Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

neoplasm _ nádor , (n:)
neoplastic _ rakovinový , (adj:)
neoprene _ neoprén ,
neoteric _ nedávno vzniklý ,
neoteric _ moderní ,
Neotropical Realm _ neotropická rostlinná říše , ([eko.])
Nepal _ Nepál , (n: [zem.])
Nepalese _ nepálština , (n:)
Nepali _ Nepálec , (n:)
nepenthe _ utišující lék ,
nephew _ synovec , (n:)
nephews _ synovci , (n: pl.)
nephology _ nefologie , (n:)
nephoscope _ nefoskop , (n:)
nephrectomy _ nefrektomie , (n:)
nephrite _ nefrit , (n: [geol.])
nephritic _ ledvinový , (adj:)
nephritis _ nefritida , (n:)
nephritis _ zánět ledvin ,
nephron _ nefron , (n:)
nephrosclerosis _ nefroskleróza ,
nephrotoxin _ nefrotoxin ,
nepotism _ protežování , (n:)
nepotism _ protekce , (n:)
nepotism _ nepotismus , (n:)
nepotism _ zaměstnávání příbuzných ,
nepotist _ nepotista , (n:)
neptune _ oceán , (n:)
Neptune _ Neptune , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Neptune _ Neptun , (n: [astr.])
neptunium _ neptunium ,
nerd _ šprt , (n:)
nerd _ blbeček , (n:)
nerd _ křupan , (n:)
nerdy _ hloupý ,
nereid _ nereida ,
neritic _ neritický , ([eko.])
NERM _ hlavní národní plán redukce emisí , ([eko.])
Nero _ Nero , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Nero _ Nero , ([jmén.]) , (římský císař)
nerve _ drzost ,
nerve _ odvaha ,
nerve _ nerv , (n: [med.])
nerve cell _ nervová buňka ,
nerve center _ nervové centrum ,
nerve gas _ nervový plyn ,
nerve impulse _ nervový impuls ,
nerve-racking _ nervy drásající ,
nerve-wracking _ nervy drásající ,
nerveless _ chladnokrevný ,
nervelessly _ chladnokrevně ,
nervelessness _ chladnokrevnost ,
nerves _ nervy ,
nerviness _ nervozita , (n:)
nervous _ nervní , (adj:)
nervous _ nervózní , (adj:)
nervous breakdown _ nervové zhroucení ,
nervous system _ nervový systém ,
nervous system _ nervová soustava ,
nervously _ nervózně ,
nervousness _ nervozita ,
nervy _ nervózní ,
nescience _ nevědomost , (n:)
nescient _ neznalý , (adj:)
NESHAP _ národní emisní standardy pro nebezpečné vzdušné polutanty , ([eko.])
ness _ útes , (n:)
ness _ výběžek , (n:)
Ness _ Ness , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
nest _ hnízdit , (v:)
nest _ hnízdo , (n:)
nest egg _ podkladek ,
nest egg _ finanční rezerva ,
nested _ vnořený ,
nester _ usedlík , (n:)
nesting _ vnoření ,
nesting _ hnízdění ,
nestle _ hnízdit ,
nestled _ uhnízděný ,
nestles _ hnízdí ,
nestling _ hnízdící ,
nestor _ stařešina ,
Nestor _ Nestor , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
nests _ hnízda ,
net _ síťovina ,
net _ síť , (n:)
net _ síťka ,
net _ čistý ,
net _ net , (n: [sport.])
net aerial production _ čistá vzdušná produkce (limnologie) , ([eko.])
Net Domestic Product (NDP). _ čistý domácí produkt , ([eko.])
net earnings _ zdaněný výdělek ,
net earnings _ čistý zisk ,
net earnings _ čistý výnos ,
net earnings _ čistý příjem ,
net economic welfare _ čistý ekonomický blahobyt , ([eko.])
net exports _ čistý vývoz ,
net farm income _ čistý příjem farmy , ([eko.])
net income _ čistý příjem , ([eko.])
net investment _ čisté investice , ([eko.])
net irrigation requirement _ užitečné závlahové množství , ([eko.])
net monetary benefits _ čisté peněžní výnosy , ([eko.])
net national product _ čistý národní produkt ,
net national product constant dollar _ čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech) , ([eko.])
