Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

nonspeaking _ nehovorný ,
nonspecialist _ neprofesionál , (n:)
nonspecialist _ neodborník , (n:)
nonspecialist _ opak specialisty ,
nonspecialists _ amatéři ,
nonspecializing _ nespecializující se ,
nonspecific _ neurčitý , (adj:)
nonspecific _ nespecifický ,
nonspiritual _ neduchovní ,
nonstaining _ nešpinící se ,
nonstandard _ nestandardní ,
nonstarter _ neúspěšný člověk ,
nonstarter _ nestartující , (adj:)
nonstick _ nelepivý ,
nonstop _ nonstop , (n:)
nonstop _ nepřetržitý , (adj:)
nonstop _ bez zastávky ,
nonstop _ bez přestávky ,
nonstrategic _ nestrategický ,
nonstriking _ nepřekvapivý ,
nonstructural _ nestrukturální ,
nonsuccessive _ nenásledný ,
nonsuccessive _ neposloupný ,
nonsuch _ unikát , (n:)
nonsuch _ jedinečný , (adj:)
nonsupport _ nepodporování ,
nonsupporting _ nepodporující ,
nonsurgical _ nechirurgický ,
nonsurgical _ neoperační ,
nonsustaining _ neudržující ,
nonswimmer _ neplavec ,
nonsympathizer _ nesympatizující ,
nonsynchronous _ nesynchronní ,
nontarnishable _ neztrácející lesk ,
nontaxable _ nezdanitelný ,
nontechnical _ netechnický , (adj:)
nontenured _ nejsoucí majetkem ,
nontenured _ nejsoucí v držení ,
nonterminal _ nekoncový ,
nonterminals _ neterminály , (n: pl.)
nonterminating _ neukončující ,
nontermination _ neukončení ,
nontheatrical _ neherecký ,
nontheatrical _ neteatrální ,
nonthermal _ netermální ,
nonthinking _ nemyslící ,
nonthreatening _ nehrozící ,
nontoxic _ netoxický , (adj:)
nontoxic _ nejedovatý ,
nontraditional _ netradiční ,
nontransferable _ nepřenosný , (adj:)
nontransferable _ nepřenositelný , (adj:)
nontransparent _ netransparentní ,
nontrivial _ netriviální ,
nontropical _ netropický ,
nonuniform _ neuniformní ,
nonuniform _ nehomogenní ,
nonuniform _ nejednotný ,
nonuniformity _ nejednotnost ,
nonuniformly mixed pollutant _ nestejnoměrně smíchaný polutant , ([eko.])
nonunion _ nepatřící do unie ,
nonuser _ neuživatelský , (adj:)
nonvenomous _ nepůsobící otravu ,
nonverbal _ neslovesný , (adj:)
nonverbal _ mimoverbální , (adj:)
nonverbal _ mimoslovní , (adj:)
nonverbal _ neverbální ,
nonverbal _ nevyřčený ústně ,
nonviable _ neživotaschopný ,
nonviolence _ nenásilí ,
nonviolent _ nenásilný , (adj:)
nonvirulent _ nezhoubný ,
nonvocal _ nehlasový ,
nonvocational _ nejsoucí z povolání , , (nemoc)
nonvolatile _ netěkavý ,
nonvolatile _ nesmazatelný , , ((např. u pamětí))
nonvoter _ nevolič ,
nonvoting _ nevolící ,
nonwhite _ barevný člověk ,
nonwhite _ nebílý ,
nonworking _ nepracující ,
nonyielding _ nepoddajný ,
nonyielding _ neústupný ,
nonzero _ nenulový ,
noodle _ hlupák ,
noodle _ nudle ,
noodles _ nudle , (n: pl.)
nook _ zákoutí ,
nook _ kout ,
nook _ koutek ,
nooks _ koutky ,
nooky _ soulož , (n:) , (vulg. slang)
noon _ poledne ,
noonday _ poledne ,
noone _ nikoho , ((acc/gen))
noone _ nikdo , (pron:) , (častěji psáno: no one či no-one)
noons _ poledne , (pl.)
noontide _ zenit , ([fig.])
