Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

nightmare _ zlý sen ,
nightmare _ hrůza , (n:)
nightmare _ děs , (n:)
nightmare _ noční můra , (n:)
nightmares _ noční můry , (n: pl.)
nightmarish _ hrůzný , (adj:)
nightmarish _ děsivý , (adj:)
nightmarish _ příšerný ,
nightmarish _ strašidelný ,
nightrobe _ župan , (n:)
nightrobe _ noční oděv ,
nights _ noci ,
nightshade _ lilek ,
nightshirt _ pánská noční košile ,
nightshirt _ noční košile , , (pánská)
nightspot _ noční klub ,
nightstand _ noční stolek ,
nightstick _ pendrek , (n:)
nighttime _ noc ,
nighttime _ noční doba ,
nightwatchman _ noční hlídač ,
nightwear _ noční oblek ,
nighty _ noční košile ,
NIH _ Ústav Národního Zdraví ,
nihil _ nula ,
nihil _ nic ,
nihilism _ nihilismus ,
nihilist _ nihilista ,
nihilistic _ nihilistický ,
Niki _ Nikola ,
Nikolai _ Nikolaj ,
Nikolai _ Nikolai , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Nikolayev _ Nikolajev ,
nil _ nula , (n:)
Nile _ Nil , , (řeka)
Nilsen _ Nilsen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Nilsson _ Nilsson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
nimbi _ dešťový oblak ,
nimble _ mrštný ,
nimble _ hbitý ,
nimble _ čilý ,
nimble _ čiperný ,
nimbleness _ čilost ,
nimbleness _ hbitost ,
nimbler _ čipera , (n:)
nimbly _ čile , (adv:)
nimbus _ nimbus , (n: [meteo.]) , (meteorologický výraz)
nimbus _ svatozář ,
NIMBY _ ne na mém dvorečku , ([eko.])
NIMFYE _ Not In My Front Yard Either , ([zkr.])
NIMTO _ Not In My Term of Office , ([zkr.])
Nina _ Nina , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
nincompoop _ tupec ,
nincompoop _ trouba , , ((člověk))
nincompoop _ nekňuba ,
nincompoop _ blbeček ,
nincompoop _ hňup ,
nine _ devítka , (n:)
nine _ devět ,
nine hundred _ devět set ,
nine hundredth _ devítistý ,
nine lives _ devět životů ,
nine pairs of _ devatery ,
nine sets _ devatery ,
nine times out of ten _ devětkrát z deseti ,
ninefold _ devateronásobný ,
ninepence _ druh mince ,
ninepin _ kuželka ,
ninepins _ kuželky , (n: pl.)
nines _ devítky , (n: pl.)
nineteen _ devatenáct ,
nineteens _ devatenáctky , (n: pl.)
nineteenth _ devatenáctý ,
nineties _ devadesátá léta ,
ninetieth _ devadesátý ,
ninety _ devadesát ,
ninety-eight _ devadesát osm ,
ninety-first _ devadesátý prvý ,
ninety-five _ devadesát pět ,
ninety-four _ devadesát čtyři ,
ninety-nine _ devadesát devět ,
ninety-ninth _ devadesátý devátý ,
ninety-one _ devadesát jedna ,
ninety-three _ devadesát tři ,
ninety-two _ devadesát dvě ,
ninja _ japonský bojovník ,
ninny _ blbec ,
NINO _ Nothing In, Nothing Out , ([zkr.])
ninth _ devátý ,
niobium _ niob ,
nip _ uštípnout ,
nip _ štípanec ,
nip _ čudlík ,
nip _ špetka ,
nip and tuck _ nerozhodný ,
nip off _ odskočit si ,
nip off to the loo _ odskočit si ,
nipped _ štípl , (v:)
nipped _ odštípnutý , (adj:)
nipper _ klepeto , (n:)
nipper _ uličník , (n:)
nipper _ uličnice , (n:)
nipper _ kluk , (n:)
nipper _ mrně ,
nipper _ rošťák ,
nippers _ skřipec , (n:)
nippers _ rošťáci ,
nippiness _ obratnost ,
nipping _ štiplavý , (adj:)
nipple _ bradavka , (n:)
nipple _ dudlík ,
nipple _ prsní bradavka ,
nipples _ prsní bradavky , (n: pl.) , (část těla)
Nippon _ Japonsko , (n: [zem.])
