Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

nonirritating _ neprovokující ,
nonjudgmental _ postrádající soudnost ,
nonjudicial _ nejustiční ,
nonjudicial _ nesoudní ,
nonlegal _ nelegální ,
nonlethal _ opačný smrtonosnému ,
nonlethal _ bez smrtících účinků ,
nonlinear _ nelineární , (adj:)
nonlinearities _ nelinearity ,
nonlinearity _ nelinearita ,
nonlinearly _ nelineárně ,
nonliterary _ nespisovný ,
nonliving _ nežijící ,
nonlocal _ nelokální ,
nonmagnetic _ nemagnetický ,
nonmalignant _ nezlomyslný ,
nonmarket goods _ netržní statky , ([eko.])
nonmaskable _ nemaskovatelný ,
nonmaterial _ nemateriální , (adj:)
nonmaterial _ nehmotný , (adj:)
nonmathematical _ nematematický ,
nonmember _ nečlen ,
nonmetal _ nekov ,
nonmetallic _ nekovový ,
nonmigratory _ nestěhovavý ,
nonmigratory _ nekočovný ,
nonmigratory _ nepřelétavý ,
nonmigratory _ nemigrující ,
nonmilitant _ nebojechtivý ,
nonmilitant _ nemilitantní ,
nonmilitary _ nevojenský ,
nonmonotonic _ nemonotónní , (adj:)
nonmonotonic logic _ nemonotónní logika , ([mat.])
nonmonotonic reasoning _ nemonotónní uvažování , ([mat.])
nonmoral _ nemorální , (adj:)
nonnarcotic _ nenarkotický ,
nonnative _ nedomorodý ,
nonnative _ nejsoucí rodilý ,
nonnegative _ neodmítavý ,
nonnegative _ nezáporný ,
nonnegligible _ nepominutelný ,
nonnegligible _ nezanedbatelný ,
nonnegotiable _ nepřevoditelný ,
nonnegotiable _ bez možnosti domluvy ,
nonnegotiable _ bez možnosti vyjednávání ,
nonnuclear _ beznukleární , (adj:)
nonnuclear _ nejaderný ,
nonnuclear _ nenukleární ,
nonnumerical _ nenumerický ,
nonobjective _ neobjektivní ,
nonobligatory _ nepovinný ,
nonobservance _ nedodržení , (n:)
nonobservant _ nepozorný ,
nonoccupational _ netýkající se zaměstnání ,
nonoccurence _ neobjevení se ,
nonofficial _ neoficiální ,
nonofficial _ neúřední ,
nonoperational _ selhávající ,
nonoperative _ nečinný ,
nonorthogonal _ nepravoúhlý ,
nonorthogonal _ neortogonální ,
nonorthogonality _ opak ortogonálnosti ,
nonorthogonality _ nepravoúhlost ,
nonparallel _ neparalelní ,
nonparallel _ nesouběžný ,
nonparametric _ neparametrický , (adj:)
nonpareil _ nedostižný ,
nonpareil _ nemající srovnání ,
nonparticipant _ nezúčastněný ,
nonparticipant _ neúčastný ,
nonparticipating _ neúčastnící se ,
nonpartisan _ nestranný , (adj:)
nonpartisan _ opak partizána ,
nonpartisan _ nepartizánský ,
nonparty _ bezpartijní , (adj:)
nonparty _ nestranický , (adj:)
nonpaying _ neplatící ,
nonpayment _ neplacení , (n:)
nonperformance _ nesplnění ,
nonperformance _ nevykonání ,
nonperforming _ neplnící , , ((např. úkol))
nonperishable _ nepodléhající zkáze ,
nonpersistent _ dočasný ,
nonpersistent _ nestálý ,
nonperson _ nikdo ,
nonphysical _ nehmotný , (adj:)
nonphysical _ nefyzický ,
nonphysically _ nefyzicky ,
nonplus _ vzít všechna slova , (v:)
nonplus _ překvapit , (v:)
nonplus _ slepá ulička ,
nonplus _ rozpaky ,
nonplussed _ přivedený do rozpaků ,
nonplussed _ zahnaný do slepé uličky ,
nonpoint sources, water pollution _ plošné zdroje, znečištění vody , ([eko.])