noontime _ polední čas ,
noose _ smyčka , (n:)
noose _ oprátka , (n:)
noose _ oběsit ,
nope _ ani náhodou , ([hovor.])
nope _ ne , ([hovor.])
nor _ ani ,
Nora _ Nora , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
NORAD _ Northern Region Air Defense , ([zkr.] [voj.])
noradrenalin _ noradrenalin , (n:)
noradrenaline _ noradrenalin , (n:)
noradrenaline _ druh hormonu ,
Nordhoff _ Nordhoff , (n: [jmén.]) , (příjmení)
nordic _ nordický , (adj:)
nordic _ skandinávský , (adj:)
Nordstrom _ Nordstrom , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Noreen _ Noreen , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Norfolk _ Norfolk , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
norm _ norma ,
Norma _ Norma , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
normal _ obyčejný , (adj:)
normal _ přirozený , (adj:)
normal _ normální ,
normal _ normála ,
normal _ běžný ,
normal erosion _ normální eroze , ([eko.])
normal good _ normální zboží , ([eko.])
normal storage level _ hladina normálního nadržení , ([eko.])
normalcy _ normální stav ,
normalisable _ normalizovatelný , (adj:)
normalisation _ normalizace , (n:)
normalise _ normalizovat , (v:)
normalised _ normalizovaný , (adj:)
normaliser _ normalizátor , (n:)
normality _ normálnost , (n:)
normality _ normalita ,
normalizable _ normalizovatelný , (adj:)
normalization _ normalizace , ([eko.])
normalize _ normalizovat ,
normalized _ normalizovaný ,
normalized internal rate of return _ normalizovaná vnitřní míra výnosnosti , ([eko.])
normalizer _ normalizátor , (n:)
normalizes _ normalizuje ,
normalizing _ normalizování , (n:)
normalizing _ normalizace , (n:)
normalizing _ normalizující ,
normally _ normálně ,
normally _ běžně ,
normals _ normály ,
Norman _ Seveřan ,
norman _ normanďan ,
norman _ severský , (adj:)
Norman _ Norman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Norman _ normanština ,
Norman _ normanský ,
Norman Conquest _ ovládnutí Anglie Normany po bitvě u Hastings 1066 ,
Normandy _ Normandie , ([zem.] n:)
Normanization _ normanizace ,
Normanization _ ponormanštění ,
Normanizations _ normanizace , (pl.)
Normanizations _ ponormanštění , (pl.)
Normanize _ normanizovat ,
Normanize _ ponormanšťovat ,
Normanizer _ normanizátor ,
Normanizers _ normanizátoři ,
Normanizes _ ponormanšťuje ,
Normanizes _ normanizuje ,
normative _ normativní ,
normative _ stanovující normy ,
normative issues _ normativní problémy , ([eko.])
normothermia _ normotermie , (n:)
norms _ normy ,
Norris _ Norris , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Norse _ seveřané ,
Norse _ Norové ,
Norse _ severský , (adj:)
Norse _ skandinávský , (adj:)
Norse _ norský , (adj:)
Norse _ Norse , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Norse _ skandinávština ,
Norse _ norština , ([neobv.])
Norseman _ Seveřan ,
north _ sever ,
north _ severní , (adj:)
North America _ Severní Amerika , ([zem.])
North American _ severoamerický ,
North American Free Trade Agreement (NAFTA). _ Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) , ([eko.])
North Carolina _ stát v USA , (n: [jmén.])
North Carolina _ Severní Karolína , (n: [jmen.])
North Carolinian _ severo-karolínský ,
North Dakota _ stát v USA , (n: [jmén.])
North Dakota _ Severní Dakota , (n: [jmen.])
North Dakotan _ severo-dakotský ,
North Korea _ Severní Korea , (n: [jmen.])
north pole _ severní pól ,
North Sea _ Severní moře , ([zem.] n:)
North Star _ Severka , ([jmen.]) , (hvězda)
North Star _ polárka ,
North Vietnam _ Severní Vietnam , (n: [jmen.])
north-east _ severovýchod ,
north-easterly _ severovýchodní , (adj:)
north-eastern _ severovýchodní , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line