Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

o _ o ,
o _ nula ,
O&M _ Operations and Maintenance , ([zkr.] [voj.])
o _ ze ,
o _ před ,
o _ od ,
o _ na ,
o clock _ jedna hodina ,
o clock _ hodiny ,
o clock _ hodin ,
O Brien _ okres v USA , (n: [jmén.])
o clock _ hodiny ,
oaf _ nevychovanec , (n:)
oaf _ spratek , (n:)
oaf _ nemehlo , (n:)
oaf _ blbeček , (n:)
oafish _ hulvátský , (adj:)
oafishness _ hrubé chování , (n:)
oak _ dub , (n: [bio.])
oak _ dubový , (adj:)
oak apple _ duběnka , (n:)
oak forest _ dubina , (n:)
oak tree _ dub , (n:)
oaken _ dubový , (adj: [zast.])
Oakland _ Oakland , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, město - Spojené státy americké)
oaklet _ doubek , (n:)
Oakley _ Oakley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
oakling _ doubek , (n:)
oaks _ duby , (n: pl.)
oakum _ koudel ,
oakum _ cucky ,
oap _ důchodce ,
oar _ veslo , (n:)
oar boat _ veslice ,
oarlock _ veslová vidlice , (n:)
oars _ vesla , (n: pl.)
oarsman _ veslař ,
oarsmen _ veslaři , (n:)
oarswoman _ veslařka ,
OAS _ Organization of American States ,
oases _ oázy , (pl. n:)
oasis _ oáza , (n:)
oasis town _ město v oáze ,
oast _ sušárna , (n:) , (např. na chmel)
oat _ oves , (n:)
oat flakes _ ovesné vločky ,
oatcake _ ovesná placka ,
oaten _ ovesný ,
oath _ zaklení , (n: [zast.])
oath _ přísaha , (n:)
oath _ nadávka , (n:)
oath _ kletba , (n:)
oath _ klení , (n:)
oaths _ přísahy , (n: pl.)
oatmeal _ ovesné vločky , (n:)
oatmeal _ ovesná mouka , (n:)
oatmeal _ ovesná kaše , (n: [amer.])
oats _ oves , (n: pl.)
OATUS _ On A Totally Unrelated Subject , ([zkr.])
OAUS _ On An Unrelated Subject , ([zkr.])
Ob _ řeka v Rusku ,
Ob _ Ob ,
ob _ vykrást , (v:)
obbligato _ obligátní ,
obduracy _ umíněnost , (n:)
obduracy _ tvrdohlavost , (n:)
obdurate _ zavilý ,
obdurate _ tvrdý ,
obdurate _ nepoddajný ,
obdurate _ neoblomný ,
OBE _ Overtaken By Events , ([zkr.])
obedience _ věřící , (n:) , (příslušník církve)
obedience _ podřízenost , (n:)
obedience _ poslušnost , (n:)
obedient _ poslušný ,
obediently _ poslušně , (adv:)
obeisance _ pukrle ,
obeisance _ hold ,
obeisance _ úklona ,
obeisance _ úcta ,
obeisance _ poklona ,
obeisance _ podrobení se ,
obeisance _ pocta ,
obelisk _ obelisk ,
Oberlin _ Oberlin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
obese _ tělnatý ,
obese _ otylý ,
obese _ obézní ,
obesity _ tloušťka ,
obesity _ otylost ,
obesity _ obezita ,
obey _ poslouchat , (v:)
obey _ podrobit se ,
obey _ podřídit se ,
obey _ uposlechnout ,
obey _ řídit se čím ,
obey _ poslechnout ,
obey _ podrobovat se ,
obeyed _ uposlechnutý , (adj:)
obeying _ uposlechnutí , (n:)
obeying _ poslouchající , (adj:)
obeys _ poslouchá na slovo ,
obfuscate _ zmást ,
obfuscate _ zatemnit ,
obfuscate _ poplést ,
obfuscate _ otupit ,
obfuscated _ zmátl , (v:)
obfuscated _ zmatený , (adj:)
obfuscated _ zatemnil , (v:)
obfuscated _ popletl , (v:)
obfuscation _ zatemnění ,
obfuscation _ zmatek v pojmech ,
obfuscation _ zmatení pojmů ,
obfuscation _ zatemňování ,
obfuscatory _ zatemněný , (adj:)
OBIGGS _ On-Board Inert Gas Generating System , ([zkr.] [voj.])
obituaries _ nekrologové ,
obituary _ úmrtní oznámení ,
obituary _ smuteční ,
obituary _ posmrtný ,
obituary _ parte ,
obituary _ nekrolog ,
obituary _ labutí píseň ,
obituary notice _ parte ,
object _ věc ,
object _ předmět ,
object _ objekt , (n:)
object _ namítat , (v:)
object code _ cílový kód , (n:)
object language _ cílový jazyk , (n:)
object lesson _ názorná lekce ,
object of the verb _ podmět slovesa , (n:)
object-oriented database _ objektově orientovaná databáze , (n: [it.])
object-oriented database management system _ řídící systém objektově orientované databáze , (n: [it.])
object-oriented programming language _ objektově orientovaný programovací jazyk , (n: [it.])
objected _ namítal , (v:)
objected _ objektově , (adv:)
objectification _ objektivizace , (n:)
objectify _ zhmotnit , (v:)
objectify _ objektivizovat , (v:)
objecting _ protestování , (n:)
objecting _ namítání , (n:)
objection _ protest , (n:)
objection _ námitka, nesouhlas , ([eko.])
objection _ vada ,
objection _ reklamace ,
objection _ protestování ,
objection _ odpor ,
objection _ nesouhlas ,
objection _ chyba ,
objection _ námitka ,
objectionable _ vadný ,
objectionable _ sporný ,
objectionable _ problematický ,
objectionable _ nežádoucí ,
objectionable _ nevyhovující , (adj:)
objectionable _ nepříjemný , (adj:)
objectionable _ nechutný , (adj:)
objectionable _ budící námitky , (adj:)
objectionableness _ nepřijatelnost , (n:)
objectionably _ nepřijatelně , (adv:)
objections _ námitky , (n: pl.)
objective _ předmětový pád , (n:)
objective _ předmětový , (adj:)
objective _ vnější , (adj:)
objective _ úkol , (n:)
objective _ účel , (n:)
objective _ reálný , (adj:)
objective _ předmětný , (adj:)
objective _ objektiv , (n:)
objective _ objektivní , (adj:)
objective _ názorný , (adj:)
objective _ cíl , (n:)
objective _ cílový , (adj:)
objective truth rules _ objektivní pravidla pravdy , ([eko.])
objectively _ objektivně , (adv:)
objectiveness _ objektivnost , (n:)
objectiveness _ nestrannost , (n:)
objectives _ záměry , (n: pl.)
objectives _ cíle , (n: pl.)
objectivity _ reálnost , (n:)
objectivity _ objektivnost , (n:)
objectivity _ nestrannost , (n:)
objectless _ bez určitého cíle , (adv:)
objector _ protivník , (n:)
objector _ oponent , (n:)
objectors _ protivníci , (n: pl.)
objectors _ oponenti , (n: pl.)
objectors _ odpůrci , (n: pl.)
objects _ objekty , (n: pl.)
objurgate _ peskovat , (v:)
objurgate _ ostře odsuzovat ,
objurgate _ kárat , (v:)
objurgate _ hubovat , (v:)
objurgation _ vyplísnění , (n:)
objurgation _ vyhubování , (n:)
objurgation _ pokárání , (n:)
objurgation _ plísnění , (n:)
objurgation _ kárání , (n:)
objurgation _ hubování , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line