Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

notepaper _ dopisní papír ,
notepaper _ papír na poznámky ,
notes _ poznámky ,
noteworthiness _ pozoruhodnost ,
noteworthy _ pozoruhodný ,
nothing _ ničem ,
nothing _ ničeho ,
nothing _ nic ,
nothing at all _ pranic ,
nothingness _ marnost ,
nothingness _ nicota ,
nothings _ nezávazná a nesouvislá konverzace ,
notice _ recenze , (n:)
notice _ povšimnutí , (n:)
notice _ oznámení , (n:)
notice _ všimnout si ,
notice _ povšimnout si ,
notice _ návěští ,
notice _ vyhláška, oznámení , ([eko.])
notice _ zpozorovat , (v:)
notice _ výpověď ,
notice _ zahlédnout ,
notice _ upozornění ,
notice _ všimnout ,
notice _ postřehnout postřehl ,
notice to leave job _ výpověď ,
notice-board _ tabule ,
noticeable _ pozoruhodný ,
noticeable _ znatelný , (adj:)
noticeable _ patrný , (adj:)
noticeably _ pozoruhodně ,
noticeboard _ nástěnka , (n:)
noticeboards _ vývěsky , (n: pl.)
noticeboards _ nástěnky , (n: pl.)
noticed _ zpozoroval , (v:)
noticed _ zaznamenaný , (adj:)
noticed _ oznámil ,
noticed _ zaznamenal ,
notices _ poznámky ,
notices _ všímá si ,
noticing _ všímající si ,
notifiable _ mající ohlašovací povinnost , (n:)
notification _ vyrozumění , (n:)
notification _ uvědomění , (n:)
notification _ oznámení , (n:)
notification _ ohlášení , (n:)
notification _ upozornění ,
notifications _ upozornění , (pl.)
notified _ nahlásil ,
notifier _ ohlašovatel , (n:)
notifiers _ ohlašovatelé , (n:)
notifies _ nahlašuje ,
notify _ avizovat , (v:)
notify _ uvědomovat , (v:)
notify _ uvědomit , (v:)
notify _ oznámit , (v:)
notifying _ oznámený ,
noting _ poznamenává , (v:)
notion _ dojem ,
notion _ ponětí ,
notion _ potucha ,
notion _ pojem ,
notion _ představa ,
notional _ pomyslný ,
notionally _ hypoteticky , (adv:)
notions _ galanterie , (n:)
notions _ spekulace ,
notoriety _ notorický ,
notorious _ notorický , (adj:)
notorious _ proslulý ,
notorious _ známý ,
notoriously _ notoricky , (adv:)
notoriously _ proslulý ,
Nottingham _ Nottingham , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
notwithstanding _ nicméně ,
Nouakchott _ hl.m. - Mauretánie , (n: [jmén.])
nougat _ uvést v nevážnost ,
nought _ nula , (n:)
noughts _ nuly , (n: pl.)
noumenon _ noumen ,
noun _ podstatné jméno ,
nouns _ podstatná jména ,
nourish _ živit ,
nourish _ dodávat živiny ,
nourished _ živený ,
nourishes _ živí ,
nourishing _ výživný , (adj:)
nourishing _ živící ,
nourishment _ potrava , (n:)
nourishment _ strava , (n:)
nourishment _ výživa ,
nous _ rozum , (n:)
nous _ intelekt , (n:)
nous _ chytrost , (n:)
nouveau _ nový , (adj:)
nouveau riche _ zbohatlík ,
nouveaux riches _ zbohatlíci ,
nouvelle cuisine _ lehká kuchyně ,
Nov _ listopad , (n:)
nova _ nova , ([astr.])
