Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

noncommittally _ nestranně ,
noncommunicable _ nesdílný , , ((o člověku))
noncommunicable _ nepřenosný , , ((o nemoci))
noncommunicable _ nesdělitelný ,
noncommunication _ nekomunikování ,
noncommunication _ nesdílnost ,
noncompeting _ nekonkurující si ,
noncompeting _ nesoupeřící ,
noncompetitive _ nesoutěživý ,
noncompetitive consumption goods _ nerivalitní spotřební zboží , ([eko.])
noncompliance _ nevyhovění , (n:)
noncompliance _ nedodržení ,
noncomplying _ nedodržující ,
noncomprehending _ nechápavý ,
nonconducting _ nevodivý ,
nonconductor _ nevodič ,
nonconforming _ nekonformní ,
nonconformist _ nonkonformista ,
nonconformist _ nekonformista ,
nonconformity _ nekonformita ,
noncongressional _ neparlamentní , ([amer.])
nonconsecutive _ neposloupný ,
nonconsecutive _ nejdoucí po sobě ,
nonconsecutive _ nenásledný ,
nonconsecutively _ nenásledně ,
nonconsecutively _ neposloupně ,
nonconservative _ nekonzervativní ,
nonconstructive _ nečinorodý ,
nonconstructive _ nekonstruktivní ,
noncontagious _ nenakažlivý ,
noncontagious _ nepřenášející nákazu ,
noncontent _ osoba hlasující proti návrhu ,
noncontentious _ nesporný , (adj:)
noncontinuous _ nesouvislý ,
noncontinuous _ nespojitý ,
noncontributing _ nepřispívající ,
noncontributory _ nepřispívající ,
noncontroversial _ nekontroverzní ,
nonconvertible _ nekonvertibilní ,
nonconvex pollution curves _ nekonvexní křivky znečištění , ([eko.])
noncooperation _ odmítnutí spolupráce ,
noncorroding _ nekorodující ,
noncorroding _ nerezivějící ,
noncorrosive _ nerezivějící ,
noncorrosive _ nekorodující ,
noncorrosive _ nekorozivní ,
noncredit _ nedůvěra ,
noncriminal _ nezločinný ,
noncriminal _ netrestný ,
noncriminal _ netýkající se trestního práva ,
noncritical _ nerozhodující , , ((např. faktor))
noncritical _ mezní ,
noncritical _ nekritický ,
noncrystalline _ nekrystalický ,
noncumulative _ nekumulativní ,
noncumulative _ nenarůstající ,
noncustodial _ vyšetřování mimo vazbu ,
noncyclic _ neperiodický ,
noncyclic _ necyklický ,
noncyclic _ nekruhový ,
nondecreasing _ neklesající ,
nondeductible _ neodvoditelný ,
nondelivery _ nedoručitelnost ,
nondemocratic _ nedemokratický ,
nondenominational _ přístupný jakýmkoli věřícím ,
nondenominational _ necírkevní ,
nondepartmental _ netýkající se resortu ,
nondepreciating _ neznehodnocující ,
nondescript _ nepopsatelný ,
nondescriptly _ nepopsatelně ,
nondestructive _ nedestruktivní ,
nondestructive _ neničící ,
nondestructively _ nedestruktivně ,
nondetachable _ neoddělitelný ,
nondetachable _ neodpojitelný , , (např. reproduktor)
nondeterminacy _ neurčitost ,
nondeterminate _ neurčený ,
nondeterminate _ neurčitý ,
nondeterminately _ neurčitě ,
nondeterminism _ nedeterminismus ,
nondeterministic _ nedeterministický ,
nondeterministically _ nedeterministicky ,
nondisciplinary _ nedisciplinovaný ,
nondisciplinary _ neukázněný ,
nondiscrimination _ potlačení diskriminace ,
nondiscriminatory _ nediskriminující ,
nondramatic _ nedramatický ,
nondrinker _ abstinent ,
nondrying _ neschnoucí ,
nondrying _ nesušící ,
none _ nikdo ,
none _ žádný ,
noneducational _ nesouvisející se studiem ,
noneducational _ nevýchovný ,
noneffective _ neefektivní ,
noneffective _ nevýkonný ,
nonelastic _ neelastický ,
nonelastic _ nepružný ,
nonelastic _ neohebný ,
nonelective _ nevolený , (adj:)
nonelectric _ neelektrický ,
nonelectrical _ neelektrický ,
nonempty _ neprázdný ,
nonempty set _ neprázdná množina , (n: [mat.])