Nipponese _ japonský , (adj:)
nippy _ svižný ,
nippy _ kousavý ,
nippy _ studený , (adj:)
nips _ štípance ,
nirvana _ nirvána ,
nisi _ prozatimní ,
nisi _ nemající konečnou podobu ,
NIST _ National Institute of Standards and Technology , ([zkr.] [voj.])
nit _ vůl , , ((člověk))
nit _ trouba , , ((člověk))
nit _ hnida ,
nit-picker _ rejpal , , ((člověk))
nit-picking _ hnidopišství ,
nite _ noc , , (VB sms slang)
niter _ ledek , (n:)
nitid _ lesklý , (adj:)
nitpick _ rýpat se , ([přen.])
nitpick _ v něčem se nimrat ,
nitpicker _ rejpal , , ((člověk))
nitpicker _ hnidopich ,
nitpicking _ hnidopišství ,
nitrate _ dusičnan , (n: [chem.])
nitrate _ nitrát , ([chem.])
nitrates _ dusičnany , (n: pl.)
nitration _ nitrace , ([chem.])
nitre _ ledek , (n:)
nitric _ ledkový , (adj:)
nitric acid _ kyselina dusičná , ([chem.])
nitride _ nitridovat , (v:)
nitride _ nitrid , (n:)
nitrification _ nitrifikace ,
nitrify _ nitrifikovat , (v:)
nitrifying microorganism _ nitrifikační mikroorganismus , ([eko.])
nitrile _ nitril ,
nitrite _ dusitan ,
nitrobenzene _ nitrobenzen , (n:)
nitrocellulose _ nitrocelulóza ,
nitrogen _ dusík ,
nitrogen cycle _ koloběh dusíku ,
nitrogen fixation _ fixace dusíku , ([eko.])
nitrogen-fixing microorganism _ nitrogenní mikroorganismus , ([eko.])
nitrogenous _ dusíkový ,
nitroglycerin _ nitroglycerin ,
nitroglycerine _ nitroglycerin ,
nitrous _ dusitý ,
nitrous acid _ kyselina dusitá ,
nitrous oxide _ oxid dusný ,
nitty _ natvrdlý ,
nitty-gritty _ podrobnosti , ([slang.])
nitty-gritty _ projednávání podrobností , ([slang.])
nitty-gritty _ jádro pudla ,
nitwit _ trouba , , ((člověk))
nitwit _ hlupák ,
nitwit _ pitomec ,
nitwitted _ zabedněný , (adj:)
nitwitted _ přitroublý , (adj:)
nix _ nic ,
nix _ vodník ,
nix _ vetovat ,
Nixon _ Nixon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
NLI _ Not Logged In , ([zkr.])
NLO _ Non-Linear Optics , ([zkr.] [voj.])
NMFJ _ Not My F---ing Job , ([zkr.])
NMI _ No Middle Initial , ([zkr.])
NMR _ nukleární magnetická resonance , ([zkr.] [chem.])
NN _ Night-Night , ([zkr.])
NNP _ čistý národní produkt ,
no _ žádná , (adj:)
no _ nikoli ,
no _ kdepak , (n:)
no _ nikoliv ,
no _ žádný , (adj:)
no _ nijaký ,
no _ ne ,
no charge _ grátis ,
no data _ žádná data , ([eko.]) , (K dispozici nejsou studie, které by umožnily jakýkoli závěr o karcinogenitě dané chemické látky.)
no doubt _ bez pochyby ,
no evidence of carcinogenicity _ žádné důkazy o karcinogenitě , ([eko.]) , (Podle Doporučení US EPA pro hodnocení rizika u karcinogenních látek jde o situaci, kdy nejméně dvě kvalitně provedené studie na dvou různých živočišných druzích neprokážou signifikantní vzrůst výskytu neoplasmů.)
no fair _ nefér ,
no fewer _ neméně ,
no go _ nejde to, nepasuje , (v: [tech.]) , (mezní kalibr, měřidlo; jde/nejde (go/no go))
no hard feelings _ nic ve zlém ,
no how _ nijak ,
no kidding _ bez legrace ,
no kind of _ nijaký ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line