v:)
ordained _ vysvětlený , (adj:)
ordained _ nařízený , (adj:)
ordeal _ utrpení , (n:)
order _ vyhláška , (n:)
order _ směrnice , (n:)
order _ skupina , (n:)
order _ rozkaz , (n:)
order _ příkaz , (n:)
order _ pravidlo ,
order _ postup , (n:)
order _ posloupnost , (n:)
order _ poručit si ,
order _ druh , (n:)
order _ systém ,
order _ uspořádání ,
order _ velet , (v:)
order _ přikázat , (v:)
order _ povel , (n:)
order _ stupeň ,
order _ objednávat ,
order _ uspořádat , (v:)
order _ zakázka ,
order _ nařízení ,
order _ řád ,
order _ rozkazovat , (v:)
order _ rozkázat , (v:)
order _ pořadí , (n:)
order _ pořádek , (n:)
order _ poručit , (v:)
order _ objednávka , (n:)
order _ objednat , (v:)
order _ seřadit , (v:)
order _ nařídit ,
order of magnitude _ řád , (n: [mat.])
order of the day _ heslo dne , ([fráz.]) , (něco co je zrovna v centru pozornosti nebo módní)
order party _ objednatel ,
order sb. about _ buzerovat (někoho) ,
ordered _ přikázaný , (adj:)
ordered _ nařízený , (adj:)
ordered _ objednaný , (adj:)
ordering _ uspořádání , (n:)
ordering _ řazení , (n:)
ordering _ organizace , (n:)
ordering _ objednávání , (n:)
orderings _ uspořádání , (pl.)
orderless _ nepořádný , (adj:)
orderliness _ uspořádanost , (n:)
orderly _ ukázněný , (adj:)
orderly _ uspořádaný , (adj:)
orderly _ upravený , (adj:)
orderly _ ukázněně , (adv:)
orderly _ spořádaně , (adv:)
orderly _ řádný , (adj:)
orderly _ pořádný , (adj:)
orders _ zakázky , (n: pl.)
orders _ příkazy , (n: pl.)
orders _ objednávky , (n: pl.)
ordinal _ řádový , (adj:)
ordinal _ pořadový , (adj:)
ordinal measurement _ ordinální měření (měření podle pořadí) , ([eko.])
ordinal number _ řadová číslovka , (n:)
ordinal number _ pořadové číslo ,
ordinance _ vyhláška , (n:)
ordinance _ rozhodnutí , (n:)
ordinances _ vyhlášky , (n: pl.)
ordinances _ nařízení , (pl.) , (n:)
ordinands _ svěřenci ,
ordinarily _ zpravidla , (adv:)
ordinarily _ obvykle , (adv:)
ordinarily _ normálně , (adv:)
ordinarily _ běžně , (adv:)
ordinariness _ průměrnost , (n:)
ordinariness _ obyčejnost , (n:)
ordinary _ obyčejný, běžný , ([eko.])
ordinary _ normální ,
ordinary _ obvyklý , (adj:)
ordinary _ průměrný , (adj:)
ordinary _ všední ,
ordinary _ obyčejný ,
ordinary _ běžný ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line