nonenergy raw materials _ neenergetické suroviny , ([eko.]) , (Nerostné suroviny, zemědělské a lesní produkty, voda atd.)
nonenforceable _ nevynutitelný ,
nonentity _ nebytí ,
nonequivalent _ nerovno ,
nonequivalent _ neekvivalentní ,
nonequivalent _ nerovnající se ,
nonessential _ nepodstatný , (adj:)
nonessential _ nedůležitý ,
nonessentiality _ zbytnost, postradatelnost , ([eko.])
nonesuch _ jedinečný ,
nonesuch _ nemající obdoby ,
nonetheless _ nicméně ,
nonevent _ neúspěch ,
nonexchangeable _ nesměnitelný ,
nonexchangeable _ nevyměnitelný ,
nonexclusive _ neexkluzivní ,
nonexempt _ neoproštěný ,
nonexempt _ nevyloučený ,
nonexistence _ neexistence ,
nonexistent _ neexistující , (adj:)
nonexplosive _ nevýbušný ,
nonextensible _ nerozšiřitelný ,
nonfactual _ nereálný ,
nonfactual _ nezakládající se na faktech ,
nonfactual _ neskutečný ,
nonfading _ nekolísání ,
nonfading _ neslábnutí ,
nonfat _ nemastný ,
nonfat _ netučný ,
nonfatal _ nezávažný ,
nonfatal _ nerozhodující ,
nonfatal _ nefatální ,
nonfatal _ neosudný ,
nonfattening _ nejdoucí na tloušťku ,
nonferrous _ neželezný , (adj:)
nonferrous _ neželezitý ,
nonfiction _ nebeletristický , (adj:)
nonfiction _ fakta ,
nonfiction _ literatura faktu ,
nonfictional _ faktický ,
nonfictional _ nebeletristický ,
nonflammable _ nehořlavý ,
nonflowering _ nekvetoucí ,
nonfluctuating _ nefluktuující ,
nonfluctuating _ nekolísavý ,
nonflying _ nelétající ,
nonflying _ nelétavý ,
nonfood _ netýkající se potravin ,
nonfood _ zboží neřadící se k potravinám , , ((např. drogerie))
nonfreezing _ nemrznoucí ,
nonfunctional _ nefunkční ,
nongovernmental _ nevládní ,
nongranular _ nezrnitý ,
nonhazardous _ nehazardní ,
nonhazardous _ neriskantní ,
nonhereditary _ nedědičný ,
nonhuman _ nelidský , (adj:)
nonidempotent _ neidempotent ,
nonidentical _ neidentický ,
nonidentical _ nestejný ,
nonimmune _ neimunní ,
noninclusive _ nezahrnující ,
nonindependent _ postrádající nezávislost ,
nonindependent _ závislý ,
nonindustrial _ neprůmyslový ,
noninfectious _ neinfekční ,
noninflammatory _ nezánětlivý ,
noninflationary _ neinflační ,
noninflected _ neskloňovaný ,
noninflected _ bez flexe ,
noninflected _ neohebný , ([lingv.])
nonintellectual _ neintelektuální ,
noninteracting _ nepůsobící vzájemně ,
noninteracting _ neovlivňující se ,
noninteracting _ neinteragující ,
noninteracting _ nekomunikující ,
noninterchangeable _ nezaměnitelný ,
noninterference _ nevměšování se ,
noninterference _ nezasahování , (n:)
noninterference _ neovlivňování ,
noninterlaced _ neprokládaný ,
noninterleaved _ neprokládaný ,
nonintervention _ nevměšování , (n:)
nonintervention _ neintervence , (n:)
nonintervention _ nezasahování , (n:)
nonintervention _ neintervenování ,
noninterventionist _ neintervencionista , (n:)
nonintoxicating _ nejedovatý ,
nonintrusive _ nedotírající ,
nonintuitive _ neintuitivní ,
noninvasive _ nevyžadující narušení kůže ,
noninvasive _ neagresivní ,
noninvasive _ neútočný ,
noninverting _ neinvertující ,
noninverting _ nepřevracející ,
nonionic _ neionický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line