Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

nationhood _ státnost , (n:)
nationhood _ národovost , (n:)
nationhood _ národnost , (n:)
nationhood _ znaky národnosti ,
nations _ národy , (pl.)
nationwide _ celostátní ,
native _ domorodec , (n:)
native _ domorodý , (adj:)
native _ rodný , (adj:)
native _ rodák ,
native _ přirozený ,
native _ rodilý ,
Native American _ rodilý Američan ,
native land _ vlast ,
native-born _ rodilý ,
natively _ rodně , (adv:)
natively _ domácky , (adv:)
natives _ domorodci ,
nativism _ nativismus ,
nativist _ nativista ,
nativity _ zrození , (n:)
Nativity _ panenské zrození Páně ,
nativity _ narození ,
NATO _ Severoatlantická aliance ,
NATO _ NATO , ([jmen.])
NATOs _ Severoatlantické aliance , (adj:)
natron _ uhličitan sodný ,
natron _ natron ,
natter _ povídat ,
natter _ kecat ,
nattily _ elegantně ,
nattiness _ elegance ,
natty _ obratný ,
natural _ normální , (adj:)
natural _ přirozený ,
natural _ přírodní ,
natural air pollution source _ přírodní zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
natural area _ přírodní rezervace , ([eko.])
natural capital. _ přírodní kapitál , ([eko.])
natural child _ nemanželské dítě ,
natural childbirth _ přirozený porod ,
natural disaster _ živelná pohroma ,
natural disaster _ přírodní pohroma ,
natural enemy of harmful organism _ přirozený nepřítel škodlivého organismu , ([eko.])
natural equilibrium _ přírodní rovnováha , ([eko.])
natural gas _ zemní plyn ,
natural ground water protection _ přírodní ochrana podzemní vody , ([eko.])
natural groundwater level _ přirozená hladina podzemní vody , ([eko.])
natural historical _ přírodopisný , (adj:)
natural history _ přírodopis ,
natural history _ přírodozpyt ,
natural language _ přirozený jazyk ,
natural level _ přirozená úroveň ,
natural monopoly _ přirozený monopol , ([eko.])
natural monument _ přírodní památka , ([eko.])
natural number _ přirozené číslo ,
natural park _ přírodní park , ([eko.])
natural process _ přirozený proces , ([eko.])
natural process _ přírodní proces , ([eko.])
natural rate of unemployment _ přirozená míra nezaměstnanosti , ([eko.])
natural resource _ přírodní zdroj ,
natural resources _ přírodní zdroje ,
Natural Resources Defence Council _ Natural Resources Defence Council , ([eko.])
natural rights _ přirozená práva , ([eko.])
natural science _ přírodní věda ,
natural selection _ přirozený výběr ,
natural selection _ přirozená selekce ,
natural unemployment _ přirozená ,
naturalisation _ naturalizace , (n:)
naturalise _ přizpůsobit , (v:)
naturalise _ naturalizovat , (v:)
naturalise _ aklimatizovat , (v:)
naturalise _ zdomácnit ,
naturalised _ zdomácnělý , (adj:)
naturalised _ přizpůsobený , (adj:)
naturalised _ naturalizovaný , (adj:)
naturalised _ aklimatizovaný , (adj:)
naturalism _ naturalismus ,
naturalist _ naturalista ,
naturalist _ přírodovědec , (n:)
naturalistic _ přírodopisný , (adj:)
naturalistic _ naturalistický ,
naturalization _ naturalizace , , (udělení občanství)
naturalize _ udělit občanství ,
naturalize _ naturalizovat , (v:)
naturalize _ zdomácnět ,
naturalized _ naturalizovaný , (adj:)
naturally _ samozřejmě ,
naturally _ pochopitelně , (adv:)
naturally _ přirozeně ,
naturalness _ přirozenost ,
naturals _ přírodní talenty ,
nature _ charakter , (n:)
nature _ přírodní ,
nature _ naturel ,
nature _ přirozenost , (n:)
nature _ podstata , (n:)
nature _ povaha ,
nature _ příroda ,
Nature Conservancy Council _ NCC Nature Conservancy Council , ([eko.])
