Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

nubby _ připomínající uzlíky ,
Nubia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
nubian _ Núbijský (patřící k Nilsko-Saharské jazykové rodině v Súdánu) , (adj:) , (český překlad slova není jistý)
nubile _ vyspělá žena , (n:)
nubile _ mladá a přitažlivá žena , (adj:)
nuclear _ atomový , (adj:)
nuclear _ nukleární ,
nuclear _ jaderný ,
nuclear energy _ jaderná energie ,
nuclear family _ kmenová rodina , , ((rodiče, prarodiče a děti))
nuclear fission _ jaderné štěpení ,
nuclear fission _ štěpení jádra ,
nuclear fission _ štěpení atomu ,
nuclear fusion _ nukleární fúze ,
nuclear fusion _ jaderná syntéza ,
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive _ Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX , ([eko.])
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive _ NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive , ([eko.])
Nuclear Installations Inspectorate _ Nuclear Installations Inspectorate NII , ([eko.])
Nuclear Installations Inspectorate _ NII Nuclear Installations Inspectorate , ([eko.])
Nuclear non-Proliferation Act _ Nuclear Non-Proliferation Act , ([eko.])
Nuclear Non-Proliferation Treaty _ Nuclear Non-Proliferation Treaty , ([eko.])
nuclear physics _ nukleární fyzika ,
nuclear physics _ jaderná fyzika ,
nuclear power _ nukleární energie ,
nuclear power _ jaderná energie ,
nuclear reaction _ nukleární reakce ,
nuclear reaction _ jaderná reakce ,
nuclear reactor _ nukleární reaktor ,
nuclear reactor _ jaderný reaktor ,
Nuclear Regulatory Commission _ Nuclear Regulatory Commission NRC , ([eko.])
Nuclear Regulatory Commission _ NRC Nuclear Regulatory Commission , ([eko.])
nuclear weapon _ nukleární zbraň ,
nuclear weapon _ jaderná zbraň ,
nuclear winter _ nukleární zima ,
nuclear winter _ jaderná zima , , ((hypotetický důsledek nukleární války))
nuclear-free _ bezjaderný ,
nuclear-powered _ napájený jadernou energií ,
nuclease _ nukleáza , (n:)
nucleate _ zformovat jádro ,
nucleated _ mající jádro ,
nucleation _ formování jádra ,
nuclei _ jádra ,
nucleic _ nukleový ,
nucleic acid _ nukleová kyselina ,
nucleole _ jadérko , (n:)
nucleoli _ jadérka ,
nucleolus _ jadérko ,
nucleon _ nukleon ,
nucleonics _ nukleonika ,
nucleoside _ nukleosid ,
nucleotide _ nukleotid ,
nucleotides _ nukleotidy ,
nucleus _ jádro , (n: [bio.] [fyz.] [chem.])
nuclide _ nuklid ,
nude _ naháč ,
nude _ nahota , (n:)
nude _ holý , (adj:)
nude _ nahý ,
nude _ obnažený ,
nude _ akt (umění) , (n:)
nudge _ šťouchnutí , (n:)
nudge _ pošťuchovat , (v:)
nudge _ pošťouchnutí , (n:)
nudge _ dloubnout , (v:)
nudge _ poštouchnout loktem ,
nudge _ štouchnout loktem ,
nudged _ postrčený , (adj:)
nudism _ nudismus ,
nudist _ nudistický , (adj:)
nudist _ nudista ,
nudists _ nudisté ,
nudity _ malířský akt ,
nudity _ nahota ,
nudnick _ otrava (otravný člověk) , (n: [slang.])
nudnik _ otrava (otravný člověk) , (n: [slang.])
nugatory _ bezcenný ,
nugatory _ nicotný ,
Nugent _ Nugent , (n: [jmén.]) , (příjmení)
nugget _ hrudka , (n:)
nugget _ valoun , (n:)
nugget _ valoun zlata ,
nugget _ nuget , (n:)
NUI _ Network User Identification , ([zkr.])
