Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

Napoleon _ Napoleon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Napoleon Bonaparte _ Napoleon Bonaparte , (n: [jmén.])
Napoleonic _ napoleonský , (adj:)
Napoleonize _ znapoleonizovat ,
napoo _ šlus , ([hovor.])
napped _ zdříml , (v:)
napper _ dřímající člověk ,
nappies _ plenky ,
napping _ dřímání , (n:)
nappy _ plínka ,
nappy _ plenka ,
naps _ dává si šlofíka , ([hovor.])
narc _ člen protidrogového oddělení , (n:)
narcissi _ narcisy , (pl.)
narcissism _ narcismus ,
narcissist _ narcista ,
narcissistic _ narcistický ,
narcissus _ narcis ,
narcolepsy _ narkolepsie , (n:)
narcoleptic _ narkoleptický , (adj:)
narcoses _ narkózy , (pl.)
narcosis _ narkóza ,
narcotic _ uspávací prostředek ,
narcotic _ narokotikum ,
narcotic _ omamná látka , ([eko.])
narcotic _ narkotikum ,
narcotic _ narkotický ,
narcotically _ narkoticky ,
narcotics _ narkotika ,
narcotization _ narkotizování , (n:)
narcotization _ narkotizace , (n:)
narcotization _ uspání , , ((pomocí narkózy))
narcotize _ uspat , , ((narkózou))
nares _ nosní dírky ,
narghile _ nargilé ,
nargileh _ nargilé ,
nark _ fízl ,
nark _ práskač ,
nark _ špicl ,
nark _ donašeč ,
narky _ jízlivý ,
narrate _ vykládat , (v:)
narrate _ vypravovat ,
narrate _ vyprávět ,
narration _ vyprávění ,
narrative _ vypravující , (adj:)
narrative _ vypravování , (n:)
narrative _ příběh , (n:)
narrative _ povídkový , (adj:)
narrative _ výpravný , (adj:)
narrative _ vyprávěcí ,
narrative _ vyprávění ,
narratives _ vyprávění , (pl.)
narratology _ věda o vyprávění , (n:)
narrator _ vypravěč ,
narrow _ těsný , (adj:)
narrow _ zužovat ,
narrow _ zúžit ,
narrow _ úžit se ,
narrow _ úzký ,
narrow _ omezený ,
narrow down _ zúžit , (v:)
narrow market _ úzký trh ,
narrow market _ omezený trh ,
narrow-minded _ úzkoprsý , (adj:)
narrow-minded _ zkostnatělý ,
narrow-minded _ s předsudky ,
narrow-minded _ netolerantní ,
narrow-minded _ malicherný ,
narrow-mindedly _ malicherně ,
narrow-mindedness _ malichernost ,
narrow-mindedness _ zkostnatělost ,
narrowed _ zúžený ,
narrower _ užší ,
narrowest _ nejužší ,
narrowing _ zužování , (n:)
narrowing _ zúžení ,
narrowing _ úžící ,
narrowly _ těsně , (adv:)
narrowly _ úzce ,
narrowness _ úzkost ,
narrows _ zužuje se ,
narthex _ chrámová předsíň ,
narwhal _ narval , ([biol.])
nary _ ani jeden ,
NASA _ Národní úřad pro letectví a vesmír ,
NASA DFRC _ NASA Dryden Flight Research Center , ([zkr.] [voj.])
nasal _ nosový , (adj:)
nasal _ nosní ,
nasal cavity _ dutina nosní ,
nasality _ mluvení dutinou nosní ,
nasalization _ nazalizace ,
nasalize _ nazalizovat , (v:)
nasalize _ mluvit dutinou nosní ,
nasally _ nosně ,
nascence _ počátek ,
nascency _ zrození , (n:)
nascent _ vznikající , (adj:)
nascent _ počatý ,
nascent _ rodící se ,
Nash _ Nash , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Nashville _ hl.m. - Tennessee v USA , (n: [jmén.])
NASIP _ Navy Airframe Structural Integrity Program , ([zkr.] [voj.])
NASM _ National Air and Space (Warfare) Model , ([zkr.] [voj.])
nasopharynx _ nosohltan , (n:)
NASP _ National Aerospace Plane , ([zkr.] [voj.])
Nassau _ hl.m. - Bahamy , (n: [jmén.])
