Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

needlepoint _ špička ,
needler _ výrobce jehel ,
needlers _ výrobci jehel , (pl.)
needles _ jehličí ,
needles _ jehly , (n: pl.)
needless _ zbytečný ,
needless to say _ netřeba říkat ,
needlessly _ zbytečně , (adv:)
needlessness _ zbytečnost ,
needlewoman _ švadlena ,
needlework _ šití ,
needlework _ vyšívání ,
needling _ propichování , (n:)
needling _ popichující , (adj:)
needling _ jehlování , (n:)
needling _ šití ,
needn t _ nemusí ,
needs _ potřebuje ,
needs _ potřeby ,
needy _ potřebný , , ((člověk))
nefarious _ zločinný , (adj:)
nefarious _ hanebný , (adj:)
nefarious _ ohavný ,
nefariously _ ohavně ,
nefariousness _ ohavnost ,
negate _ negovat ,
negated _ negovaný ,
negated _ znegovaný ,
negates _ neguje ,
negating _ negující ,
negation _ zápor , (n:)
negation _ negace ,
negations _ negace , (pl.)
negative _ zápor , (n:)
negative _ negativ , (n:)
negative _ odmítnout ,
negative _ vetovat , (v:)
negative _ prohibitivní ,
negative _ zamítnout ,
negative _ zákazový , (adj:)
negative _ odmítavý , (adj:)
negative _ záporný , (adj:)
negative _ negativní , (adj:)
negative income tax _ záporná daň z příjmu ,
negatively _ negativně ,
negativeness _ negativita ,
negatives _ odmítnutí , (pl.)
negativism _ negativismus ,
negativist _ negativista ,
negativity _ negativita ,
negator _ negovatel ,
negators _ negátoři ,
negatron _ negatron ,
neglect _ zanedbávání , (n:)
neglect _ zanedbanost , (n:)
neglect _ zanedbání , (n:)
neglect _ opominout , (v:)
neglect _ nedbat , (v:)
neglect _ zanedbávat ,
neglect _ zanedbat ,
neglect _ opomenout ,
neglected _ zanedbaný ,
neglectful _ zanedbávající ,
neglectful _ nedbalý ,
neglectfully _ nedbale ,
neglectfulness _ nedbalost ,
neglecting _ zanedbání ,
neglects _ zanedbává ,
neglige _ negližé ,
neglige _ nekližé ,
negligee _ negližé ,
negligence _ zanedbání , ([eko.])
negligence _ ledabylost ,
negligence _ nedbalost ,
negligent _ ledabylý ,
negligent _ nedbalý ,
negligently _ ledabyle ,
negligibility _ zanedbatelnost , (n:)
negligibility _ bezvýznamnost , (n:)
negligible _ bezvýznamný ,
negligible _ nepatrný ,
negligible _ zanedbatelný ,
negligibly _ zanedbatelně ,
negotiability _ přijatelnost ,
negotiability _ směnitelnost ,
negotiable _ schůdný , ([eko.])
negotiable _ zpeněžitelný , (adj:)
negotiable _ proplatitelný , (adj:)
negotiable _ obchodovatelný , (adj:)
negotiable _ vyřešitelný ,
negotiant _ zprostředkovatel ,
negotiate _ sjednávat , (v:)
negotiate _ dohodnout ,
negotiate _ inkasovat ,
negotiate _ projednat ,
negotiate _ ujednat ,
negotiate _ vyjednat ,
negotiate _ jednat ,
negotiate _ sjednat ,
negotiate _ dojednat , (v:)
negotiate _ vyjednávat ,
negotiated _ vyjednával , (v:)
negotiated _ vyjednaný ,
negotiates _ vyjednává ,
negotiating _ vyjednávací , (adj:)
negotiating _ vyjednávající ,
negotiation _ převod , (n:)
negotiation _ sjednávání ,
negotiation _ smlouvání ,
negotiation _ vyjednávání ,
negotiation _ jednání ,
negotiations _ vyjednávání , (pl.)
negotiator _ vyjednavač ,
negress _ černoška , ([vulg.])
negritude _ černošství ,
negro _ černošština ,
Negro _ černošský , (adj:)
Negro _ černoch ,
Negro _ Negro , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Negroes _ černoši ,
Negroid _ negroidní ,
Nehru _ Nehru , (n: [jmen.]) , (první indický premiér)
neigh _ ržát ,
neighbor _ soused ,
neighbor _ sousedka ,
neighborhood _ sousedství ,
neighborhood _ okolí , (n: [amer.])
neighborhoods _ sousedství , (pl.)
neighboring _ sousedící ,
neighborliness _ přátelství , (n:)
neighborliness _ dobrý sousedský vztah ,
neighborly _ sousedsky ,
neighbors _ sousedé ,
neighbour _ soused , (n:)
neighbour _ sousedka , (n:)
neighbourhood _ sousedství ,
neighbourhood _ okolí , (n: [brit.])
neighbourhood _ čtvrť ,
neighbourhoods _ sousedství , (pl.)
neighbouring _ vedlejší , (adj:)
neighbouring _ sousední , (adj:)
neighbourliness _ sousedství , (n:)
neighbourliness _ přívětivost , (n:)
neighbourliness _ přátelskost , (n:)
neighbourly _ sousedský , (adj:)
neighbourly _ přívětivý , (adj:)
neighbours _ sousedé ,
Neil _ Neil , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
neither _ žádný , (adj:)
neither _ ani ten ani onen ,
neither _ ani ,
neither _ ani jeden ,
neither fish nor fowl _ ani ryba ani rak , ([fráz.]) , (doslovný překlad: ani ryba ani drůbež)
neither... nor _ ani... ani ,
nekrophagy _ touha pojídat mrtvoly , ([psych.])
nekton _ nekton ,
Nell _ Helenka ,
Nell _ Nell , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Nellie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Nelly _ Helenka ,
Nelsen _ Nelsen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
nematocide _ nematocid , ([eko.])
nematode _ háďátko , ([eko.])
nematode _ hlíst ,
nematodosis _ nematodóza (rostlin) , ([eko.])
nemeses _ odplata , (n:)
nemeses _ msta , (n:)
Nemesis _ Nemesis , , (bohyně pomsty a spravedlnosti)
Nemesis _ trest , (n:)
Nemesis _ odplata ,
Nemesis _ neporazitelný protivník ,
Nemesis _ mstitel ,
Nemesis _ bohyně pomsty ,
Nemesis _ msta ,
neo-classical theory of growth _ neoklasická teorie růstu , ([eko.])
neo-classicism _ neoklasicizmus , (n:)
neo-Darwinism _ neodarwinismus , ([eko.])
neoclassic _ neoklasický ,
neoclassical _ neoklasický ,
neoclassicism _ neoklasicizmus , (n:)
neoclassicism _ neoklasicismus ,
neocolonialism _ neokolonializmus ,
neocolonialism _ novokolonialismus , (n:)
neocortex _ neokortex ,
neodymium _ chemický prvek ,
neodymium _ neodym ,
neolithic _ neolitický ,
neologism _ neologismus ,
neon _ neon ,
neon lamp _ neonová lampa ,
neon lamp _ neonová zářivka ,
neon light _ neonové světlo ,
neon light _ neonový nápis ,
neon sign _ neonová značka ,
neon sign _ neonová reklama ,
neonatal _ novorozený , (adj:)
neonate _ novorozeně ,
neophyte _ novokřtěnec ,
neophyte _ zelenáč ,
neophytes _ začátečníci ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line