Net National Product, NNP _ čistý národní produkt , ([eko.])
Net National Welfare NNW. _ čisté národní bohatství , ([eko.])
net primary production _ čistá primární produkce (limnologie) , ([eko.])
net production rate _ čistý produkční výkon (limnologie) , ([eko.])
net productivity _ čistá produktivita (limnologie) , ([eko.])
net profit _ čistý zisk ,
net profit before tax _ čistý příjem před zdaněním , ([eko.])
net property income from abroad _ čistý příjem z majetku v zahraničí ,
net salary _ čistý plat , ([eko.])
net worth _ čistá hodnota , ([eko.])
netback pricing _ zpětné netto oceňování , ([eko.])
netball _ hra podobná košíkové ,
nether _ dolní , ([zast.] [žert.])
Netherlander _ Nizozemec ,
Netherlander _ Holanďan ,
Netherlands _ Nizozemsko ,
Netherlands _ Nizozemí , ([zem.] n:)
Netherlands _ Holandsko ,
Netherlands Antilles _ Holandské Antily ,
nethermost _ nejspodnější ,
netherworld _ svět mrtvých , ([myt.])
netiquette _ pravidla slušného chování na internetu ,
netiquette _ síťová etika , ([it.])
nets _ sítě ,
nett _ netto ,
netted _ síťovitý , (adj:)
netting _ pletivo , (n:)
netting _ čisté bilancování , ([eko.])
netting _ síťovina , (n:)
netting _ síťování , (n:)
netting _ síťka ,
nettle _ žahat , (v:)
nettle _ dráždit , (v:)
nettle _ pálit ,
nettle _ kopřiva , ([bio.])
nettle _ léčit kopřivami ,
nettled _ podrážděný , (adj:)
nettlesome _ dráždící , (adj:)
nettlesome _ nepříjemný , (adj:)
network _ systém , (n:)
network _ síťový , (adj:)
network _ síť , (n: [it.]) , (počítačová)
network centric warfare _ sítí vedený boj , (n:) , (voj.)
network enabled capabilities _ sítí aktivované schopnosti , (n:) , (voj.)
network enabled capabilities _ síťové schopnosti , (n:) , (voj.)
networked _ zasíťovaný , (adj:)
networking _ síťování ,
networks _ sítě , (n: pl. [it.]) , (počítačové)
Neumann _ Neumann , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Neumann _ Neumann , ([jmen.] n:)
neural _ nervový , (adj:)
neuralgia _ neuralgie ,
neuralgic _ neuralgický ,
neurally _ nervově , (adv:)
neurasthenia _ neurastenie ,
neurasthenic _ neurastenický ,
neurine _ neurin ,
neuritis _ neuritida , (n:)
neuritis _ zánět nervů ,
neurobiology _ neurobiologie ,
neurogenesis _ neurogeneze ,
neuroglia _ neuroglie , (n:)
neurological _ neurologický ,
neurologically _ neurologicky ,
neurologist _ neurolog ,
neurologists _ neurologové ,
neurology _ neurologie ,
neuroma _ neurom ,
neuron _ neuron , (n:)
neuronal _ neuronový ,
neurone _ neuron , (n:)
neurons _ neurony , (n: pl.)
neuropathy _ neuropatie , (n:)
neurophysiological _ neurofyziologický , (adj:)
neurophysiology _ neurofyziologie , (n:)
neuroplasty _ neuroplastika ,
neuroscience _ vědy zkoumající neurony ,
neuroses _ neurózy ,
neurosis _ neuróza ,
neurosurgeon _ neurochirurg , (n:)
neurosurgery _ neurochirurgie , (n: [med.])
neurosyphilis _ neurosyfilis ,
neurotic _ neurotik , (n:)
neurotic _ neurotický , (adj:)
neurotically _ neuroticky , (adv:)
neurotransmitter _ nervový mediátor ,
neuston _ neuston , ([eko.])
neuter _ středního rodu ,
neuter _ vykleštit , (v:)
neuter _ vykastrovat ,
neuter _ kastrovat , (v:)
neuter _ střední ,
neutered _ vykastrovaný , (adj:)
neutral _ neutrální , (adj:)
neutral _ neutrál ,
neutral spirits _ ethylalkohol ,
neutralisation _ neutralizace , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line