nuisance _ nepřístojnost , (n:)
nuisance _ obtíž , (n:)
nuisance _ nepříjemnost , (n:)
nuisances _ nepříjemnosti , (n: pl.)
nuke _ atomovka ,
nuke _ atomová bomba ,
nuke _ atomová zbraň ,
Nuku Alofa _ hl.m. - Tonga , (n: [jmén.])
null _ neplatný ,
null _ nulový ,
null and void _ neplatný , ([práv.])
nullary _ nulární ,
nulled _ vynulovaný , (adj:)
nullification _ anulování ,
nullified _ anulovaný ,
nullifiers _ nulifikátor ,
nullifies _ anuluje ,
nullify _ anulovat ,
nullify _ zrušit ,
nullifying _ neplatné ,
nullity _ neplatnost ,
nulls _ neplatné ,
numb _ necitlivý ,
numb _ ochromit ,
numb _ otupělý ,
numb _ strnulý ,
numb _ znecitlivělý ,
numb _ ztuhlý ,
numb _ ztrnulý ,
numb _ zkřehlý ,
numbed _ ochromit ,
numbed _ znehybnět ,
number _ číslovka , (n:)
number _ množství , (n:)
number _ číslovat , (v:)
number _ spočítat , (v:)
number _ očíslovat , (v:)
number _ číslice , (n:)
number _ počet , (n:)
number _ číslo ,
number cruncher _ superpočítač ,
number eight _ osmička ,
number eleven _ jedenáctka ,
number fifty _ padesátka ,
number five _ pětka ,
number forty _ čtyřicítka ,
number four _ čtyřka ,
number hundred _ stovka ,
number nine _ devítka ,
number of _ řada ,
Number One _ první důstojník , ([nám.]) , ((na lodi) má druhé nejvyšší pravomoci po kapitánovi))
number one _ číslo jedna ,
number one _ jednička ,
number seven _ sedmička ,
number sign _ mřížka , (n: [it.])
number six _ šestka ,
number ten _ desítka ,
number thirty _ třicítka ,
number three _ trojka ,
number twelve _ dvanáctka ,
number twenty _ dvacítka ,
number two _ dvojka ,
number-crunching _ čísla chroustající ,
numbered _ očíslovaný ,
numbered _ číslovaný , (adj:)
numbered list _ číslovaný seznam , ([it.])
numberer _ očíslovaný , (adj:)
numbering _ číslování ,
numberless _ nesčetný ,
numberplate _ státní poznávací značka , (n:)
numberplate _ SPZ ,
numbers _ číslice ,
numbers _ čísla , (n: pl.)
numbing _ znecitlivující ,
numbingly _ necitlivě , (adv:)
numbly _ ochromeně ,
numbly _ strnule ,
numbness _ otupění , (n:)
numbness _ otupělost , (n:)
numbness _ necitlivost ,
numbness _ umrtvení ,
numbs _ ochromuje , (v:)
numbskull _ zabedněnec ,
numerable _ spočitatelný ,
numeracy _ znalost základních počátečních úkonů ,
numeral _ číslice , (n:)
numeral _ číselný , (adj:)
numeral _ číslovka ,
numeral symbol _ číslice ,
numerals _ číslovky , (n:)
numerals _ číslice , (pl.)
numerate _ číslovat , (v:)
numerate _ osoba ovládající matematiku ,
numeration _ vyčíslení ,
numeration _ číslování ,
numeration _ počítání ,
numerator _ čitatel zlomku ,
numerator _ čitatel ,
numerators _ čitatele ,
numeric _ číselný ,
numerical _ číselný ,
numerical coefficient _ číselný koeficient ,
numerically _ číselně ,
numerics _ čísla ,
numerological _ numerologický ,
numerologist _ numerolog , , ((pavědec))
numerology _ numerologie , , ((pavěda))
numerous _ nesčetný ,
numerous _ četný ,
numerously _ početný ,
numinous _ tajemný ,
numinous _ nadpřirozený ,
numinous _ posvátný ,
numismatic _ numizmatický ,
numismatics _ numizmatika ,
numismatist _ numizmatik ,
numismatology _ numizmatika , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line