nonpoisonous _ nejedovatý ,
nonpolitical _ nepolitický , (adj:)
nonpolitical _ apolitický ,
nonpolluting _ neznečišťující ,
nonporous _ neporézní ,
nonportable _ nepřenosný ,
nonpracticing _ necvičící , (adj:)
nonprejudicial _ bez předsudků ,
nonprejudicial _ nepředpojatý ,
nonprescription _ nepředepsání ,
nonprocedural _ neprocedurální ,
nonprocedurally _ neprocedurálně ,
nonproductive _ neproduktivní ,
nonproductive _ netýkající se výroby ,
nonprofessional _ neprofesionální ,
nonprofessional _ netýkající se zaměstnání ,
nonprofit _ neziskový , (adj:)
nonprofit _ nevýdělečný ,
nonprofitable _ nevýnosný ,
nonprofitable _ nerentabilní ,
nonprofitable _ neužitečný ,
nonprogrammable _ neprogramovatelný ,
nonprogrammer _ neprogramátor ,
nonprohibitive tariff _ neprohibitivní tarif , ([eko.])
nonproliferation _ nešíření , , ((zejm. o zbraních))
nonpublic _ neveřejný ,
nonpunishable _ nepotrestatelný ,
nonpunishable _ beztrestný ,
nonracial _ nerasový ,
nonradioactive _ neradioaktivní ,
nonrandom _ nenáhodný ,
nonreactive _ nereaktivní ,
nonreciprocal _ opačný vzájemnému ,
nonreciprocating _ nevratný ,
nonrecognition _ nerozpoznávání ,
nonrecognition _ neuznání ,
nonrecourse loan _ půjčka bez rekurzu , ([eko.])
nonrecoverable _ nedobytný , ([fin.])
nonrecoverable _ neobnovitelný ,
nonrecurring _ jednorázový , (adj:)
nonrecurring _ nevracející se ,
nonrecursive _ nerekurzivní ,
nonredeemable _ neumořitelný , ([fin.])
nonrefillable _ neschopný opětovného naplnění ,
nonrefundable _ nerefundovatelný , (adj:)
nonrefundable _ nesplatitelný ,
nonreligious _ nenáboženský ,
nonrenewable _ neobnovitelný ,
nonrepresentational _ nereprezentativní ,
nonresident _ nerezident , (n:)
nonresident _ nebydlící zde ,
nonresident _ nerezidentní ,
nonresidential _ neobytný ,
nonresidual _ nereziduální ,
nonresidual _ nezbytkový ,
nonresistance _ neodporování , (n:)
nonresistance _ nekladení odporu ,
nonresistant _ neodporující ,
nonresistant _ nevzdorující ,
nonrestrictive _ neomezující ,
nonrestrictive _ nerestriktivní ,
nonreturnable _ nenávratný ,
nonreturnable _ nevratný ,
nonreversible _ nereverzibilní , (adj:)
nonreversible _ nevratný , (adj:)
nonrhythmic _ nerytmický ,
nonrigid _ netuhý ,
nonrigid _ poddajný ,
nonsalaried _ neplacený ,
nonscheduled _ nepravidelný , (adj:)
nonscheduled _ nenaplánovaný ,
nonscientific _ nevědecký ,
nonscoring _ neskórující ,
nonseasonal _ nesezónní ,
nonsectarian _ nesektářský ,
nonsecular _ nesekulární ,
nonsecular _ nesvětský ,
nonsegmented _ nerozdělený na části ,
nonsegregated _ nesegregovaný ,
nonsegregated _ neizolovaný ,
nonsegregated _ neoddělený ,
nonsense _ pitomosti ,
nonsense _ nesmyslnost , (n:)
nonsense _ hloupost ,
nonsense _ nesmysly ,
nonsense _ pitomost ,
nonsense _ nesmysl ,
nonsensical _ nesmyslný , (adj:)
nonsensical _ nesmyslový ,
nonsensically _ nesmyslově ,
nonsensitive _ necitlivý ,
nonsequential _ nenásledný ,
nonsequential _ nesekvenční ,
nonsexist _ opak sexistického ,
nonsexist _ opak sexisty ,
nonsexual _ bezpohlavní , (adj:)
nonsexual _ nesexuální ,
nonskid _ protiskluzový , (adj:)
nonskid _ neklouzavý , (adj:)
nonskid _ protismykový ,
nonslip _ neklouzavý , (adj:)
nonsmoker _ nekuřák ,
nonsmoking _ nekuřácký , (adj:)
nonsmoking _ nekouřící ,
nonsocial _ nespolečenský ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line