Nassau _ okres v USA , (n: [jmén.])
nastier _ odpornější ,
nastiest _ nejodpornější ,
nastily _ odporně ,
nastiness _ odpornost ,
nastiness _ ošklivost ,
nasturtium _ řeřicha , ([bio.])
nasty _ nechutný , (adj:)
nasty _ nepěkný ,
nasty _ sprostý ,
nasty _ ošklivý , (adj:)
nasty _ nepříjemný ,
nasty _ hnusný , (adj:)
nasty weather _ ošklivo , (adv:)
natal _ zrozený , (adj:)
natal _ vrozený , (adj:)
natal _ rodný , (adj:)
natal _ vztahující se k narození ,
Natalie _ Natalie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
natality _ porodnost , (n:)
natality _ natalita ,
natch _ tutovka , ([hovor.])
Nate _ Nate , (n: [jmén.]) , (příjmení)
nates _ hýždě ,
Nathan _ Nathan , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Nathaniel _ Nathaniel , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
nation _ národ ,
national _ nacionální , (adj:)
national _ vlastenecký , (adj:)
national _ národní , (adj:)
national _ celostátní ,
National Aeronautics and Space Administration _ National Aeronautics and Space Administration NASA , ([eko.])
National Aeronautics and Space Administration _ NASA National Aeronautics and Space Administration , ([eko.])
National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) _ národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS) , ([eko.])
national ambient air quality standards - stsstní normy kvality volného ovzduší _ naaqs , ([eko.]) , (Nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší, imise.)
national anthem _ státní hymna ,
national anthem _ národní hymna ,
National Audubon Society _ National Audubon Society , ([eko.])
national budget _ státní rozpočet ,
national costume _ kroj ,
national debt _ národní dluh , ([eko.])
national debt _ státní dluh ,
National Environmental Policy Act _ NEPA National Environmental Policy Act , ([eko.])
National Environmental Policy Act _ National Environmental Policy Act NEPA , ([eko.])
National Guard _ Národní Garda ,
national income _ národní důchod (příjem) , ([eko.])
national income _ národní důchod ,
national income accounting _ národní účetnictví , ([eko.])
national monument _ národní památník , (n:)
national monument _ národní památka ,
national natural area _ národní přírodní rezervace , ([eko.])
national natural monument _ národní přírodní památka , ([eko.])
national nature preserve _ národní přírodní rezervace , ([eko.])
National Nature Reserve _ NNR National Nature Reserve , ([eko.])
National Nature Reserve _ National Nature Reserve NNR , ([eko.])
national nature sanctuary _ národní přírodní památka , ([eko.])
national park _ národní park , (n:)
National Park Service _ National Park Service , ([eko.])
National Parks and Access to the Countryside Act _ National Parks and Access to the Countryside Act , ([eko.])
National Radiological Protection Board _ NRBP National Radiological Protection Board , ([eko.])
National Radiological Protection Board _ National Radiological Protection Board NRPB , ([eko.])
National Rifle Association _ Národní střelecká asociace , (n: [zkr.]) , (vlivná americká organizace)
National Science Foundation _ národní vědecká nadace , ([zkr.])
national security _ státní bezpečnost ,
national security _ národní bezpečnost , (n:)
National Security Agency _ národní bezpečnostní agentura , ([zkr.] [voj.]) , (agentura v USA zabývající se odposlechy, komunikacemi, šifrováním a dešifrováním)
National Society for Clean Air _ National Society for Clean Air , ([eko.])
nationalisation _ zestátnění , (n:)
nationalise _ zestátnit , (v:)
nationalise _ znárodit ,
nationalised _ znárodněný , (adj:)
nationalised _ zestátněný , (adj:)
nationalism _ vlastenectví , (n:)
nationalism _ nacionalismus , (n:)
nationalism _ nacionalizmus ,
nationalist _ nacionalista ,
nationalistic _ nacionalistický ,
nationalistically _ nacionalisticky ,
nationalists _ nacionalisté ,
nationalities _ národnosti ,
nationality _ státní příslušnost , (n:)
nationality _ příslušnost ,
nationality _ státní občanství ,
nationality _ občanství ,
nationality _ národnost ,
nationalization _ znárodnění ,
nationalize _ znárodnit ,
nationalized _ zestátněný , (adj:)
nationalized _ znárodněný ,
nationalizes _ znárodňuje ,
nationalizing _ znárodňující ,
nationally _ národně ,
nationals _ občané ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line