Nature Conservancy Council _ Nature Conservancy Council NCC , ([eko.])
nature landscape _ přírodní krajina , ([eko.])
nature preservation _ ochrana přírody , ([eko.])
nature protection _ ochrana přírody , ([eko.])
nature reserve _ nature reserve , ([eko.])
nature reserve _ přírodní rezervace ,
nature sanctuary _ přírodní památka , ([eko.])
natured _ nějaké povahy , ((o člověku))
natures _ povahy , (n: pl.)
naturism _ nudismus ,
naturism _ holdování přírodě ,
naturist _ nudista , (n:)
naturopathic _ přírodně léčebný ,
naught _ nula , ([amer.])
naught _ nic ,
naught _ bezcenný ,
naughtier _ zlobivější ,
naughtiest _ nejoplzlejší , (adj:)
naughtily _ zlobivě ,
naughtiness _ rozpustilost , (n:)
naughtiness _ nezbednost , (n:)
naughtiness _ darebáctví , (n:)
naughtiness _ zlobivost ,
naughty _ darebný , (adj:)
naughty _ hambatý , (adj:)
naughty _ nemravný , (adj:)
naughty _ neslušný , (adj:)
naughty _ nevychovaný , (adj:)
naughty _ pornografický , (adj:)
naughty _ sprostý , (adj:)
naughty _ rozpustilý , (adj:)
naughty _ nezbedný , (adj:)
naughty _ hanbatý ,
naughty _ zlobivý , (adj:)
naughty _ neposlušný ,
naughty beggar _ uličník ,
naughty beggar _ rošťák ,
naughty man _ lotr , (n:)
Nauru _ Nauru , (n: [zem.] [jmen.]) , (ostrovní stát v tichomoří)
nausea _ nevolnost , (n:)
nauseate _ působit nevolnost ,
nauseated _ se zkaženým žaludkem ,
nauseating _ působící nevolnost ,
nauseatingly _ nechutně , (adv:)
nauseous _ odporný ,
nauseous _ nechutný ,
nauseousness _ nechutnost ,
nauseousness _ odpornost ,
nautical _ námořní , (adj:)
nautical mile _ 1,852 m ,
nautical mile _ námořní míle ,
nautically _ námořnicky ,
nautili _ jaderné ponorky , (pl.)
nautilus _ jaderná ponorka ,
NAVAIRSYSCOM _ Naval Air Systems Command , ([zkr.] [voj.])
Navajo _ okres v USA , (n: [jmén.])
naval _ námořní ,
navally _ námořnicky ,
nave _ hlavní loď , ([archit.]) , ((v katedrále))
navel _ pupek , (n:)
navel _ pupík ,
navel cord _ pupeční šňůra ,
navel orange _ pomeranč s novým plodem uvnitř , ([amer.])
navicular _ člunovitý , (adj:)
navicular _ loďkovitý , (adj:)
navies _ flotily , (pl.)
navies _ námořnictva , (pl.)
navigability _ splavnost ,
navigable _ splavný ,
navigate _ navigovat ,
navigate _ řídit ,
navigated _ navigovaný ,
navigates _ naviguje ,
navigating _ plavba ,
navigation _ navádění ,
navigation _ navigační ,
navigation _ navigace ,
navigation _ plavba ,
navigational _ navigační ,
navigator _ mořeplavec ,
navigator _ navigátor ,
navigators _ navigátoři ,
NavTEL _ Navigational Test and Evaluation Laboratory , ([zkr.] [voj.])
navvy _ kopáč , (n:)
navy _ tmavomodrý , (adj:)
navy _ válečné námořnictvo ,
navy _ válečné loďstvo , (n: [zast.] [voj.] 8 6)
navy _ námořnictvo ,
navy bean _ sušená fazole , ([amer.])
navy blue _ tmavomodrý , (adj:)
navy blue _ námořnická modř ,
navy-blue _ tmavomodrý , (adj:)
nawab _ zbohatlík , (n:)
NAWC _ Naval Air Warfare Center , ([zkr.] [voj.])
nay _ kdepak , , (odmítavý postoj)
nay _ ne ,
nay _ ba, ano , , (zastarale)
naysayer _ odpůrce , , (útočný)
naysayer _ kritik , , (útočný)
naysayer _ hlasující proti ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line