novae _ nova , (n:)
Novak _ Novák , (n: [jmén.]) , ((příjmení))
novation _ obnovení smlouvy ,
novel _ neotřelý , (adj:)
novel _ nebývalý , (adj:)
novel _ neobvyklý , (adj:)
novel _ román , (n:)
novelette _ novela ,
novelist _ romanopisec , (n:)
novelistic _ románový ,
novelists _ romanopisci ,
novelization _ novelizace ,
novelize _ novelizovat ,
novella _ novela ,
novels _ romány ,
novelties _ novinky ,
novelty _ novinka ,
novelty _ novost ,
November _ November , (n: [jmén.]) , (příjmení)
November _ listopad ,
novena _ devítidenní zbožnost , (n:)
novena _ novéna , (n:)
novice _ nováček , (n:)
novice _ novicka , (n: [náb.])
novices _ nováčci , (n:)
novitiate _ noviciát , (n:)
novitiate _ novic ,
novocaine _ novokain , (n:)
Novokuznetsk _ Novokuzněck , (n: [jmén.]) , (ruské město)
Novosibirsk _ Novosibirsk , (n: [jmén.]) , (ruské město)
now _ nuže ,
now _ právě ,
now _ hned ,
now _ už ,
now _ teď ,
now _ již ,
now _ nyní ,
now and again _ chvílemi ,
now and again _ časem ,
now and then _ chvílemi ,
now and then _ tu a tam ,
nowaday _ dnešní ,
nowadays _ teď ,
nowadays _ nyní , (adv:)
nowadays _ hned ,
nowadays _ dnes , (adv:)
noway _ nijak ne ,
noway _ vůbec ne ,
noway _ ani náhodou ,
noways _ ani omylem ,
nowhere _ nikam ,
nowhere _ nikde ,
nowise _ nikterak , (n:)
nowise _ nijak , (n:)
NOx _ Nitrous Oxide , ([zkr.] [voj.])
noxa _ noxa , ([eko.])
noxious _ škodlivý ,
noxious agent _ škodlivina , (n:)
noxious organism of plants _ škodlivý organismus rostlin , ([eko.])
noxious substance _ noxa , ([eko.])
noxious substance _ látka škodlivá zdraví , ([eko.])
noxiously _ škodlivě , (adv:)
noxiousness _ škodlivost , (n:)
NOYB _ None Of Your Business , ([zkr.])
Noyes _ Noyes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
nozzle _ hubička , (n:)
nozzle _ hubice , (n:)
nozzle _ tryska ,
NP _ No Problem , ([zkr.])
NPA _ Non-Performing Assets , ([zkr.])
NPDES _ národní systém vyloučení vypouštění polutantů , ([eko.])
NPF _ No Problem Found , ([zkr.])
NPK fertilizer _ NPK hnojivo , ([eko.])
NPLU _ Not People Like Us , ([zkr.])
NQA _ No Questions Asked , ([zkr.])
NQOS _ Not Quite Our Sort , ([zkr.])
NRA _ Národní střelecká asociace , (n: [zkr.]) , (vlivná americká organizace)
NRC _ National Research Council , ([zkr.] [voj.])
NRL _ Naval Reseach Laboratory , ([zkr.] [voj.])
NRN _ No Reply Necessary , ([zkr.])
NS _ nekouřit , ([zkr.])
NS _ národní bezpečnost , ([zkr.])
NS _ jmenný server , ([zkr.] [it.])
NSA _ National Security Agency , ([zkr.] [voj.])
NSF _ národní vědecká nadace , ([zkr.])
NSPS _ standardy výkonu nových zdrojů , ([eko.])
NSS _ No S---, Shylock/Sherlock , ([zkr.])
NTG _ Not Too Good , ([zkr.])
nth _ n-tý , (adj:)
NTIBOA _ Not That I m Bitter Or Anything , ([zkr.])
NTIM _ Not That It Matters , ([zkr.])
NTIMM _ Not That It Matters Much , ([zkr.])
NTL _ NeverTheLess / NoneTheLess , ([zkr.])
nu _ ný , (adj:)
nuance _ odlišnost ,
nuanced _ odlišný ,
nuances _ odlišnosti ,
nub _ podstata ,
nub _ jádro ,
nubbin _ nevyvinutý klas kukuřice ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line